Här fylls effekten på nuvarande oljepanna eller värmeväxlare i. På gamla pannor och växlare är ofta effekten angiven i Mcal/h. Vi vill ha effekten i enheten kW. Det får man genom att multiplicera Mcal/h-talet med 1,163.

STÄNG