U-värdet har enheten W/m2 oC och är ett mått på den värmeförlust som uppkommer per m2 klimatskärmsarea vid 1 grads skillnad mellan utomhus- och inomhustemperaturen. U-värdet bestäms av väggens olika material respektive tjocklekar. Ju lägre U-värde, desto mindre värmeförluster.

STÄNG