Här förutsätts att golv på mark, mot slutet utrymme eller mot det fria har u-värdet 0,3. Om det är uppenbart att värdet i verkligheten ligger högre sätts det uppskattade värdet in istället.

STÄNG