• Värdet för volymen är ett mått på hur mycket energi det går åt att värma den luft som bytes ut genom husets ventilation.
  • 0,5 oms/h (luftomsättningar per timme) är medelvärdet för ett självdragshus. Detta betyder att luften byts helt och hållet varannan timme.
  • Det går åt ungefär 0,35 Wh för att värma upp 1 m³ luft 1 oC.
  • Det går alltså åt 0,5 oms/h gånger 0,35 Wh = 0,175 Wh per gradtimme för varje m³ luft.
  • För att få resultatet per graddag multiplicerar vi med 24:
    0,175 Wh per gradtimme gånger 24 = 4,2 Wh per graddag.
  • 1 kW = 1000 W varför man måste dividera 4,2 med 1000 för att få resultatet i kWh/graddag:
    4,2 Wh per graddag / 1000 = 0,0042 kWh per graddag.
  • 0,0042 avrundas till 0,004, eftersom luften inte byts i bl a mellanväggarna som utgör minst 5% av golvarean.

STÄNG