Effektbehovet är i Wh per gradtimme och för att få det i kWh per graddag så multiplicerar man med 24 och dividerar med 1000 vilket är det samma som att multiplicera med 0,024. Det går ju 24 timmar på ett dygn och 1000 Watt på en kW.

STÄNG