Ytterväggar
  Omkrets
Yttervägg
  Rumshöjd   Ytterväggs-
area
Total
ytterväggs-
area
Källare   x   =  
Bottenvån   x   =  
1 tr   x   =  
2 tr   x   =  
3 tr   x   =  
4 tr   x   =  
5 tr   x   =  
6 tr   x   =  

STÄNG