Total golvarea innanför ytterväggar
  Längd   Bredd   Area Total
golvarea
Del 1   x   =  
Del 2   x   =  
Del 3   x   =  

STÄNG