• 0,5 oms/h (luftomsättningar per timme) är medelvärdet för självdragshus. Detta betyder att luften byts helt och hållet varannan timme.
  • Summan Du får i denna cell är framräknad på 0,5 oms/h.
  • I ett hus med frånluftssystem, F-system, måste ett tillägg göras med 0,2 oms/h, motsvarande den ofrivilliga ventilationen, (läckluften), dvs 40%. (0,2/0,5=0,4)
  • För från och tilluftssystem, FT-system, är tillägget 0,5 oms/h dvs 100%. (0,5/0,5=1,0)
  • Därför måste summan i denna cell flyttas ner enligt pilen och multipliceras med 0,4 för F-system och 1,0 för FT-system.

STÄNG