Den streckade rutan som pilen leder till skall bara fyllas i om huset har ett frånluftssystem, F-system, eller ett från och tilluftssystem, FT-system. Talet ska vara det samma som i den streckade rutan som pilen leder ifrån.

STÄNG