Här ska du fylla i eldningssäsongens längd i antal dagar.

STÄNG