Här ska det totala antalet boende i fastigheten stå. Om det inte går att fastställa det verkliga antalet boende kan man räkna ut ungefär hur många det bor i fastigheten genom att ta:

(Arean innanför ytterväggar i varje bostadsvåningsplan) gånger (30 kWh/m²) dividerat med (1400).
Det antal boende som du räknar fram bygger på att det i genomsnitt bor 1 person per drygt 40 m² lägenhetsarea i Sverige.

  • Energiförbrukningen för vattnet är i en normal fastighet cirka 30 kWh/m²
  • 23,25 kWh per m³ vatten gånger 60 m³ per person och år är cirka 1400

STÄNG