Normalt förbrukas det 60 m³ vatten per person och år. Mallen syftar till att få fram hur mycket energi det bör gå i fastigheten. En förbrukning på mellan 60 och 70 m³ per person och år är acceptabelt. Under 60 m³ är bra. Om vattenförbrukningen är under 70 m³ per person och år görs inga vattenbesparande åtgärder. Då ska man fylla i den aktuella energiförbrukningen för vattnet. Det är alltså en korrigerad förbrukning jämfört med normalförbrukningen på 60 m³ per person och år.

STÄNG