Normalt förbrukas det cirka 60 m³ vatten per person och år. Mallen syftar till att få fram hur mycket energi det bör gå i fastigheten. Om vattenförbrukningen är under 70 m³ per person och år görs inga vattenbesparande åtgärder. Då ska man räkna den aktuella energiförbrukningen för vattnet. Man kan kalla det en korrigerad förbrukning jämfört med normalförbrukningen på 60 m³ per person och år.

STÄNG