Här adderar och subtraherar man energibehovet från de olika raderna i föregående del av mallen. Man får då fram energibehovet för fastigheten i kWh per år.

STÄNG