Man vet oftast den nuvarande oljeförbrukningen i liter per år. I cellen som pilen pekar på har man fått fram energibehovet i kWh per år. Detta kan räknas om till oljebehov i liter per år genom att dividera energibehovet i kWh per år med 7,5, dvs 75% totalverkningsgrad för oljepannan.

STÄNG