Man vet den nuvarande fjärrvärmeåtgång i kWh per år. I cellen som pilen pekar på har man fått fram energibehovet i kWh per år. Detta kan räknas om till fjärrvärmeåtgång i kWh per år genom att dividera energibehovet i kWh per år med 0,95. Förlusterna i ett vattenburet system kan uppskattas till 5% i jämförelse med direktverkande el.

STÄNG