Det går cirka 23,25 kWh
per m³ förbrukat vatten.

STÄNG