Här fyller du i specifikt värmebehov i kWh per graddag, som du fick ut i föregående avsnitt.

STÄNG