Rad 4 är till för att beräkna den rimliga vattenförbrukningen i fastigheten. Flera utredningar har visat att varmvattenförbrukningen utgör 30 à 35 procent av den totala vattenförbrukningen. Varmvattentemperaturen ska vara cirka 50 oC vid de längst bort belägna tappställena. Om man inte delar upp förbrukningen i varmvatten och kallvatten som går ut till lägenheterna kan man därför räkna med att temperaturen på det ingående vattnet totalt sett höjs med drygt 20 oC. Man utgår då ifrån att varmvattnet höjs med cirka 40 oC och att kallvattnet höjs med cirka 10 oC. Genom att minska vattenförbrukningen kan man således även minska energiåtgången.

STÄNG