Det går normalt åt cirka 60 m³
vatten per person och år.

STÄNG