Energieffektivisering

Perpetuum mobile! 2018-11-30
Grattis EMTF till er nye ordförande, Harry Swartz! 2018-10-08 8
Min gränslösa besvikelse! 2018-10-07 2
Vilse i pannkakan! 2018-09-27
Upp som en pannkaka och ner som en sol! 2018-09-26
Energibluffen Lars Blekastad har för första och enda(?) gången rätt! Med tillägg! 2018-09-25
Helt sjukt på Linkedin igen kap 4 eller nästa man till rakning, Willy Osciansson! 2018-09-17
Det var sjukt sa räven om lönnbären! 2018-09-07 2
Det bästa är det godas fiende! 2018-08-20 6 5 1
Nu är det bevisat – Deep Green Challenge – är ett medvetet jippo från Skanskas sida! 2017-10-05 7 4,7 3
forts. på jippot Deep green Challenge! 2017-09-27
Deep Green Challenge 2017 - ett löjligt jippo! 2017-09-04 7 4 1
Helt sjukt på Linkedin kap3 eller nästa man till rakning, Daniel Taranger! 2017-08-19 6 5 2
Helt sjukt på Linkedin! Kapitel 2 eller för den som så önskar – fortsättning på temat! 2017-08-18
Helt sjukt på Linkedin! 2017-07-27 2 5 1
Vi har framtiden bakom oss! 2017-05-17
Energikartläggning – ännu en av samhällets blindgångare! 2017-01-22 2 5 1
Mätbaserade reglerstrategier för hålla verklig kunskap borta! 2016-10-27 4 5 2
HSB Living Lab håller på och leker i sedvanlig HSB-stil! 2016-06-07
E-Prize – ett lovvärt initiativ från Veckans Affärer! 2016-06-03 4 3 1
Energibluffen Lars Blekastad! 2015-11-22 4
Ännu vet ingen hur lågt Chalmers kan sjunka i sin undervisning och forskning! 2015-10-29 1 2 1
Samhällets parasiter. 2015-10-25 4 3,5 2
EMTF trampar på i ullstrumporna! 2015-10-14
Buffeln med en ny på hornen! 2015-08-31
Fjärrvärme är bra men varför gör man allt för att den inte skall bli bättre? 2015-08-28 2 5 1
Snacka om envishet! 2015-08-24 2 5 1
Är jag avhornad nu? 2015-06-02 2 5 1
En gåta du aldrig hört förut! 2015-01-25 2 5 1
Nonchalans i byggprocessen – vattentäta skott mellan kunskap och verklighet! 2014-12-13 4 4,5 2
Vilken aha-upplevelse! 2014-11-12
Lärjunge håller ovationsartat avskedstal för sin professor: En blind leder en annan blind! 2014-09-09 4 5 2
Fortsättning på efterbörden och/eller CTH som aldrig förnekar sig! 2014-05-23 2 5 1
Efterbörden till stämman i EMTF. 2014-05-20
Thomas Ranstorp, mannen från ÅF, som är överlägsen hela energi&miljötekniska föreningen, EMTF! 2014-01-04 1
Det finns inga fungerande VVS-system! 2013-11-23
Är det bara total inkompetens eller ett medvetet agerande? 2013-09-26
DÅRLIGT! 2013-09-22
Fördröjd utlösning? 2013-09-15 4
Det intellektuella sammanbrottet. 2013-03-06 1
Att följa upp energianvändning. 2012-12-10 1 5 1
Perpetuum mobile om injustering av värmesystem. 2012-12-03
Byggforskningen har blivit ett tillhåll för samvetslösa s.k. forskare som endast har ett syfte – att sko sig! 2012-11-02 1
Prisjägartävling! 2012-10-17 9 5 1
Det är lätt att säga tulipanaros men ingen kan göra den! 2012-10-03 2 5 1
Ingenting ont som inte har något gott med sig, eller? 2012-09-17
Så har det hänt igen! 2012-09-16 1 5 1
Amatörism har fått ett nytt ansikte! 2012-02-21
Vilken tidning energi&miljö är! 2011-11-27 4 3 3
EMTF, en förening för kunskapernas bevarande! 2011-11-26
Tänk att det aldrig tar slut! ( Läs särskilt min kommentar!) 2011-01-08 2 4 1
Det var en gång en cinilingenjör…. 2010-09-13
Energideklarationerna är ett slag i luften 2010-06-01 3 5 2
Missbruk med offentliga medel! 2010-05-19 3 5 1
VVS-branschen förnekar sig aldrig! 2010-02-28
Sveriges Energiting 2010 – en reflektion! 2010-02-11
Krönikörernas mästare, Hans Nilsson. 2010-01-17 2
Lägre varmvattenförbrukning än väntat. 2010-01-16
Låt Sverige bli en förebild vid klimatmötet i Köpenhamn! 2009-12-04 2 5 1
VSB eller Vilket Skulle Bevisas! 2009-11-03
Rapport från Skånes Energiting 2009. 2009-06-11 4 1 1
Tidningen Byggvärlden är tydligen beroende av NCC! 2009-05-25
Kan Åsa Söderström Jerring frälsa oss från ondo? 2009-04-20 1
Energieffektivisera – men hur? 2009-04-08
KTH månar ängsligt om sitt världsrekord i suboptimering! 2009-02-22 1
Ja, tiden är verkligen ur led… 2009-01-29 2 5 1
KTH har slagit världsrekordet i suboptimering! 2009-01-02 7 4,8 4
Byggnaders värmeförlustfaktor uttrycks i kWh/graddag. 2008-12-28
Decentraliserade pumpsystem – en amöba i VVS-kroppen! 2008-12-02
Algoritm skiljer värme från varmvatten. 2008-10-30
Tomt klingar de till intet förpliktigande fraserna. 2008-09-25 2
Ur led är tiden... 2008-09-06 1
Ineffektiv energieffektivisering! 2008-06-23 5 5 2
Och ytterligare en kommentar från mig till Boverket. 2008-01-16
Ytterligare ett svar från Boverket 2008-01-16
Stora Energipriset 2007 till professor emeritus Enno Abel. 2007-12-01 1
Min kommentar till Boverkets svar på "Faktabladet" 2007-11-15 2 4 1
Boverkets svar med anledning av "Faktablad om energieffektiva åtgärder" 2007-11-15
Jag fick en bok! 2007-09-29 6 4,5 2
Faktablad om energieffektiva åtgärder. 2007-09-27 2 5 1
More of the same? 2007-07-08
Sensationell nyhet! 2007-03-28 5 2 1
”Det handlar om självuppvärmning” 2007-03-08
Illustrerad vetenskap eller bättre Illusorisk vetenskap. 2006-11-11 2 5 1
"Det handlar om tätare klimatskal" 2006-05-30 1 5 1
Byggforskningen uppfinner hjulet gång på gång 2006-05-21
"CV" för professor emeritus Arne Elmroth. 2006-05-18 7 5 1
Det va surt sa räven om rönnbären 2004-12-08 6
Optimering av fjärrvärmenät 2004-10-20
Energieffektivisering - mycket snack och litet verkstad 2004-09-14
Virrpannornas paradis 2004-03-30 4 4 1
Optimal energianvändning 2003-06-06 2 5 1
Faktaruta om tävling om energisnål stadskärna i Falun/Grönköping 2003-04-03
Energiforskning utan framgång 2002-06-07
 


Tillbaka till kategorierna och sökfunktionen.