AB Fastighetsanalys

Mobil 0704 - 80 63 95
E-mail:  fastighetsanalys@gmail.com

Företaget grundades 1971 och har
varit verksamt sedan dess med civil-
ingenjör Hans Lönn som ledare.
Född 1938, examen på väg-
och vattenbyggnad på KTH 1962.

Hans Lönn framför jordens tak

Hans Lönn vid Fontana di Trevi