Några genomförda projekt i befintlig bebyggelse med avseende på energibesparingsmöjligheter i fastigheterna.

Hotell Skyline, Malmö

Åtgärder: Injustering av värmesystem, utbyte av cirk.pumpar och reglercentraler, översyn av ventilationssystem.
Energiförbrukning fjärrvärme före: 1958 MWh
Energiförbrukning fjärrvärme efter: 1435 MWh
Besparing fjärrvärme: 523 MWh
Besparing el: 174 MWh
Årlig vinst i MWh ca 700 för energibesparande åtgärder.
 

Ramstycket, 1 Bandhagen Stockholm

Bostäder, lokaler och kontor på totalt 8200 m².
Åtgärder: Injustering av värmesystem, utbyte av cirk.pumpar, utbyte av tre oljepannor om vardera 1 MW till en panna på 500 kW.
Energiförbrukning olja före: 234 m³
Energiförbrukning olja efter: 169 m³
Årlig vinst i olja ca 65 m³ för energibesparande åtgärder. (28%)
 

Roddaren, 38 "Sportpalatset" Stockholm

Bostäder 4000 m², kontor 11200 m², garage 4400 m².
Åtgärder: Injustering av värmesystem, utbyte av cirk.pumpar och reglercentraler, delvis ombyggnad av fjärrvärmecentral, tryckbalansering av ventilationssystem.
Energiförbrukning fjärrvärme före: 3500 MWh
Energiförbrukning fjärrvärme efter: 2500 MWh
Årlig vinst i MWh ca 1000 för energibesparande åtgärder. (29%)
I Sportpalatset fanns ett flertal cirkulationspumpar installerade på flera kW - en huvudpump och ett antal underpumpar plus förstärkningspumpar i systemet. Dessutom hade det inte funnits vatten i radiatorerna i de tre översta våningarna sedan huset byggdes 1932. Vi satte i stället in två cirkulationspumpar, en för kontorsdelen och en för bostäderna på vardera 100 W och fick fram vattnet till de översta våningarna. Återbetalningstiden var ett år och sparbössan har nu tickat på i 17 år!
 

Embla, 11 Skellefteå

Litet bostadshus med 5 lägenheter på totalt 366 m².
Åtgärder: Installation av rätt dimensionerad värmepump som täcker hela årsenergibehovet och därmed maximalt effektbehov.
Energiförbrukning olja före ca: 11 m³
Energiförbrukning el efter ca: 30 MWh
Årlig vinst ca 80 MWh för energibesparande åtgärder.
 

Abrahamsberg, Stora Essingen Stockholm

S.k. smalhus med högt i tak och 1½-sten tegelväggar.
Den kände och tekniskt mycket kunnige generaldirektören Hugo Larsson hade vid köpet av resp. fastigheter haft en oljeförbrukning på ca 50 l/m². Genom diverse åtgärder hade han lyckats få ner förbrukningen till 38 l/m². Hans son, som övertagit förvaltningen, lyssnade på ett föredrag avseende vår analysmetod och kände det som en utmaning att testa den.

Vi injusterade värmesystemet och flyttade runt oljepannorna så att verkliga effektbehovet stämde överens med installerad panneffekt. Analysen indikerade nivån 30 l/m², vilken vi också mycket riktigt uppnådde.

 

Apeln, 11-12, Lund

Flerbostadshus i tre våningsplan + källare + vind omfattande två identiska huskroppar uppförda 1951, totalt ca 3108 m² BRA.
Åtgärder: Injustering av värmesystem, utbyte av cirkulations-pumpar och reglercentraler, utbyte av styrventil på primärsidan till fjärrvärmecentral/undercentral.
Energiförbrukning fjärrvärme före: 680 MWh
Energiförbrukning fjärrvärme efter: 540 MWh
Årlig vinst ca 140 MWh för energibesparande åtgärder. (21%)
 
Samtliga ovan redovisade genomförda projekt har en återbetalningstid som är mindre än 2 år.

I november 1988 presenterade Statens Institut för Byggnadsforskning en rapport, TN:10, över ämnet "Jämförelse av uppmätt och beräknad energiförbrukning i byggnader". Vår metod indikerar att besparingspotentialen är drygt 30 %. För att kunna göra en snabb utvärdering om det är möjligt att spara så mycket energi gjorde SABO med hjälp av anslag från BFR en utredning om "Ideal energiförbrukning i flerbostadshus".

Utredningen genomfördes på följande sätt: tio SABO-företag som kunde bedömas ha genomfört sina energisparprojekt rätt fick vardera välja ut ett område inom sitt bestånd. Vi besökte alla områdena från Göinge i söder till Söderhamn i norr. Endast sex företag hade genomförts rätt. Bland de som "ramlade ur" fanns föga överraskande Familjebostäders, i Stockholm, Ulvsundaprojekt. Detta hade nämligen genomförts med hjälp av forskare på KTH! Återstående sex projekt ligger nästan exakt på vår analysnivå.