SENIB

"Mallen" finns nu i en ifyllbar version som kallas för SENIB. Den innehåller även betydligt fler funktioner än den ursprungliga mallen. SENIB kan t ex direkt användas för att beräkna förinställningsvärden för radiatorer i ett vattenburet värmesystem. Mer information om SENIB hittar du på www.senib.com. Där kan du även ladda ner programvaran.


Mallen

Om du bara vill få en överblick över grundberäkningarna i den ursprungliga "mallen" eller utföra beräkningar för hand så finns den
ursprungliga "mallen" här.