Spara Energi

Varje byggnad är unik. Energiförbrukningen är beroende av byggnadens storlek och form, dess täthet och utförandet av byggnadskonstruktionen. Vind- och solförhållanden spelar in, likaså hur fastigheten sköts och vilka vanor de boende har ifråga om varmvatten, vädring, inomhustemperatur m m.

Huvudsyftet med denna bok är att ge fastighetsägaren underlag för vilka tekniska åtgärder som skall vidtas för att inte göra av med mera energi än nödvändigt. Boken innehåller även alla ekonomiska förutsättningar för att de åtgärder som vidtas görs så att de blir lönsamma.

Boken vänder sig i första hand till ägare/förvaltare av flerbostadshus och i andra hand till konsulter, entreprenörer och energirådgivare som skall hjälpa till att förverkliga energisparmålet. Även villaägaren har en del att hämta - framför allt genom att kontrollera att han inte gör av med mera energi än nödvändigt.

Boken "Spara Energi" med ISBN 91-7332-232-6 kan beställas på SENIB's hemsida.