Även en blind höna hittar ett korn. (Så styrs Sverige, del 2)

Jag har i tre år varit lärare på gymnasiestadiet i mina fackämnen och ett år på KTH, s.k. övningsassistent. Jag har aldrig fått in rätt svar på ett prov där alla uträkningarna och logiken är helt fel. Men nu har vår miljöminister, Lena Sommestad, med sitt departement lyckats med bedriften.

Denna gång tänker jag på hennes politiska utspel på försommaren om att tvättmedlen inte skall få innehålla fosfater, en ändlig naturresurs. Det är i det närmaste osannolikt att det har tagit så många år för björnen att komma ut ur sitt ide. Fosfaterna har aldrig haft någon egentlig funktion att fylla utom när det gäller att kreera giftalger i Östersjön.

För åtminstone sex år sedan lät Sverker Olofsson, i SVTs konsumentprogram, testa våra vanligaste tvättmedel med avseende på ”tvättförmåga”. Om han satte de två bästa till 100 så fick Grummes Tvättsåpa, som inte innehåller några fosfater, betyget 98! Detta talar för sig självt – och Sverker hade ingen aning om att den inte innehöll några fosfater! Till det skall läggas zeoliterna, något slags ”lerpartikel” som skall ”slå ur smutsen” ur våra kläder. De två bästa innehöll också zeoliter, som ställer till med en oerhörd massa bekymmer i våra reningsverk. Men inte bara där utan också i alla små reningsverk för enskilda avlopp bildas ett ytskikt i trekammarbrunnen som en hård ”gipsskiva”. Zeoliterna kan också täppa till markbäddar och andra infiltrationsanläggningar.

Vad gör då miljöministerns bevekelsegrunder värda att driva med? Jo, motivet är alla enskilda avlopp. Enligt henne finns det mer än en miljon enskilda avlopp som förorenar Östersjön. För det första tror departementet att alla enskilda avlopp mynnar med raka rör rätt ut i Östersjön utan rening! Inte ens på Älgö, i Saltsjöbaden där jag bor, kan det vara fråga om mer än några stycken trots att Nacka kommun ”skiter i det”.

Det finns uppenbart enskilda avlopp, i mörkaste Småland liksom i Dalarna, som om vattnet når Östersjön är renat till det finaste dricksvatten. Om jag kunde förstå varför miljöministern skyller på de enskilda avloppen skulle jag bli glad! Sanningen är så klart att våra stora reningsverk i själva verket är minst lika stora förorenare. En gång i tiden, på 60-talet, hade 15000 pe (personekvivalenter) i Södertälje endast låggradig rening. När Himmerfjärdsverket så småningom togs i drift tog det hand om Södertäljes avlopp men samtidigt även från 285000 andra pe. Resultatet vad gäller föroreningar för Himmerfjärden blev i stort sett status quo.

Men det intressanta i sammanhanget är att jag har visat att avloppsvattnet från min egen enskilda avloppsanläggning är renare än det från Käppala. Och tar man sedan hänsyn till inläckaget i de kommunala avloppsrören och den specifika användningen av vatten så gör det att specifika tillrinningen per person är mer än 4 ggr högre för dem som är anslutna till Käppala så handlar det om att de anslutna till kommunala reningsverk förorenar mycket mera. Mera exakta siffror för 2005 redovisas i "fortsättningsartikeln". Detta har jag informerat departementet om men man har inget intresse av verkliga kunskaper.

En av de största bovarna när det gäller nersmutsning av Östersjön är våra båtar. Det gäller såväl enskilda småbåtar som färje- och kryssningstrafiken. Hur kan vi fortsätta att tillåta att utanför 12 sjömilsgränsen får man bara tömma sina tankar med skiten? Men varför vågar Lena Sommestad inte att ta itu med våra småbåtar. Sanningen är att om jag skulle ha en ”direktverkande” toalett på min ”flytande möbel”, en Vindö 28, skulle jag på en enda användning förorena mer än jag gör på ett helt år från mitt hus.

Om jag inte är fel uppdaterad kräver EU att 2005 skall det vara förbud på ”direktverkande” toaletter och 2010 skall det inte vara möjligt att tömma de slutna tankarna själv utan man måste gå in till en hamnanläggning, som har utrustning för att suga ur innehållet. Jag ser ett mycket enkelt sätt att få bort detta svineri. Försäkringsbolagen får inte bevilja någon försäkring om de inte efter besiktning kan konstatera att rätt åtgärder vidtagits.

Jag blir bedrövad när jag tänker på att pengarna från den altruistiske affärsman, som skänkt en halv miljard till Östersjöns rening, skall hamna i klorna på dessa okunniga människor som inte tycks ha något annat intresse än att sitta och röra i grytorna.

Älgö den 20 augusti 2006
Hans Lönn    

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

Tillbaka