Forts. på ”Även en blind höna…”

Ursprungsartikeln är införd på Sv. Kryssarklubbens hemsida. Klubbens ordförande gick i svaromål på min propå om hur mycket våra fritidsbåtar förorenar Östersjön. Jag vill litet mera vetenskapligt belysa hur mycket båtarna belastar Östersjön och hur fullkomligt osannolikt det är att skylla på alla enskilda avlopp.

Vårt avloppsvatten från våra hushåll innehåller i gram/person och dygn:

                               BOD7                   Tot-P                    Tot-N
BDT                             28                      0.6                      1.0
WC                              20                      1.5                      12.5

BOD7 är ett mått på hur mycket syre som åtgår under 7 dygn för biologisk nedbrytning.

Mitt renade vatten på Älgö innehåller per ÅR (!) 22 g BOD7, 17 g Tot-P och 212 g Tot-N! Det betyder att jag har reducerat BOD7 med 99.9 %, tot-P med 97.8 % och tot-N med 95.7 %.

Från Käppala släpper man ut per person och år 177 g BOD7, 19.4 g Tot-P och 796 g Tot-N vilket betyder att man reducerat med respektive ca 99, 97 och 81 %!

Om 48 000 fast installerade toaletter används i genomsnitt 30 dagar under en sommar av två personer så släpper man ut på dessa ca 3 miljoner användardygn 60 ton BOD7, 4.5 ton Tot-P och 37.5 ton Tot-N. Från Käppala släpper man per år ut 91 ton BOD7, 10 ton Tot-P och 410 ton Tot-N!

Vi måste då också ta i beaktande att vi inte lär komma åt att vi måste diska och tvätta oss i Östersjön!

Visserligen sprids våra föroreningar ut över en lång kust. Men eftersom inte alla har den rätta känslan för att utsläppen blir ett estetiskt och sanitärt problem i många vikar och naturhamnar så måste vi verka för ett större tvång.

Det innebär så klart att vi måste få flera toaletter i de ofta frekventerade naturhamnarna och fungerande tömningsanordningar i alla större gästhamnar. Idag råder ett moment 22 över tömningarna. Gästhamnarna har inte råd att bygga ut servisen med att kunna suga ur de slutna tankarna därför att det är så få som gör det. Det är ju mycket billigare att pumpa ut skiten på Jungfrufjärden! Blir det obligatoriskt så kommer det kunder och ju flera som kommer desto billigare blir det!  

Eftersom vi alla nu vet att vi och övriga länder runt Östersjön inte kan fortsätta den påbörjade resan utan att göra någonting åt uppkomsten av giftalgerna får vi inte fortsätta att stoppa huvudet i busken. Vi måste alla dra vårt strå till stacken! Vad blir annars våra båtar värda när vi skall segla omkring i en stinkande gegga som det är livsfarligt att bada i?

Älgö den 22 oktober 2006
Hans Lönn

PS. Min anläggning är inte godkänd av Nacka kommun när den nya detaljplanen vunnit laga kraft. Sverige är fantastiskt! 

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

Tillbaka