Sensationell nyhet!

En av Sveriges stora exportartiklar är mode, dvs. kläder för barn, vuxna, kvinnor och män. Nu skall branschen bli mera effektiv och tjäna ändå mera pengar.

En stor statlig utredning har nämligen visat att det genom decennierna har slösats ofantligt med resurserna. Det är totalt onödigt att studera hur våra olika kroppar ser ut. I fortsättningen kommer alla modeller enligt gammalt klassiskt sovjetiskt synsätt att bli likadana. Det spelar ju ingen som helst roll hur vi ser ut. Det är ju insidan som räknas enligt alla disputerade psykologer! Eller?

Nu undrar nog läsaren om jag är riktigt klok? Jag kan försäkra att jag är det – men min ironi är direkt överförd från verkligheten kring hur energideklarationen skall göras för våra byggnader.

En helt fiktiv byggnad, som varken finns i verkligheten eller fantasin, i Eskilstuna skall utgöra rikslikare för hur mycket energi per m2 som skall användas. Kvadratmetern är helt enkelt den statistiska m2 som SCB tagit fram i sin statistik. Det är skrämmande att inkompetensen hos departement och myndigheter har nått en sådan låg nivå. Och det värsta är att de dessutom inte ens förstår att de inte begriper något.

Sedan skall Swedac ackreditera konsulter som får mycket betalt för att tala om för fastighetsägarna vad energianvändningen är i deras fastighet och vad den skulle kunna använda om de gör en ”massa åtgärder”. Lönsamhetskalkyler skall visa vad som är mest lönsamt.  

Detta är totalt nys. Ingen seriös lönsamhetskalkyl kan ju göras på någonting som inte har med verkligheten att göra och än mindre kan dessa ”profetior” innehållas när ingen i branschen vet hur man i verkligheten skall åtgärda det hela.

Hela detta ”jippo” skulle bättre kunna karakteriseras som ett spel för gallerierna!

Åre den 28 mars 2007
Hans Lönn
Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2007-03-29 13:10  Inlagd av: Hans Lönn
Typiskt att Du inte lämnat ut vem Du är! Fegisarna och de okunniga tycker i alla fall att de är duktiga om de vågar komma med ett betyg!
Men jag kan lätt gissa att Du är någon myndighetsperson för alla normala människor inser att jag har alldeles rätt.

2007-11-26 17:58  Betyg: 2
Jag tror eventuellt att jag kan hålla med.
Men det är klart att det man kan ta ställning till är om myndighetern är dumskallar eller ej.
Inte så mycket kött på benebt om vad som är deras problem. klädmodelliknelsen är lite för luddig för att ta ställningntill. Jag tror föregående skribents låga beyg har mer med detta att göra snarare än men sakfrågan att göra. Du får endas en 2:a av mig för jag tycker du skall vara mer konkret och konstruktiv i den kritik. Följ upp med mer info om varför detta är så pucko.

2007-11-26 20:18  Inlagd av: Hans Lönn
Hej igen Matts!
Jag hoppas att vi är överens om att myndigheterna är dumskallar. Eller åtminstone odugliga och ointresserade av att lära sig någonting. Det kan du läsa på hemsidan om i tre artiklar om hur Boverket klär av sig själva när det gäller energieffektivisering av vindsbjälklagen!
"Klädmodellsliknelsen" har så klart att göra med att huset i Eskilstuna inte har någon koppling till verkligheten som framgår av artikeln.
Detta är alltså så pucko därför att jag för snart 30 år sedan tog fram min mall för beräkning av varje unikt hus. Det är ju klart bättre om man kan koppla lönsamhetsanalysen till verkligheten och inte till en ren chimär.
Läs alltså på om mallen mm på min hemsida. Där finns mycket matnyttigt om hur den sk. forskningen gått till i decennier!!

2007-11-26 20:42  Inlagd av: Matts Lindgren
OK jag höjer betyget till en 3a (sätter 4 nu så blir det 3 i medel)
sen skall jag läsa på om mallen.
vill även läsa din bok

2007-11-26 20:44  Inlagd av: Matts Lindgren
slant på tangenterna vi betygssättningen

Tillbaka