En klockren demokrati!

Ordet demokrati kommer från grekiskan. ”Demos”, folk och ”kratein”, härska. Alltså folkvälde, folkstyrelse! Det innebär i praktiken att alla människor skall ha samma rättigheter och skyldigheter. Vi skall alltså behandlas lika.

I byggbranschen hade vi det tidigare och det finns för övrigt fortfarande kvar återluftsystem på ventilationen. Ett demokratiskt sätt att sprida skiten till alla så att alla blir lika sjuka.

I en artikel i dagens Metro får jag en ahaupplevelse när jag läser om att landstingets miljödirektör,Åke Wennmalm, avråder gravida från att dricka kranvattnet i Stockholm med omnejd. Som bekant renas vårt dricksvatten från Mälaren i Norsborg. Ungefär 2 miljoner människor får sitt vatten från Mälaren och lika många använder Mälaren som kloaksjö.

Vi har länge vetat att kranvattnet innehåller restprodukter av olika slags läkemedel som P-piller, hjärtmediciner, smärtstillande (Voltaren) etcetera. Men det är inte bara läkemedelsrester utan också en massa kemiska föroreningar som finns i vattnet. Det sker ingen rening av dessa ämnen. Det är för dyrt. I alla fall hittills.

Miljödirektören tycker att det är konstigt att vattnet tas från en dumpningsplats för avloppsvatten.

Nu förstår jag diktator Langbys (m), kommunalråd i Nacka mm., enträgna överkörning av oss på Älgö. Vi skall till varje pris få kommunalt VA! Vi är tillräckligt priviligerade ändå som får bo på Älgö och så skall vi inte dessutom få slippa alla demokratiskt spridda föroreningar. Kosta vad det kosta vill! För älgöborna blir det minst 300 000 SEK per fastighet och för  övriga nackabor 100 000 SEK per fastighet.

Länge leve demokratin!

Älgö den 26 juli 2007
Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

Tillbaka