Ineffektiv energieffektivisering!

År läggs till år – ingenting händer när det gäller energieffektivisering i stora byggnader. Vad är problemet? Alltför många tror att om man upprepar samma mantra tillräckligt många gånger så kommer det att fixa sig. Men tyvärr, de gamla förståsigpåarna går i pension och de ersätts av nya.

Nu behöver jag inte lida så ofta med att se namn som Arne Elmroth och Enno Abel. Nu heter de Catarina Warfvinge på LTH och hos Bengt Dahlgren eller det senaste ”ägget”, Anna-Lisa Lindén, professor i sociologi! För att nu inte tala om SMHI: s vilseledande reklam om klimatstyrning.

Först till Catarina! I VVS-Forum nr 6/7.2008 refereras Samhällsbyggardagen 2008. Det är så att man måste ta sig för pannan. Korrelationskoefficienten på hennes ”predikan” är ”minus 1”. Man måste göra sakerna i rätt ordning! Yes! Men vilken ordning? ”Börja inte med att byta värmekälla utan starta med klimatskalet, fortsätt med ventilationssystemet och värmesystemet därefter. Och satsa på individuell värmemätning. Satsa på FTX-system eftersom självdrag är det mest energislösande.”

Tänk om jag skulle ha lytt de råden vid mitt senaste pågående projekt i en liten bostadsrättsförening i Näsby Park med 12 lägenheter. Endast tilläggsisoleringen av fasaderna skulle ha kostat mer än de åtgärder som jag genomfört och i bästa fall sparat några m3 olja om jag varit en sedvanlig klantskalle till konsult. Med det menar jag att jag inte skulle ha beräknat, med hjälp av min mall vad fastigheten borde ha dragit och vilken effekt på pannan som det borde ha varit. Sedan hade jag injusterat värmesystemet och behållit den jättestora cirkulationspumpen och kompletterat med en massa stamregleringsventiler. Sedan skulle jag ha gjort ett FTX-system, för självdrag är ju så energislösande! Nej, snälla Catarina Du är totalt snett ute! Så här gjorde jag.

Det gick 22 m3 olja. Mallen sade 14 m3. Pannan var på 120 kW. Mallen sade högst 50 kW, som vi således bytte till. Injusteringen av värmesystemet gjordes enligt lågflödesmetoden med en liten villacirkulationspump med använd lyfthöjd på 2 mvp. Efter åtgärderna så gick det 14 m3 och nu installerar vi bergvärme på 22 kW. Det kommer att gå mindre än 2 m3 olja och 35000 kWh el!

I reda pengar ser det ut så här. Kostnad för uppvärmning per lägenhet, med dagens priser, ca 23000 SEK. Efter åtgärder 7000 SEK! Och allt till en investering på 60000 SEK per lägenhet!

Och nu till professorn i sociologi, Anna-Lisa Lindén, som har tittat närmare på hur energianvändningen ser ut i våra bostäder! Men egentligen så faller allt tillbaka på dem som beviljar pengar för ett sådant trams, ELAN-projektet!

”75 % av flerbostadshusen har fjärrvärme, vilket pekar på att klimatskalet bör åtgärdas liksom energiförlusterna i värmedistributionssystemet inom fastigheten”, står det i Energimagasinet nr 4.2008. När blev det lönsamt att tilläggsisolera fasaderna? Och finns det inget som gör att energiförlusterna nyttiggöres? Det finns inga energiförluster! Förlusterna nyttiggör sig huset så klart av! Men nonsenspriset tas av uttalandet, ”Många har svårt att nå och vrida reglage, vilket gör att design och åtkomlighet av reglage på värmeelement i flerbostadshus är en viktig faktor att uppmärksamma”. Jag orkar inte kommentera sådant dravel.

Och så till sist SMHI. Klimatstyrningsmetodiken är ju bara ett sätt att försöka begränsa överförbrukningarna i våra fastigheter för att värmesystemen inte är korrekt injusterade. SMHI anger att man sparar 5 % och i vissa fall ända upp till 10 % om man använder sig av deras styrning. Jag har aldrig använt mig av något så onödigt som SMHI: s styrsystem och sparat mellan 20 och 30 % på injusteringen. Så synd att SMHI inte fick patent på systemet för då hade man säkert tagit så mycket betalt att ingen idiot hade haft råd att använda sig av det!

Älgö den 23 juni 2008
Hans Lönn  

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2008-07-20 20:48  Inlagd av: Christina Nisses  Betyg: 5
Hej Hans!
oj oj ord och inga visor här. Vilken tur att du hjälper oss med vårt hus, det är erfarenhet från det toppen arbete du gjorde för föreningen jag bodde i innan som gjorde att vi valde dig som energikonsult!
Finns det andra föreningar som behöver energikonsult kan du gärna använda oss som referens.
Christina Nisses
BRF Trossen

2008-09-05 06:35  Inlagd av: Matts Lindgren, NordIQ  Betyg: 5
Hej - bra artikel!
Sökte på webben nu och fick upp en sponsrad länk från ett prognosstyrningsföretag: "Styr värmen med morgondagen väder - och öka komforten".
Det låter ju helt sjukt. En kall dag med iskalla väggar. Imorgon blir det varmt. Vad händer om jag styr efter morgondagen ? Det blir iskallt i huset.
Korrekt metod är att styra efter gårdagens väder eftersom det tar tid innan utetemperaturens effekt når in genom väggen. Då får man bättre komfort och lägre energiförbrukning.

2008-09-05 10:03  Inlagd av: Hans Lönn
Hej Matts!
Det var en intressant tanke, som jag inte själv tänkt på tidigare. Vad jag kan förstå så kan detta fall uppkomma.
Min feeling är dock att det i en majoritet av fallen är möjligt att styra som SMHI tänkt sig. MEN det är bara när man har högflödessystem som det på något sätt är motiverbart eftersom p-bandet då är plus/minus två grader och man på så sätt stryper energitillförseln snabbare.
SMHI:s system är och förblir endast ett av många sätt att försöka bemästra nackdelarna med högflödessystemen! Ett annat sätt är att sätta en cirkulationspump på varje radiator. Men mera om den idiotin som "uppfunnits" av den bedrövlige professorn, Per Fahlèn på Installationsteknik på CTH,kommer att komma i en ny artikel på denna hemsida.  

2008-10-09 15:46  Inlagd av: Dag Danell
Det pratas för mycket om utbyggnad av vindkraften!
Det pratas för lite om den stora sparpotentialen!

Sparpotentialen är enorm, inte bara i befintliga byggnader utan även i nyproduktionen!
Varför påbörjas nya byggnadsprojekt utan att det först har granskats av energikunniga tekniker?
De nu påbörjade energideklarationerna av fastigheter är tyvärr ett slag i luften!  Vad man gör är att konstatera hur dåligt det är ställt med
energihushållningen, några åtgärder vidtages ej och några sanktionsåtgärder finns inte.
Nej, sätt i stället dessa nyutbildade besiktningsmän på att granska alla nya objekt innan bygglov utfärdas, varje dag startas projekt utan närvarostyrd belysning som kan utgöra ca 50 % av en fastighets elförbrukning.

Ett 7-våningars trapphus som tidigare kostat över 12-tusen kronor i driftkostnad per år, kan komma ned till 500 – 600 kronor per år. Ett garage där elenergin kostat 10000 kronor per år, kan sänkas till 1000-lappen per år.
I trapphuset ovan kan det betyda ett minskat CO2 utsläpp på över 13 ton per år!
Är man en inte allt för stor fastighetsförvaltare och förvaltar tio sådana trapphus motsvarar det således ett utsläpp på 130 ton per år! Allt beräknat enligt den så kallade marginalelmetoden.
Det är inte utan att man borde överväga att börja handla med utsläppsrätter för att finansiera den fortsatta utbyggnaden av sin energieffektivisering.

Varför inte komplettera gymnasieskolans läroplan med energieffektivisering/optimering?
Detta skulle skapa mängder med intressanta och nyttiga arbetstillfällen. Konsulter och elektriker kommer att kunna hjälpa samhället att spara enorma mängder energi!

I dag är det största hotet mot Sveriges framtida energieffektivisering att vi går i gamla fotspår och projekterar undermåliga system i både nybyggnation och vid renoveringar.
Någon form av certifiering vore önskvärt för dem som skall konstruera och rita belysningsanläggningar som utgör ungefär hälften av all elförbrukning i fastigheter.

I dag finns guidelines utfärdade av EU år 2000 gällande krav på driftdon i lysrörsarmaturer där kravet är HF-drift, detta är 8 år gamla regler och måste ändras!
Att montera odimbara HF-driftdon är lika fel som om VVS-folk bara skulle montera varmvattenkranar i husen med motiveringen att det är för dyrt med blandare, och i belysningsbranschen har man allt sedan Edison tänt och släckt, sällan blandat lite ljus med litet mörker och sparat på energin (varmvattnet).

Tro inte att det går att komma i närheten av tidigare nämnda fina resultat i trapphus och garage om man inte använder dimbara HF-don i lysrörsarmaturerna.

Varje vecka konstateras att man i projekt valt fel typ av armaturer och därmed försuttit möjligheten att göra stora framtida besparingar av driften.
Jag har ännu inte sett någon plocka ned 130 nymonterade lysrörsarmaturer i ett garage för att byta till rätt utförande. Det får bli som i många andra anläggningar ett plågsamt belysningsstyrningsförsök med många trasiga lyrör och HF-driftdon.
Belägg gärna odimbara HF-don med en kraftig miljöavgift så att vi får en ökad produktion och lägre pris på dimbara driftdon till lysrörsarmaturer.

Sverige ligger ”ljusår” före övriga Europa i tankar och produkter runt energieffektiv belysning. Regeringen har nog rätt! Sverige har en stor möjlighet att bli framgångsrika på att exportera tekniskt kunnande och produkter inom energiområdet.

Dag Danell


2008-10-09 16:56  Inlagd av: Hans Lönn
Hej Dag!

Jag uppskattar verkligen Dina kommentarer. Det känns inte lika ensamt längre att stå där i öken och skrika.

Jag är väl medveten om att vi lever parallella liv. Du med Din inriktning på att spara el med hjälp av modern teknik och jag med att spara värme. Du tycks dock ha haft större framgång än jag med Ditt arbete med närvarokontroll!

Lycka till i fortsättningen!

Hans Lönn


Tillbaka