Ur led är tiden...

Den 19 augusti 2008 skickade jag detta mail till CTH. Jag trodde aldrig att jag skulle få göra något dylikt i mitt liv och det är totalt oacceptabelt att jag kan göra det. Nu har inte bara elevernas kunskaper minimerats utan dekadansen har nått ända till professorsnivån. Jag har ännu inte fått något svar från CTH. Det är bara VVS-Tekniska föreningen som förklarat att man inte har tid att sätta sig in i frågorna!

Till ledningen för Chalmers Tekniska Högskola.Vid telefonsamtal idag med viceprefekten på Chalmers, Sven Engström, tillika chef för grundutbildningen på CTH ,så kom vi överens om att jag skulle göra en formell "anmälan" om att grundutbildningen lider av sådana kunskapsluckor hos Per Fahlén att utbildningens kvalitet måste ifrågasättas.

Problemet för Per Fahlén är att han uppenbart inte har förstått de grundläggande fysiska lagarna. När vatten och andra medier (luft etc.) strömmar i rör så uppstår friktionsförluster beroende på rörens råhet, krökar, dimensionsförändringar mm. Detta gör att tillgängligt tryck minskar i systemet ju längre bort man kommer från cirkulationspumpen eller fläkten. På samma sätt minskar tillgängligt tryck ju hastigare vattnet går genom rören, tom är det så besvärande för oss ingenjörer att förlusterna ökar exponentiellt, i detta fall med kvadraten på hastigheten.

När därför Fahlén som sin åsikt uttalar att, "med centralpumpsystem avgörs effektbehoven av systemets sämsta gren, vilket också påverkar energibehovet", har han totalt missuppfattat hur verkligheten är. Effektbehoven avgörs inte alls av systemets sämsta gren utan effektbehovet i varje rum avgörs primärt av klimatskärmsarean och luftmängden som byts ut. Fahlén har därigenom dragit en felaktig slutsats av att om man injusterar ett värmesystem enligt högflödesmetoden så blir det inte mycket tryck kvar längst bort från cirkulationspumpen.

Vidare har Fahlén som sin åsikt uttalat att,"tittar man på slutapparaterna så har en radiator i sig i stort sett inget tryckfall alls, hela tryckfallet ligger i radiatortermostatventilen". Det ligger inget tryckfall i den förinställningsbara ventilen som man sedan sätter termostatkroppen på. Verkligheten är ju att det måste finnas ett tillgängligt tryck över ventilen så att man överhuvudtaget skall få fram rätt flöde! Tryckfallet i ventilen är helt försumbart och en löjlig akademisk fråga!

Jag bifogar även som bilaga den "konversation" som förts per mail liksom den bilaga som skickades till VVS-Tekniska Föreningen, dvs. min artikel
"Ineffektiv energieffektivisering".

Med utmärkt högaktning
Hans Lönn

Bilaga till "anmälan" av professorn i Installationsteknik, Per Fahlén, CTH-----Original Message-----
From: Hans Lönn
Sent: den 7 juli 2008 15:21
To: lindholm@siki.se
Cc: torkel.andersson@deltate.se; Staffan Bengtsson; Per Fahlén; Bygg- och Energiteknik; Subject: Ang. VVS-teknik och utveckling

Hej Ingar!

Sent omsider har jag i regnet idag börjat att läsa energi&miljö nr 5. När jag kom till sidan 58 kunde jag inte hålla mig längre. Vilket dravel av Per Fahlén och vilken oförmåga att ta till sig den utveckling som skett trots att han och Enno Abel motverkat den i decennier! Decentraliserat pumpsystem!Det är så att jag tar mig för pannan! Det är nu 21 år sedan jag gjorde i ordning kv. Roddaren 38 (Det som i folkmun kallas Sportpalatset) och ersatte några pumpar på flera kW med två på 100 W vardera. Det hade inte funnits
vatten i radiatorerna i de tre översta våningarna sedan huset byggdes 1932!Med mitt centraliserade pumpsystem blev tryckfallet, om jag minns det rätt 3 dm!!! Och jag sparade 1000 MWh trots att de tre översta våningarna efter min effektivisering fick värme via radiatorerna.

Så har Tomas Kåberger en intressant utläggning kring termodynamikens huvudsatser. Vem bryr sig? Ja, inte har VVS-branschen gjort det i alla fall efter alla år av inkompetens. För att Du skall förstå vad jag menar så skall Du läsa bifogade dokument som jag lade ut för några veckor sedan på min hemsida, www.fastighetsanalys.se

Och så har min "älskling" Arne Elmroth också en artikel. Så trevligt att se att han i alla fall denna gång har prickat rätt. Men skam vore det annars eftersom det är
fullkomliga självklarheter som han predikar!

Och så har Du snappat upp Anna-Lisa Lindéns dravel. Men det kan Du ju läsa om i det bifogade dokumentet.

Det är knappt så att jag vågar läsa vidare - men jag har ett starkt hjärta så det får väl bli så!

Om Du skulle få lust att höra av Dig så blir jag glad.

Vänligen
Hans Lönn

----- Original Message -----
From: "Per Fahlén" <Per.Fahlen@chalmers.se>
To: "Hans Lönn" <info@fastighetsanalys.se>; <lindholm@siki.se>
Cc: <torkel.andersson@deltate.se>; "Staffan Bengtsson" <staffan@teknikfor.se>; "Bygg- och Energiteknik " <byggochenergiteknik@swipnet.se>
Sent: Monday, July 07, 2008 4:12 PM
Subject: RE: Ang. VVS-teknik och utveckling


Hejsan!

Kommentar till Hans Lönns synpunkter: Alla system som fordrar inreglering ger extra pumparbete om det görs med balanseringsventiler och/eller reglerventiler. Det är en självklarhet. Tittar man på slutapparaterna så har en radiator i sig i stort sett inget tryckfall alls, hela tryckfallet ligger i radiatortermostatventilen. Om den kan avvaras blir systemets tryckfall mindre. Att sedan lågflödessystem kräver lägre pumparbete än högflödessystem är naturligt men lågflödessystem är direkt olämpliga i
värmepumpsanläggningar (vilket är det vanligaste individuella valet av uppvärmningssystem sedan många år tillbaka). Lågflödessystem är heller inte lämpliga i normala vattenburna kylsystem.

Med vänlig hälsning

Per Fahlén
Installationsteknik
Institutionen för Energi och Miljö
Chalmers tekniska högskola
412 96 GÖTEBORG

Tel. 031-772 11 42
Fax 031-772 11 52
e-mail: per.fahlen@chalmers.se


Hej igen!

Aldrig trodde jag att jag skulle kunna slå en professor i Installationsteknik på fingrarna! Men TYVÄRR så får jag nu möjligheten!

Du skriver: Alla system som fordrar inreglering ger extra pumparbete om det görs med balanseringsventiler och/eller reglerventiler. Det är en självklarhet. Kommentar: Förlusten i reglerventilen på radiatorn är så vitt jag förstår helt försumbar och några andra ventiler använder jag inte. Eller annorlunda uttryckt: man måste ha ett tillgängligt tryck över ventilen annars får man ju inget vatten genom ventilen! Det vet rektorn på KTH, som har det svinkallt på vintern i sitt rum, när trycket inte räcker till! Det är inget fel på radiatorstorleken. Den är med säkerhet 2ggr för stor!
Cirkulationspumpen är ju till för att övervinna tryckförlusterna i rörsystemet, eller?

Du skriver: Om den kan avvaras blir systemets tryckfall mindre.(Radiatortermostatventilen) Kommentar: Nu förstår jag fortfarande inget. Hela tryckfallet tas ju över radiatorventilen för att man skulle få igenom något vatten! Och om man då i hela lögflödessystemet inte får tryckfall som överstiger några dm så får man ju samma tillgängliga tryck vid varje radiator! Då görs verkligen ett litet pumparbete. Jag ställer pumpen på 1.5 mvp i fjvhus och 2 mvp i "oljevärmda". Men en sak är i alla fall
säker och det är att Wilo blir själaglada om man får sälja en pump för varje radiator! Har jag förstått saken rätt så är det beklämmande att se hur VVS-tekniken utvecklas!

Du skriver: ..... men lågflödessystem är direkt olämpliga i värmepumpsanläggningar (vilket är det vanligaste individuella valet av uppvärmningssystem sedan många år tillbaka). Kommentar: Vad är det för dravel? Tycker Du att mitt energisparprojekt i Näsby Park är dåligt? Och jag har gjort andra värmepumpsprojekt med lågflöde utan några som helst problem. Men jag kan förstå Dig om Du vill dimensionera värmepumparna till
effektbehovet vid LUT. Vilket är oförsvarbart i stora fastigheter. Om Du talar enbart om villor så förstår jag Dig bättre för då behöver man inte använda sig av lågflödesmetoden.Det är dock mycket oseriöst att försöka blanda bort korten genom att argumentera enbart för villorna.

Du skriver: Lågflödessystem är heller inte lämpliga i normala vattenburna kylsystem. Kommentar: Detta är argument är ytterligt svagt. Hur många vattenburna kylsystem finns det i Sverige? Hur klarar man i så fall risken för kondens på utsidan av rören när det leds fram kallare vatten än vad den rådande daggpunkten är?

SLUTKOMMENTAR från min sida i denna runda är: Det är ofattbart att Du som professor framhärdar i att försöka hitta negativa ingångar till att döma ut lågflödesmetoden. Det hade varit mera konstruktivt att fråga Dig hur jag kunde energieffektivisera med 1000 MWh i ett hus som drog 3500 MWh före mina åtgärder och som VVS-tekniken inte fått fram vattnet till radiatorerna i de tre översta våningarna på 55 år!!!

Lika vänliga hälsningar
Hans Lönn

----- Original Message -----
From: "Per Fahlén" <Per.Fahlen@chalmers.se>
To: "Hans Lönn" <info@fastighetsanalys.se>; <lindholm@siki.se>
Cc: <torkel.andersson@deltate.se>; <torbjorn.klittervall@sydnet.net>;
"Staffan Bengtsson" <staffan@teknikfor.se>; "Bygg- och Energiteknik
(Christer Harrysson)" <byggochenergiteknik@swipnet.se>
Sent: Tuesday, July 08, 2008 7:18 AM
Subject: RE: Ang. VVS-teknik och utveckling


Hejsan!

Om tryckfallet i radiatorventilen är försumbart gör den ingen nytta och kan utelämnas. Beträffande värmepumpsanläggningar kan de säker fås att fungera med lågflödessystem men med låg effektivitet. Om Hans Lönn gick en kurs i termodynamik skulle han inse varför. Jag hinner tyvärr inte lägga mer tid på denna i och för sig intressanta diskussion och avslutar det hela.

Med vänlig hälsning

Per Fahlén
Installationsteknik
Institutionen för Energi och Miljö
Chalmers tekniska högskola
412 96 GÖTEBORG

From: "Per Fahlén" <Per.Fahlen@chalmers.se>
To: "Hans Lönn" <info@fastighetsanalys.se>; <lindholm@siki.se>
Cc: <torkel.andersson@deltate.se>; <torbjorn.klittervall@sydnet.net>;
"Staffan Bengtsson" <staffan@teknikfor.se>; "Bygg- och Energiteknik
(Christer Harrysson)" <byggochenergiteknik@swipnet.se>
Sent: Tuesday, July 08, 2008 8:08 AM
Subject: RE: Ang. VVS-teknik och utveckling


Hej igen!

Jag glömde kommentera de två sista punkterna. Vattenburna kylsystem är ytterligt vanliga ökar ständigt (det finns fler typer av byggnader än flerbostadshus). Sedan beklagar jag om Hans Lönn upplever ny teknik som ett angrepp på lågflödesmetoden. Jag har inte
någonstans uttalat mig negativt om denna metod. Tvärtom är den utmärkt i system där framledningstemperaturens nivå inte är ett problem (t.ex. i anläggningar med pannor). Men det går lika bra eller ännu bättre att använda lågflödesmetoden helt utan ventiler. Om det lönar sig eller inte beror på förusättningarna i den enskilda byggnaden och utvecklingen av små pumpar. Nu är diskussionen definitivt slut för min del.

Med vänlig hälsning

Per FahlénHej Per!

Igår gick jag och blev ändå mer arg på Ditt sätt att agera. Här kommer vad jag tänkte då och sedan får Du förhoppningsfullt svar på Ditt andra mail idag.

Det är inte värdigt en professor på CTH att under hänvisning till några specialfall ännu en gång göra allt för att "förtiga" lågflödesmetoden! Specialfall därför att om jag har rätt kunskap i huvudet så är 75 % av de stora fastigheterna anslutna till fjärrvärme och då spelar det ingen roll med termodynamikens lagar. Att sedan komma dragande med några kylsystem gör saken inte bättre.

Nej, Du gode Per, Du framstår som en värdig efterträdare till Enno Abel. Aldrig lyssna på något, aldrig föra en seriös dialog, aldrig visa nyfikenhet kring vad det är som gör att det är ett gäng som lever på att åtgärda alla hus som inte fungerar med den teknik som Du lär ut på CTH, aldrig ställa oss mot väggen genom en seriös utvärdering av vilka energieffektiviseringar vi åstadkommer, aldrig erkänna att undervisningen på Din institution är ett skämt när det gäller injustering av värmesystem!

Det är näst intill osannolikt att undervisningen på Din institution om injustering av värmesystem är avklarade på 2 timmars undervisning. Ni hinner bara att berätta för teknologerna att det finns högflödessystem, lågflödessystem, Tischelmannsystem eller trerörssystem och allt ev. annat. De nya civilingenjörerna kan ingenting i praktiken om hur en injustering går btill!

Och så till vad Du säger i detta mail: Om tryckfallet i radiatorventilen är försumbart gör den ingen nytta och kan utelämnas.Kommentar: Detta börjar bli en typisk akademisk diskussion! Du måste ha ett visst tryck för att få igenom rätt mängd vatten. Om det sedan är ett försumbart tryckfall eller inte är ovidkommande. Huvudsaken är ju att man får fram vattnet. För övrigt har ju allt vatten som snurrar runt i systemet passerat alla radiatorer. Hur förklarar Du då att om jag skickar ut ett dynamiskt tryck på 1.5 mvp och får tillbaka 1.3 mvp? Vart tog tryckfallet över ventilen vägen? Det är så klart friktionsförlusterna i rören som gör att jag förlorar 0.2 mvp!

Och än en gång om värmepumpar och lågflödesmetoden. Jag vet så klart att cop blir högre om kondenseringstemperaturen är lägre men, so what, när inga klarar av att injustera värmesystemen med högflöde utan stort energislöseri. Hur skulle jag annars ha kunnat leva på att injustera värmesystem och spara mellan 20 och 30 % förutom en massa el? Utan undantag drar cirkulationspumpen en tiondel av vad den gjorde efter det att jag gjort
injusteringen.

Med vänlig hälsning
Hans LönnHej då för sista gången!

Ja, Du har ju sagt att Du inte skall svara någon mer gång. Tack, då får jag det sista ordet, eller?

Först vill jag gå tillbaka till energi&miljö nr 5. Du menar alltså att det skall sitta en pump på varje radiator, ingenting annat i artikeln inkl. bilden talar för något annat? Du har ju inte bevärdigat Dig med att svara på min fråga så jag måste utgå från att det är sanningen. Detta måste vara total idioti! Och Du får ursäkta mig - Du har primärt inte visat något avståndstagande från lågflödesmetoden - MEN hela artikeln lyser ju av motiv
för hur man skall komma tillrätta med högflödesmetodens nackdelar. Med lågflödesmetoden finns ju inte dessa nackdelar!

Min bäste professor Du har ju en kunskapsnivå som om jag var professor och Du teknolog så¨skulle Du inte bli godkänd vid tentamen. I artikeln står ju följande: "Med
centralpumpsystem avgörs effektbehoven av systemets sämsta gren, vilket också påverkar energibehovet". När Du har en sådan kunskap som Du skall lära ut tills Du blir pensionerad så måste CTH ta sig i kragen. Effektbehoven avgörs inte alls av systemets sämsta gren utan effektbehovet i varje rum avgörs primärt av klimatskärmsarean och luftmängden som byts ut. Men jag förstår vad Du pratar om - det är ju just den omständigheten som gör att KTH inte klarar av att hålla varmt på rektorns rum - i alla
högflödessystem sjunker det tillgängliga trycket ju längre bort man är i kretsen och då har Du dragit slutsatsen att effektbehovet är störst där!!!!

CTH har fått en ny rektor, som stimulerande nog är kvinna. Jag vet inte vad hon har för yrkesutbildning men en sak är säker att efter sommaren kommer jag att uppvakta henne och berätta om kompetensnivån på Din institution. Detta kan inte fortgå längre - Enno Abel var en katastrof - och nu har Du ersatt honom utan att på något sätt ha förstått att Du är helt snett ute. Till yttermera visso har Enno Abel fått "Stora energipriset" i år. Du kan ju läsa om Enno på min hemsida, www.fastighetsanalys.se Jag har lagt ut hans CV ,med anledning av detta pris.

Därmed tycker jag att jag i mitt mail i morse och det här har besvarat Dina synpunkter. Faktum kvarstår dock att Du inte på något sätt uttryckt Din beundran för att jag fick fram vattnet efter 55 år. Men en sådan tanke är så klart totalt infantil från min sida. Du och den "etablerade" VVS-branschen kommer aldrig att tillstå att Ni är tämligen okunniga och totalt främmande för att testa några nya kunskaper.

Lev väl!
Hans Lönn


PS!
Jag kom på i natt att Du samarbetade med Rolf Jonasson på Wilo. Tänk att kaka söker maka! Om Du läser "Jag fick en bok" och inlagda kommentarer på min hemsida så ser Du vad han sysslar med, alltså att ge ut en pumphandbok i direkt översättning från tyskan. Den är inte särskilt lysande. Han har beretts möjlighet att officiellt ta avstånd från innehållet som jag kritiserat. Men i sedvanlig ordning har han tigit!Det är ytterligt beklämmande att det skall finnas så många bromsklossar bland dem som "bestämmer"!

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2009-04-06 18:11  Inlagd av: H.Stenlöv
Att det ska vara så djävla svårt för vissa att förstå.
Man undrar om det krävs Hjärnbrist för att kalla sig professor.
Om "professorn" och hans tröghet ska betygsättas så får du nog utöka skalan med en NOLLA.

Tillbaka