Energideklarationerna är ett slag i luften

I tidningen Husbyggaren nr 4/10 har man "vågat" publicera sanningen om jippot med energideklarationerna. Jag är stolt över att kunna publicera den på min hemsida! Om Du klickar här kommer Du till tidningens första sida där Du ser artikeln i ett större sammanhang. I slutet av artikeln kommer jag med ett erbjudande!DEBATT Energideklarationerna är ett resultat av inkompetenta människors agerande. Att tro att de ska minska energianvändningen med 17 procent är dravel. De som har nytta av deklarationer idag är samvetslösa konsulter. Med min metod får fastighetsägaren en payback-tid på 2 år.

Energideklarationer är
ett slag i luftenHans Lönn, civilingenjör, AB Fastighetsanalys

Rubriken är nästan identisk med rubriken i debattartikeln ”Energideklarationer blev ett slag i luften” av Mats Olsson i Husbyggaren 2/10. Av en tillfällighet så fick jag syn på artikeln i tidningen. Så klockrent är det svårt att återge verkligheten!
Mats Olsson har fångat problemen på ett strålande sätt. Med min långa erfarenhet vill jag bara komplettera med några synpunkter.

Resultat av inkompetens


Hela jippot är resultatet av en massa inkompetenta människors tillkortakommanden. Det värsta är att de inte ens tycks förstå att de inte har någonting att komma med. Med önskvärd tydlighet framkommer detta i Nikolaj Tolstoys svar på Mats artikel.

Jag citerar ur Boverkets svar:
”Energideklarationer är en genomtänkt informationskampanj. Ramarna har utformats av EU. Riksdagens mål att minska energianvändningen kommer sannolikt att uppnås.”

Vilket klockrent dravel! Genomtänkt informationskampanj! Det är exakt vad det handlar om, en kampanj utan innehåll och så har de mage att påstå att målen sannolikt kommer att uppnås! Absolut ingenting talar för att några mål kommer att nås med den nuvarande utformningen av energideklarationerna. Dessutom finns det ju inget tvång på att några åtgärder ska vidtagas.


Oseriösa deklarationer


”Föreslagna åtgärder kommer att minska energianvändningen med 17 procent om de genomförs.”

De deklarationer som jag tagit del av är helt oseriösa.
En innehöll bara av någon outgrundlig anledning att man skulle byta fjv-växlaren och så angavs det helt taget ur luften att man skulle spara 9 000 kWh.
En annan talade om att beräknade energiprestandan var 139 kWh/m2 och referensvärdet för liknande hus var 154-188 kWh/m2. Nybyggnadskravet är 150 kWh/m2. Sedan följde tre standardsidor om vad man ska göra för energibesparande åtgärder.
En tredje sade att energiprestandan på 1 080 MWh var lika med referensvärdet! Min mall sade att det inte skulle behöva användas mer än strax under 700 MWh och det endast om man injusterade värmesystemet.

”För att uppnå målet 50 procent till år 2050 behövs ytterligare åtgärder såsom exempelvis skärpningar av byggregler för nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring (ombyggnad).”

Det är beklämmande att se sådana till intet förpliktigande uttalanden! Även om alla nybyggda hus mot all förmodan skulle göras som passivhus så blir de till antalet 40 procent av det nuvarande beståndet. Och det kommer inte på något sätt att ge en reduktion till 50 procents reduktion av hela beståndet.
Det är alltså det nuvarande beståndet som all kraft måste inriktas emot. Jag har just avslutat ett projekt i Näsby Park med 75 procent energibesparing med en payback tid på fyra år men det är helt ointressant för den etablerade maffian som hellre hade lagt ner fem gånger så mycket pengar för att åstadkomma en mindre besparing. Dessa siffror är från passivhusen i Alingsås.

”Att energiprisen har ökat under de senaste åren kommer att hjälpa till att få fastighetsägare att genomföra föreslagna åtgärder.”

Tänk att Boverket håller på och sprider sådant trams. Jag har jobbat med det här nu i 30 år och det har varit oerhört lönsamt hela tiden. År 1987 gjorde jag i ordning det så kallade Sportpalatset i Stockholm för 400 000 kronor och besparingen var värd 400 000 kronor första året och nu har det tickat på i mer än 22 år med en besparing som nu är värd 1 000 000 kronor.

”Fastighetsägare som beställer arbete av ett ackrediterat företag bör tänka igenom vad de beställer så att de får förslag på energieffektiviseringsåtgärder som är välgrundade och där kostnaden för åtgärderna är lägre än den minskade kostnaden för energin.”

Vad är nu detta? Är det fastighetsägaren som ska ange vilka förslag som de vill ha och som är välgrundade? Alla ackrediterade företag är väl lika duktiga?

”Boverket har av näringsdepartementet fått ett regeringsuppdrag att föreslå förbättringar av energideklaration.”

Boverket redovisar sex förslag på förändringar som ska vidtagas. Det kommer inte att på något sätt förbättra ett system som är under all kritik från första början!

”På Boverkets hemsida finns möjligheter och risker med några olika åtgärder redovisade.”

I en figur som Boverket redovisar i artikeln så finns något som ska beskriva hur en tilläggsisolering går till. Vad ska den säga? Före tilläggsisoleringen blåser luften upp på vinden, eller? Och efteråt ska det då vara en ventil där?
Men det är ingenting att bry sig om för alla råd som ges är totalt olämpliga!
Hela soppan med energideklarationer måste göras om totalt. Men hur ska det kunna åstadkommas när Boverket, Energimyndigheten och departementet saknar varje insikt kring hur det borde gå till och hur verkligheten ser ut? Våra myndigheter tror att allt fixar sig bara man skriver litet fina ord och några floskler.

Vad skulle man ha gjort?


Jag ska istället berätta hur man skulle ha gjort! Historien börjar med att jag redan år 2000 lyckades ”tränga” mig med på ett seminarium i Stockholm i Energimyndighetens regi om energideklarationer av byggnader. Man ignorerade mina kunskaper helt och hållet trots att jag vet att mallen skulle utgöra ett perfekt instrument för energideklarationen av byggnaderna.
Vad är då ”mallen” för någonting? Jo, ett ingenjörstekniskt riktigt förenklat beräkningssätt för att bestämma varje unik fastighets ”nödvändiga energianvändning”! Den ger nyckeln till hur värmesystemen ska beräknas med alla förinställninsvärden, vilken verklig effekt som husen behöver, beräknar cirkulationspumpens storlek etcetera. Den tar också på ett mycket enkelt sätt fram hur mycket energianvändningen minskas om man tilläggsisolerar vinden eller ska installera en optimalt dimensionerad värmepump.
Mallen utgör svaret på Mats Olssons fråga ”hur ska det gå till?”. Och därmed faller hans fråga helt och hållet om vem som ska stå för kostnaderna! Det är ju så klart fastighetsägaren eftersom han får en avkastning på insatt kapital med 50 procent! Det vill säga payback-tiden är 2 år.

Kunnat sko sig


Och så en sak till Mats Olsson. Det är väl en stor tur att fastighetsägarna inte gjort något eftersom branschen så många gånger tidigare har visat att teoretiska beräkningar inte har någonting att göra med verkligheten? Jo, möjligtvis att energianvändningen ökar med cirka 50 procent.
Nu har ju ”skadan” begränsats till den onödiga besiktningen och så har ju ett antal samvetslösa konsulter kunnat sko sig!
På min hemsida finns allt att läsa om hur idiotin styr i vårt land. Men på så sätt har vi ju levt upp till att det råder konsensus i Sverige!

www.fastighetsanalys.se va´ adressen som det hette på den gamla Nalentiden!

Erbjudande!


Jag erbjuder branschens olika intressenter att gratis testa det helt pinfärska dataprogrammet (i beta-version), som gjorts av min son Fredrik Lönn, på "mallen". Programmet räknar ut förinställningsvärden, verkligt effektbehov mm allt enligt ovan! Dessutom får Du hjälp av datorn att göra en statistikuppföljning på den nödvändiga energianvändningsnivån som programmet tagit fram mm. Allt jag begär är att Du hör av Dig till Fredrik så informerar han Dig på ett adekvat sätt! fredrik@fastighetsanalys.se

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2010-06-02 11:16  Inlagd av: N-E Göterstad  Betyg: 5
Hej hans
Ord och inga visor, synd bara att folk, dvs oftast beställare verkar inte förstå!
Ha det2010-06-17 08:41  Inlagd av: Jan Östlund  Betyg: 5
Hej Hans, läste din artikel med stort intresse, tycker vi har en ganska likvärdig inställning till detta.

2011-02-23 20:22  Inlagd av: Jerker Andersson
Hej,

Tycker som Du att energideklarationen borde revideras, helst igår. Boverket har nu kommit ut med en analys av hur de svenska husen och byggnaderna mår. Det visar sig att uppåt 70% har fuktskador och uppåt 40% har sådana fuktskador att mögel och kemikalier kommer in i bostadsmiljöns luft. Hälsan blir många gånger vacklande hos de som bor där, i synnerhet barnen som kan vara känsligare än vissa vuxna. Vi har sammanfattat och gett kritik, både bra och dålig www.lfs-web.se/mogel-boverket-betsi.htm
Samtidigt har jag idag 110223 lagt ut en sida som hjälper till att avslöja att det finns upp till 13 miljarder i forskningsanslag som ej är utnyttjade. Tänk om man använt en del av dessa pengar att forska ordentligt kring t.ex. mögel och sjuka hus! Ta även in näringslivet i forskningen, för det är där fältkunskapen finns, den som ligger längre fram än mögelforskningen själv.
www.lfs-web.se/mogel-forskningsanslag.htm
Bra att er bok nu återigen finns ute. Den kan inte tystas ned. Kommer att beställa denna senare för att läsa och kommentera via hemsidan! Tillsammans kanske vi till slut når fram.
Mvh
Jerker
LFS

Tillbaka