Perpetuum mobile om injustering av värmesystem.

I mer än 30 år har debatten om hur värmesystemen skall injusteras pågått. Någon lägre nivå på en diskussion torde aldrig ha förekommit. En enkel metafor är en jämförelse med diskussionen om dykstilen eller floppstilen är bäst i höjdhopp. Den stora skillnaden är dock att i friidrotten använder man sig av en ribba för att mäta med vilken stil man hoppar högst. I vår odugliga bransch har man nu sett till att aldrig ens lägga upp ribban!

Jag hade därför stora förhoppningar om att en ny tid nu skulle komma när EMTF skulle arrangera ett seminarium om vilken metod som var bäst.

Jag hade ju för första gången fått skriva en seriös artikel i energi&miljö nr 5/12 om det delikata ingenjörsproblemet att injustera värmesystem. Det hade varit mycket logiskt om den artikeln hade legat till grund för seminariet! Men icke sa Nicke!

Sedan skulle 7 à 8 flitiga debattörer genom åren få framträda utan att direkt få någon tid för något föredrag. I sista stund plockades dessa bort och endast Björn Sandberg fick tid för ett föredrag. Av den utlovade matchen med röda boxningshandskar bidde det bara en mjuk intetsägande tumvante.
 
Hur kunde det då gå så snett och varför? Man anlitar en s.k. moderator som skall hålla i det hela. Har alla dessa moderatorer någonsin tillfört någonting? Knappast, de är ju totalt oinsatta i det som de skall leda med motivet att de inte skall vara ”färgade” av några åsikter i ämnet och sålunda ej heller med några kunskaper! Men det är ju så fint om någon kändis sprider sin guldglans över det hela, eller?

Var det medvetet gjort från EMTF: s sida att göra allt till ett väl genomtänkt flumseminarium? Av tillgängliga 3 timmar så lyckades man fördriva tiden med meningslösa grupparbeten om t.ex. ”Vilka har glädje att värmesystemen injusteras”! På 45 minuter skulle man sedan få till en konstruktiv dialog som skulle avgöra matchen! Glöm det och självklart diskuterades inte om att det var nödvändigt att lägga upp någon ribba!

Å andra sidan så hade deltagarna inte gärna haft så mycket att tillföra heller när en av de ”förberedda” deltagarna Niklas Schubert från Schneider Electric visade sin totala okunnighet när han påstod att det behövs 4 gånger så stor luftmängd för att föra ut värmen i ett luftburet system i jämförelse med ett vattenburet. Rätta svaret är ca 3322 gånger! Niklas tillhör, i EMTF: s värld de stora eftersom han fick skriva 3 artiklar om injustering i energi&miljö!

Sammanfattningsvis så är det bara att konstatera att min förening lever upp till det som borde framgå av stadgarna, ”att till varje pris se till att relevanta kunskaper undanhålles”! Jag kan bara inte låta bli att citera den förre generalsekreteraren, Bengt-Göran Jarefors, när jag ringde honom för många år sedan och gnällde på en felaktig artikel i tidningen. Han bekräftade att jag hade helt rätt och därför inte hade någon anledning att gå i polemik med mig! Men samtidigt förklarade han att jag aldrig skulle få torgföra mina kunskaper varken i tidningen eller annorledes!

Åre den 3 december 2012

Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

Tillbaka