Deep Green Challenge 2017 - ett löjligt jippo!

Det ambitiösa jippot Deep Green Challenge närmar sig sitt avgörande. Eftersom jag hade turen att få info om en artikel i Jmini (Jönköpingsnyheter) om att ett Jönköpingsbolag var i final i Skanskas Deep Green Challenge så fick jag vatten på min kvarn. Juryn måste var en utsökt samling av okunniga människor som inte har aning om hur verkligheten ser ut!

Det Jönköpingsbaserade bolaget har tagit fram en produkt på en unik så kallad Iot-plattform, det vill säga Internet of things eller Sakernas internet. Tekniken möjliggör en rad tekniska funktioner i ”smarta” byggnader. Om man till exempel kör en Volvo med Volvo On Call så vet huset att du är på väg hem. När du är på väg uppför trapporna så vet låset att du är utanför och låser upp. Så alla tekniska funktioner i huset är kopplat till den här plattformen!

Jag måste ta mig för pannan! Vilket trams! Och hur har juryn kunnat beräkna klimatnyttan av att dörren låses upp? Detta är mycket oseriöst! Men mera om det när jag visar hur mitt tävlingsbidrag ser ut och hur det behandlats!

Mitt bidrags namn:

Den mest miljövänliga energin är den som inte behöver produceras!Jag beskrev lösningen eller produkten övergripande på följande sätt!

Alla värmesystem är överdimensionerade. Oftast 100 %! Det är då självklart att om överdimensioneringen inte stryps bort blir slöseriet med energi enormt! Min lösning har nu funnits i mer än 30 år men branschen har gjort allt för att förtiga den! Och inte bara branschen utan också våra tekniska högskolor och universitet! Det klart ”ledande” ”universitet” är Chalmers! Trots att man tog hjälp av 8 professorer för att bevisa att jag hade fel så kunde man inte det! Då tog den akademiska världen till sitt standardtrick – att tiga ihjäl allting!

Metoden, ofta kallad lågflödesmetoden, finns beskriven i en handbok, Spara Energi, som Svensk Byggtjänst gav ut 1984. Det penibla är att handboken är lika aktuell idag som för 33 år sedan för ingen har bemödat sig om att ta del av den!

Mitt hela koncept finns numera i ett datorprogram som heter SENIB. Spara Energi Nu I Byggnader! Programmet finns sedan några år för gratis nerladdning på företagets hemsida,
www.fastighetsanalys.se

Även Skanska har ingen aning om hur det ser ut i verkligheten. 2010 injusterade företaget en brf med litet över 100 lägenheter på Gåshaga Pirar. Skanska hade installerat möjligheten att införa IMD. Föreningen hade genomfört IMDn och energianvändningen minskade med trekvarts miljon kronor. Efter det att vi ersatt den ca 10 ggr för stora cirkulationspumpen och bytt ut Siemens totalt värdelösa reglercentral så sparade vi ytterligare 10 %! Hela installationen med IMD var alltså meningslös och helt bortkastade pengar!

Om prisjuryn är intresserad av hur illa vår bransch fungerar är det bara att läsa alla artiklar på min hemsida och då särskilt de som ligger under rubriken ”Energieffektivisering”! Observera att mitt koncept inte bara rymmer hur man injusterar ett värmesystem utan det ger också möjlighet att göra alla andra utvärderingar för att få till en optimal lösning!

Hur fungerar lösningen och vilken klimatnytta ger den? (max 1500 tecken

)

Se ovan! Och klimatnyttan låter sig lätt beräknas om man tar till sig att redan 1988 så visade Statens Institut för Byggnadsforskning att man kunde effektivisera energianvändningen med mer än 30 % i det befintliga beståndet. 40 % av energianvändningen kommer från våra fastigheter! Men det är klart att det blir litet invecklade beräkningar om man skall räkna ut varifrån våra fjärrvärmesystem får sin energi och så lurar alltid diskussionen om hur man skall beräkna koldioxidtillskotten om man använder sig av bioenergi! Men en sak är i varje fall självklar – om man inte förbränner biomassan nu så har man skjutit upp koldioxidtillskotten med med mer än 100 år!

För övrigt så skulle jag uppskatta juryns arbete mycket om jag fick tillfälle att muntligt beskriva hur totalt inkompetent allting fungerat i alla dessa år! Ta t.ex. skämtet med energideklarationerna!

Ganska omgående får jag besked om att företaget gått vidare i tävlingen! Men sedan blir det dödstyst! Får inte svar på mail och inga besked! Efter påtryckning med mail som detta

”Hej Åse!
Du fick i natt hemlig kopia på min senaste artikel! Jag förstår självklart att jag inte höjer mina aktiers värde för att få framgång i rubr. tävling! Men du måste förstå att det har spårat ur totalt i Sverige och därmed världen när man behandlar den som kan mest i dessa frågor genom att censurera honom! Nu får du och Skanska chansen att visa att ni är framåtsträvande och inte offer för att dölja er bakom att "han uttrycker sig olämpligt"! Hur skulle du själv känna dig om du efter 30 år med fantastiska framgångar blir behandlad på detta sätt?
Du kan ju själv övertyga dig om hur knäppt det har blivit genom att läsa artikeln ur led är tiden om hur jag anmälde professorn i Installationsteknik på CTH för inkompetens! Professorn avgick frivilligt men CTH hade mage att sedan lägga locket på och förtiga allting! Att jag hade rätt alltså!

För skojs skull skall du veta att Fastighetsanalys´ alla tillgångar finns placerade i aktier hos Skanska”

så kommer följande från Åse Togerö!

Hej Hans,

 Vi vill tacka för medverkan i miljötekniktävlingen Deep Green Challenge, som Skanska och Sustainable Business Hub anordnar.

 Tyvärr måste vi informera att er lösning inte har gått vidare till final i tävlingen. Kampen om finalplatserna vad hård när vi tidigare i veckan hade det sista utvärderingsmötet och de lösningar som gick till final fick höga poäng på alla våra utvärderingsparametrar.

 Ert bidrag var välkommet och intressant, dock blev totalbedömningen av lösningen lägre i den tuffa konkurrensen. Framförallt tyckte granskningsgruppen att den stora nyttan med lösningen finns i det befintliga fastighetsbeståndet, vilket minskar användningspotentialen för Skanska i jämförelse med andra lösningar i tävlingen. Detta gör det även svårare för oss att räkna hem klimatnyttan, som var vårt viktigaste kriterium.

 Vi vill tacka för er medverkan och önskar lycka till på er fortsatta gröna resa!

Jag svarar Åse omgående!

Hej Åse igen då!

Jag tackar för ditt seriösa svar! Men i mina ögon är det inte annat än att beklaga juryn som uppenbart inte har fattat alla sammanhang! Förvisso har juryn fattat att mitt förslag framförallt är användbart i befintlig bebyggelse! Men vad juryn inte har fattat är att jag nu levat på att åtgärda befintlig bebyggelse i mer än 30 år! Varför då? Jo, nybebyggelsen bara fortsätter att göra om samma misstag år ut och år in! Hur skulle jag annars ha kunnat göra om allting? Inte minst Skanska "itself" är en värdig representant för att aldrig vilja lära sig hur det skall gå till! Jag har ju nämnt Gåshaga Pirar som är ett utomordentligt bra exempel på total inkompetens! Och till det skall också läggas att nybebyggelsen är långt mindre än 1 % av beståndet! Om de som tror att de kan något hade lyssnat på mig för mer än 30 år sedan så hade vi energieffektiviserat med 30 %! Och alla godtyckligt satta mål om 20 % 2020 etcetera skulle ha fått någon mening inte bara vara en floskel!

Jag är uppriktigt ledsen för att Skanska på det här sättet fortsätter att bevara status quo! Och jag hoppas att sista ordet inte är sagt nu trots att jag på det här sättet utmärker mig med att inte uppträda som man önskar i Sverige - god ton och konsensus till varje pris!

Bästa hälsningar från vännen Hans med önskan om en fin helg!
 
Nu dyker även Joakim Suhr upp i egenskap av Utvecklingsledare Miljö& Hållbarhet och projektledare för Deep Green Challenge. Jag mailar honom samma information som Åse fått om artiklar som jag skrivit med anledning av juryns agerande!

Bästa Joakim! Var nu karl för din hatt och svara mig på det material som jag sänt över till dig!Vänligen/Hans

Men ganska självklart hör inte Joakim av sig!

Sammanfattningsvis alltså!Om de andra bidragen som gått till final är lika meningslösa som Jönköpingsföretagets så vilar en gränslös skam över Skanskas tävling om gröna resor!

Harstad den 4 september 2017

Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2017-09-06 20:08  Inlagd av: Heine
Hans,

Joakim som självklart inte hör av sig har sannolikt fattat ett klokt beslut.
Ett svar från denne man skulle antagligen avslöjat hans besittning av kunskaper och sannolikt varit ett icke särskilt läsvärt inlägg.

2017-09-06 21:43  Inlagd av: Hans Lönn
Heine, du har säkert helt rätt! Som du förstår så är jag så förgrymmad över alla dessa inkompetenta människors beteenden! Jag har idag tagit ett betydelsefullt steg för att på högsta nivå på Skanska säga ifrån att de gör bort sig totalt om de fortsätter på den inslagna vägen! Jag har per telefon sökt kontakt med den svenske vd:ns sekreterare för att hon skall släppa fram mig! Hela dagen gick dock utan att hon hade möjlighet att ringa tillbaka!

2017-09-17 21:06  Inlagd av: Ing. Dan Norén
Energideklaration! Jag det är ett stort skämt som ännu inte många har fattat. Exempel: Gärdhemsgatan 26, Lilla Edet, ett bevis på. "Energideklarations-ID: 259201, Energiprestanda: 74 kWh/m²/år  ????????????
Energideklarationen utförd: 2009-12-07"
Hyreshus med tunna väggar, direktverkande el, där hyresgästerna betalar själva för värmen (Liten 2rok med värme för en 140kvm villa). Detta ingick inte i deklarationen. Energideklarationer är en kassa ko för Boverkets certifierade energitomtar, fastighetsbolag etc. Därför är alla tysta! Ren trams!  

2017-09-18 15:33  Inlagd av: Hans Lönn
Hej du gode Dan!

Jag säger som jag sagt förut att du är en av de få som fattat vilken idioti som pågår i byggbranschen! Vilket hån för oss att du är civilingenjör på Elektroteknik! Grattis i alla fall!

Men du har så klart också fattat att spänningsfallet blir större ju mindre diameter ledaren har! Det omvända gäller även för vattenburna system - ju långsammare vattnet strömmar runt till radiatorerna desto mindre blir tryckförlusterna! Det har alla elektriker förstått men inte en enda VVS-are! Eller är det så trivialt att man inte vill för att nu är det mer än 30 år sedan Östen Sandberg klädde av alla odugliga teoretiker som aldrig försökt att injustera något värmesystem som de själva dimensionerat?

2017-09-19 07:48  Inlagd av: Hans Lönn
Hej Heine igen!

Jag vill bara följa upp litet av vad som hänt! Det är totalt omöjligt att få kontakt med Gunnar Hagmans, vd på Skanska i Sverige, sekreterare. Ringer aldrig tillbaka och har alltid telefonsvarare på som beklagar att hon är upptagen!

Jag vänder mig då direkt till vd:n med följande mail!

"Hej Gunnar!

Jag skriver till dig i ett mycket känsligt ärende! I egenskap av vd är det inte alltid passande att ge sig in i medarbetarnas sätt att lösa sina arbetsuppgifter men jag måste bara göra det!

Jag har anmält mig till och skickat in ett bidrag till rubr. tävling! Jag är utsorterad eftersom jag inte har hållit måttet och skriver delvis av den anledningen men också för att jag är förhållandevis stor aktieägare!

Skanskas ära står på spel för ni har klart visat att ni inte har någon aning om vad det hela handlar om! Om du läser på länken från min hemsida så kan du bilda dig en uppfattning om jag är trovärdig! "Deep Green Challenge 2017 - ett löjligt jippo!"

http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20170904103430&sprak=1

Som du säkert förstår ställer jag gärna upp på ett personligt möte med dig och hur många medarbetare du önskar ha med!

Vänligen
Hans"

Jag vet att du har förstått att Gunnar inte hör av sig! Det vore ju för genant att försöka ta till sig några kunskaper när man klarat sig utan ett helt yrkesverksamt liv, eller?2017-09-27 08:19  Inlagd av: Rafael Ospino  Betyg: 4
JIPPO SOM LÖNAR SIG!
Härom året presenterade Mistras "Center for Urban Studies" en rapport om hur 76 stora svenska bolag efterlevde sina stolta hållbarhetsparoller. Tvärtemot den allmänna uppfattningen var det som var bäst på att kommunicera hållbarhet det som var sämst på att efterleva dem. Kvinnan är ansvarig för "Hållbar Affärsutveckling", vilket alls inte betyder hon är ansvarig för att göra bolaget mer hållbart, utan snarare för att visa upp en bild av Skanska som hållbart i syfte att generera fler affärer.
I mångt och mycket går detta arbete ut på att snurra upp lättlurade miljöreportrar genom att hålla föredrag om hur man kan montera solceller på hustak, installera laddplatser för elbilar med flera kontraproduktiva åtgärder. Miljöreportrar älskar solceller! Och elbilar!
Ett led i kommunikationsstrategin är att dela ut ett symboliskt belopp som pris till någon som ofta står bolaget nära. Det mest flagranta var väl när Alingsåshem tilldelade Skanskas gröna framtidspris 2013 för sin upprustning av Brogården...
Priserna var då oftast relaterade till passivhus, som var populära bland politiker.
Härom året gick de till solcellsrelaterade kollegor.
Nu är det populärt med digitalisering och IoT. Ser du något mönster här?  
Dessa sketna tusenlappar genererar oerhört mycket positiv redaktionell text. En goodwill som uppslag i Svenskan för hundratusentals kronor inte kan generera.  
Ett börsnoterat bolag har som sin enda uppgift att skapa värden åt sina aktieägare. Senaste siffran för avkastning på eget kapital var 28,3 %. Om man lyckas fördubbla det egna kapitalet vart tredje år, skulle man kunna göra saker så mycket bättre?  
Ledsen Hans, betyget blir bara en fyra - detta eftersom du över huvud taget trodde på att dessa kontakter skulle kunna leda till något som gynnar miljön...

2017-09-27 09:22  Inlagd av: Hans Lönn
Hej Raffe!

Jag blir bara tjatig om jag ännu en gång säger att du bara är bäst! Din kommentar är mycket insiktsfull och jag köper allt! Särskilt kan jag inte låta bli att citera dig, " att jag trodde på att dessa kontakter skulle kunna leda till något som gynnar miljön..." Jag måste tyvärr erkänna att du har helt rätt! Jag är en infantil idiot som kan tro något sådant! Men som du kanske förstår så trodde jag trots allt litet på det annars hade jag inte engagerat mig! Men nu har jag i alla fall uppnått att de ansvariga på Skanska som nämns med namn är kompletta nollor som bara agerar utifrån de övergripande mål som du skrev om!

Vännen Hans  

Tillbaka