ÖVERKLAGANDE AV MARK- och miljööverdomstolens målnr M 5086-17Till Högsta Domstolen
                                                                   
c/o  Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt

Box 2290

103 17 Stockholm

Sökande

Hans Lönn                              xxxxxx-xxxx

Observera ny adress!
Telefonnr 0704-806395
E-postadress: fastighetsanalys@gmail.com

Uppgifter om den dom eller beslut som ansökan avser

Svea hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen, dom 2017-07-05 i mål nr M 5086-17

Överklagande av varför jag ej beviljats resning i målet.

Jag överväger allvarligt att anmäla rättsväsendet i Sverige för ärekränkning! Hur skall jag annars tolka rättsväsendets behandling av undertecknad? Ni förutsätter att jag är en idiot som skall gå på att ni överhuvudtaget inte har behandlat min rättssak seriöst! Eller är det så enkelt att rättsväsendet inte längre kan läsa och ta till sig det material som jag lagt fram som bevisligen ger mig rätt?

Jag behöver inte upprepa skälen för min ansökan om resning de finns ju redovisade i min begäran till Svea Hovrätt.

Svea Hovrätts beslut är absurt! ”Jag har inte anfört någon omständighet som kan leda till resning i målet.” Det är ju just det som jag gjort! Domen är uppenbart en domvilla i tingsrätten! Jag har ju visat att jag förorenar mycket mindre än om jag skulle vara ansluten till Käppala – mitt slam ät miljövänligt till skillnad mot Käppalas, mitt vatten är ”drickbart” till skillnad mot det direkt dödsbringande vattnet som skickas ut vid Käppala om man skulle dricka av det!

Jag kräver att Högsta Domstolen beviljar prövningstillstånd så att målet kan avgöras på sakliga grunder! Jag kräver vidare att Högsta Domstolen före ställningstagandet om att bevilja prövningstillstånd har en muntlig förhandling med mig så att jag blir övertygad om att ni tagit del av mina handlingar! Det verkar så uppenbart att tidigare instanser inte läst eller i varje fall inte förstått!

Förenklad delgivning.

Svea Hovrätt skickade ett meddelande om att så här kan domstolen skicka brev till mig med förenklad delgivning. Jag begärde då att jag skulle delges via mail! Det gjorde man inte! Kanske för att försvåra för mig? Jag hoppas nu att HD kan intaga en mer vänlig inställning!


Älgö den 3 augusti 2017

Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

Tillbaka