Nu är det avgjort och därmed helt bevisat att Sverige är sista Sovjetstaten! Men inte nog med det – Sverige har blivit bundsförvant till Ryssland!

Jag är uppriktigt ledsen å mitt hemlands vägnar! Jag trodde inte det var möjligt att ett rättssystem kunde sättas ur spel med så ”enkla” medel! I fem artiklar på denna hemsida så har jag redovisat alla turer i MMD och MMÖD för att tvinga mig att betala min del av anläggningskostnaden för det nya VA-systemet på Älgö!

Kort sammanfattat har följande hänt! Jag stäms av Nacka kommun för att jag vägrar att betala anläggningskostnaden. I en dom i MMD i Nacka tingsrätt får jag inte rätt utan döms att betala! Domen är en klar domvilla, som det heter på juristspråk, alltså har man uppenbart inte följt den lag som gäller. I detta fall LAV, lagen om allmänna vattentjänster! Av domen framgår det dessutom inte i en enda mening att det skall dömas efter den lagen!

Jag överklagar självklart till MMÖD som handläggs av Svea hovrätt i förvissningen om att nu kommer det att bli seriöst bedömt! Men döm om min förvåning när jag inte beviljas prövningstillstånd! Det finns inget allmänt intresse av att få målet prövat! Hur kan ett rättsväsende missbruka sin makt genom att påstå detta? En ren och skär lögn!

Lågt räknat är det minst 100 000 fastighetsägare i landet som har en enskild VA-anläggning som skulle kunna jämföras med min! Men det finns också siffror på att det kan röra sig totalt om ända upp till 800 000 fastigheter! Och det finns inte ett enda mål som klart och tydligt har avgjorts för att få fram ett enda ”hållbart” prejudikat! Det finns ett antal mål som avgjorts på felaktiga grunder och som framför allt inte är jämförbara med mitt fall där jag odiskutabelt har visat att jag löst min vattentjänst på ett bättre sätt än om jag skulle låtit samhället göra det! Mitt omhändertagande av mitt avloppsvatten och mitt hållbara slam är vida överlägset samhällets!

Men nu känner jag mig trygg! Infantil och fortfarande troende på att rättvisan segrar till slut!MMÖD vill så klart att HD prövar fallet – det känns så logiskt att man bara transporterar över det hela till HD så att man slipper lägga ner något arbete för det som kanske ändå överklagas till HD, eller?

Men HD, döm om min förvåning, missbrukar uppenbart sin makt! Man säger bara att det inte finns något skäl att bevilja prövningstillstånd! Det är inte av vikt för rättstillämpningen! Förstår du nu som läsare hur vårt rättssystem manipulerar oss? Man skyr inga medel!

Enbart förbannad vänder jag mig till HD och undrar om hur manipulativt vårt rättsväsende kan tillåtas få vara? Och till min lättnad får jag beskedet att jag kan begära resning i målet! Oj, då kan man det trots att det inte är något Tomas Quick-fall!  Sagt och gjort vänder jag mig till Svea hovrätt med min resningsansökan! Men Svea hovrätt beviljar inte prövningstillstånd och så gör ej heller HD!

Därmed är det kört nästan längst in i återvändsgrändens hörn! Det är bara Europadomstolen som finns kvar! Alltså för lilla mig att stämma Sverige i Europadomstolen för  att mitt hemland inte följer sina egna lagar! Jag får väl ta mig en allvarlig funderare men det känns inte särskilt stimulerande!

Då har jag bara en sak kvar att pina Nacka kommun med! Anslutningspunkten skall ligga ca 0.5 m från tomtgräns. Särskilt prövat och bevisat att det gäller även på Älgö! Nu ligger punkten ca 5 meter från tomtgräns men dessutom 10 meter i höjdskillnad! Det blir inte billigt för kommunen att fixa det! Men i min mygelkommun kanske man blir bara glad för att ytterligare lägga ut en påhittad kostnad på 100 000 SEK för något som kan göras för 50 000 SEK?

Sovjetstat och bundsförvant med Ryssland!Det är nu slutgiltigt bevisat att Sverige tillämpar sina lagar på samma godtyckliga sätt som man gör och gjorde i Ryssland! Det vet ju alla att vi inte vill få det som i Ryssland helt och hållet! Men vi är inte långt borta – jag har en väninna i Saratov vid Volga som berättade för mig att om hon vill flytta till Ukraina så tar dom av henne passet så att hon inte kan lämna Ukraina! Vi får innerligt hoppas att vi inte hamnar där! Och det är ingenting som tyder på det just nu men vi kan aldrig veta vart ”utvecklingen” leder oss?

För övrigt så vet advokaterna redan det som jag fått lära mig ”the hard way”! Åtminstone min bäste advokatkompis som på ett tidigt stadium sa att jag aldrig skulle vinna detta mål! Hur kunde han veta det? Jo, samhällets intressen går alltid före den enskildes! Man skiter då totalt i sina egna lagar! Men inte nog med det man skiter också helt i de fina honnörsorden om ett hållbart samhälle m.m.! Det är bara floskler för att en mängd människor skall kunna leva gott på sina lögner!

Harstad den 11 september 2017


Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)


2017-09-11 16:51  Inlagd av: Glenn Welander  Betyg: 5
Märkligt men med nutida erfarenheter ganska väntat. Min erfarenhet som  gammal journalist med ganska bra lagkännedom och kunskap om hur domstolar slöar och förskar så förstår jag att utfallet i ditt fall kan bli så här.
Vad ska du då göra?

Mitt råd är två. Dels att på ge offentlighet åt det hela, i media men också genom att skriva till justitieutskottet och regeringen och påtala det hela. Stillsamt och tydligt.Dels att försöka hitta ett sätt att väcka frågan på nytt - genom att formellt prata och en ny fråga, som dock är samma.
  Det kan gå vägen.
Detta är lite släkt med hur jag sökt i offentliga register. Och stött på att min fråga är sekretessbelagd och inte får ställas och besvaras. Är det då så lyckligt att det är en dator som du når så kan det gå att lura den. Genom att ställa en fråga som verkar vara en annan men som ger det avsedda svaret. Det låter lite svajigt det hela men det är sådana här krumbukter man får använda sig av. Att vända sig till media, till TT och SVT, t.ex. Uppdrag Granskning, kan vara bra, om du får dem att nappa. Just vansinneskostnaden för punkten på s.k. rätt ställe att ställa mot bagatellkostnaden om den ställs på ett smartare ställe, låter intressant. I ditt fall vill ju tydligen kommunen byråkratiskt föredrar det dyra alternativet före det billiga som ändå är bäst. Kontakta också något/några partier i din kommun som kan tänkas stödja din sak, att göra bra och billigt, inte dyrt och dumt. Det torde vara åtskilliga dagisplatser man kan få om man gör på  ditt föreslagna sätt. Sådant går att få opinion på.
Hälsar vännen Glenn i Skara
2017-09-11 22:23  Inlagd av: Carl R Lindstrom  Betyg: 5
Det finns kanske en outforskad väg: att svenska kommuner [Nacka, Tyresö m.fl.] driver ekonomisk utrensning av pensionärer och icke höginkomsttagare genom att skicka onödig faktura till sina boende och inte acceptera bättre lösningar som kostar 1/10.
Avsikten har ju varit "att alla lojalt skulle betala för ett nödvändigt bästa alternativ" Men det är INTE bäst för hav och miljö och det är det dyraste alternativet som tillämpats just för att driva bort pensionär och bidragstagare !

2017-09-12 08:09  Inlagd av: Hans Lönn
Carl så rätt du har i stort men jag tror inte att det är en medveten policy från deras sida att driva bort pensionärer och fattiga! De är bara totalt invaggade i tron att mastodontlösningen är bäst och kan inte förstå att det går att göra billigare och miljövänligare med andra metoder! Sedan är de också helt övertygade om att med mastodontlösningen så finns det inga problem med kontrollen av hur anläggningen fungerar! Storebror gör ju alltid rätt!

2017-09-12 09:00  Inlagd av: Hans Lönn
Hej Glenn! Vilken insats du gjort för att hjälpa mig! Jag skall försöka besvara hur jag kan tänkas agera utifrån dina goda råd!

Jag tar det enklaste först - kontakta partier i min egen kommun! Totalt meningslöst nu! Allt är ju redan genomfört fysiskt och jag har dessutom varit ordförande i fastighetsägareföreningen på Älgö och under mer än 15 års tid gjort allt för att få dem på andra tankar!

Återstår media! Jag har genom åren lärt mig att det är svårt att få dem intresserade men har dock lyckats ibland! Skall göra några försök! Skulle du kunna hjälpa mig med att öppna dörren någonstans?

Justitieutskottet skulle kunna var en tänkbar väg! Åtminstone så att de vet vad som pågår när det gäller rättstillämpningen! Men tyvärr har det ju blivit så att de är en del av förtryckarsamhället så det kommer säkert inte ge något!
Tillbaka