forts. på jippot Deep green Challenge!

Jag har sagt det förut! Vilket verklighetsfrämmande jippo den här tävlingen är! Läs min artikel artikel noggrant och särskilt kommentarerna!

I den kan du läsa om att FM Technology i Jönköping nu skall kunna göra det möjligt att dörren till ditt hus eller lägenhet kan öppnas när du är på väg in! Det säger sig självt att CO2 besparingen är negativ! Det går ju mera energi att hålla systemet igång än att låsa upp själv!

Orbitals idé om rymddusch är fascinerande! Men hur många duschar kommer att bytas ut för att åstadkomma detta? Kanske 100? Eller hur många kommer att installeras i nyproduktionen när kostnaden redovisas? För övrigt så drar allt kall- och varmvatten 1400 kWh per person och år! Duschvattnet utgör kanske en tredjedel av detta! Och hur mycket av energin i varmvattnet återanvänds? Kommer inte att installeras i våra hus!

Formconsults metod är mycket unik och spännande! Jag skulle gärna ta del av hur mycket juryn räknat med att det påverkar klimatet! Och alla dessa beräkningar blir bara teoretiskt bludder när branschen aldrig vill lära sig hur man injusterar ett värmesystem! Alla genomförda s.k. utvecklingsprojekt drar ca 30 % mera energi än som beräknats!

SUEZ hantering av spillet låter ju spännande! Men hur mycket energi går det åt för att samla in och återanvända materialet? Bortkastat när man kunde ha minskat energianvändningen mångdubbelt genom att lära sig att injustera värmesystemen!

Flocazurs idé är stimulerande men vid konfrontation med verkligheten så vad skall det tjäna till? Jag har renat mitt avloppsvatten så att det är långt renare än de stora reningsverkens! Men det finns ett kriminellt rättsväsende i Sverige som ända dömer mig att betala för anläggningskostnaden trots att LAV inte säger det!

Vilhelminaföretaget skall utvinna värme ur spillvattnet! Vad kostar det att utvinna 1400 kWh per person? Och vad blir verkningsgraden?

Free Energy Sverige kommer med ett tävlingsförslag på något som redan har provats! Mycket nyfiken på vad som innovationen skulle bestå i! De kommer garanterat att överdimensionera värmepumpen eller pumparna! Varje installerad kW kostar pengar och hittills har aldrig någon i Sverige lyckats med att installera rätt effekt! Men det bryr ju sig inte Skanska om för man är bara intresserad av att köra sitt jippo!

Förstår du nu vilken löjlig tävling det är? Juryn har inte en aning om vad som är relevant i dessa sammanhang! De har inte fattat att om man injusterar värmesystemen rätt så att det blir balans i systemen så kan man energieffektivisera med 30 %!

Älgö den 27 september 2017


Hans Lönn
   

 

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

Tillbaka