Hämnden är ljuv!

Jag återkommer med varför jag satt rubriken som jag gjort. Jag har varit på en passivhuskonferens i Knivsta fredags och lördags. Jag hade inte tänkt skiva något om den men det som hände behöver ges litet perspektiv på.

Trots att jag var ganska negativ och skeptisk till konceptet ”vågade” Simone Kreutzer att bjuda in mig! Vilken kvinna som vågar ta tjuren vid hornen! Varken man eller kvinna har vågat det sedan ca 30 år tillbaka i tiden! Jag är livsfarlig och en som inte rättar in mig i ledet och inte alltid förfäktar att konsensus gäller i Sverige! Jag blir portförbjuden helt enkelt av Skanska, IQ Samhällsbyggnad och EMTF! Ja, jag är så farlig att två i ledningsgruppen hoppade av när jag skulle vara med!

Med det i bagaget var jag mycket medveten om att jag var tvungen att motsvara Simones ”förtroende”! Men tyvärr går ränderna aldrig ur den gamle mannen. Jag klarade inte det!.

Än en gång fick jag höra att jag måste lära mig att lyssna på andra! Det gjorde jag även denna gång men ”tyvärr” så blir  det då fel när jag också vill agera utifrån vad jag hört! Den riktigt fina tanken som kom upp i paneldebatten var att vi måste prata med varandra och jobba tillsammans! För det är bara då som vi kan utveckla våra kunskaper och bli bättre på att bygga! Framför allt passivhus!

Sagt och gjort – jag var ju med i paneldebatten så jag tog chansen att få berätta om hur mycket mera  effekt och därmed energi som fläktarna drar i ett FTX-system särskilt om man har luft som värmebärare i jämförelse med ett vattenburet system injusterat enligt min lågflödesprincip! Men det var tydligen bestämt från ”högre” ort att jag inte skulle få göra det. Moderatorn Ingrid Westman lät mig inte komma till punkt! Jag fick aldrig tala om att med mina färska siffror från Swegons föreläsare om 0.45 W per m³ och timma så drar fläktarna 162 gånger mera!

Den ljuva hämnden!Och när jag insåg hur de fina ordens konfrontation med verkligheten ser ut så kunde jag inte ”hålla mig”! Veronica Eade sitter i salongen bl.a. för att hon skall vara moderator senare. Det går inte att förnedra mig mera med det förtal som hon utsatte mig för genom att utesluta mig ur EMTF föreningen med hjälp av en stämman! Jag uteslöts för att jag framfört osaklig kritik! Men när jag så klart önskade få det exemplifierat vad min osakliga kritik bestod i så fick jag inget svar!

Det här berättade jag om från min panelstol för vi skulle ju tala med varandra varpå den kvinnliga riksdagsledamoten bredvid mig läxade upp mig! Så får man bara inte uppträda! Man får inte klä av någon på ett sådant sätt inför andra! Det gäller tydligen andra etiska koder för en del!

Varför har så få passivhus uppförts i Sverige? I Kina var miljontals på gång!Jag exemplifierade med att den normale ingenjören blir störd av hur beräkningsfakta ser ut. Om en vägg med U-värdet 0.2 och runt 20 cm mineralull skall ges U-värdet 0.1 måste lika mycket isolering till! På en ort med 3750 graddagar betyder det att besparingen bli 0.024 x 0.1 x 3750. Alltså 9 kWh! Vid hänsyn till formfaktorn betyder det att det på sin höjd blir 4.5 kWh per m² och år! Är det motiverat ur kostnadssynpunkt både för material och att huset blir större eller den utnyttjningsbara arean blir mindre! Och till det skall läggas hur mycket energi har det gått till framställningen och transporterna? Det måste ”vi” bli bättre på att redovisa!

För övrigt så visade passivhusens "Gudfader" Prof.Dr.Wolfgang Feist att superisoleringarna tenderade till att inte ge någon praktisk nytta. Det blev någon slags maximum av U-värdet kring 0.2! U-värdesförbättringen blev obetydligt bättre när man försökte åstadkomma U-värden under 0.2!Vid kontroll med Wolfgang idag påstår han att jag missuppfattat figuren! Han säger inte 20 cm nu i våra klimat. Vi eftersträvar 0,11 inte med 40 men 32 cm tjocklek av moderna isoleringsmaterial! Men priset på moderna isolermaterial överstiger de gamla mångdubbelt! En utredning visade att 29 cm var lika bra som 49 om man tog hänsyn till kostnader, energianvändning och miljöbelastningen vid tillverkningen av dessa moderna material!

Installationerna.Det blev allt för uppenbart att VVS-branschen fortsätter med sina gamla felaktiga VVS-lösningar! Ett snabbt besök på fjv-centralen i Högåsskolan utgjorde inget undantag! Det är förskräckligt att branschen aldrig kan lära sig att pumpen skall sitta på trycksidan och att pumpen är alldeles för stor! Det är där det sitter att alla s.k. forskningshus och spjutspetsprojekt alltid får en verklig energianvändning som överstiger den beräknade med ända upp till 100 %! Det var för övrigt mycket intressant att få ta del av att nästan alla passivhus har prognostiserat energianvändningen korrekt! Jag undrar hur de beräkningarna ser ut?

Vad lärde jag mig då?Att uppvärmningen i en massa projekt ligger kring 5 à 15 kWh/m2. Men det säger inte ett dugg om man inte tar med vad fastighets- och nyttjarelen samt varm- och kallvattenförbrukningen är! Men en sak är jag direkt imponerad av – medvetenheten om att det krävs noggrannhet i byggandet inte slarvighet som tyvärr drabbar så många beställare idag! Och hör och häpna många lösningar kring köldbryggor, anslutningar, material, skarvar etcetera ”typgodkännes” i Darmstadt! Det befrämjar högre kvalitet!

Mitt bestående minne!Jag har fått träffa en fantastiskt kvinnlig civilingenjör, Ingrid Westman. Med okuvlig energi och framåtanda driver hon utvecklingen av passivhus framåt sedan några år tillbaka i en egen entreprenadverksamhet med hjälp av volymelement som tillverkas på fabrik i Polen! Och hon ställde upp mycket höggravid! Wow vilken stålkvinna!

Älgö den 10 oktober 2017


Hans Lönn

PS. Ett för mig mycket intressant föredrag hölls av Theresa Steininger från Wien om en självförsörjande livsstil med högsta möjliga miljöanspråk. Det är alltid kul att få bekräftelse på att den stil som jag nu haft i 27 år kommer till heders!

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2017-10-09 11:01  Inlagd av: Simone, som försökte vara en vän
Hej Hans
ja, det var ett försök och det jag kan läsa här, visar väl att vi lyckades med kanske 50%, dvs 50% har du lyssnat och 50% inte och istället interpreterat något eget. Exempelvis har både Knivsta och Åkersberga visat upp TOTALA energianvändningar för sina passivhus och jämfört de med de TOTALA energianvändningar för deras andra skolor/förskolor och det visade sig att de låg mellan 60-90% lägre med passivhusen. exempelvis pratades om helheten och arkitekturen och kompaktheten och det visade sig att passivhus kostade mindre än BBR hus, varför? För att man ha mindre ytor mot uteluft och även om man använder tjockare isolering har mindre material förbrukat än i hus med dålig formfaktor.
att du inte fick prata till punkt med dina fläktar har en enkel förklaring, du fick en fråga i debatten om varför man tycker om/ eller inte om passivhus samt en fråga om hur du tycker att man kan få näranollenergibyggnader i Sverige. Och du svarade inte på frågan utan började med uträkningen av vad luft och vatten ha för energi eller så, tyvärr hängde jag inte med på slutet. Det var inte frågan i debatten då. Och ingen förstod vad du var ute efter. därför gick Ingrid vidare fast hon gav dig mycket utrymme ändå, mer än vad andra hade gjort.
Högåsskolan förbrukar inte 100% mer och varför pumpen sitter som den gör, kan min kloka man berättar för dig. Nu hoppas jag att du ta med dig att utan dig även finns många fler som gör sitt bästa på jorden för att energieffektivisera och det finns olika metoder för att nå fram, men man dissa inte folk, kränger inte människor eller sår de, bara för att de väljer en annan väg som kan leda till ett bra resultat det med. Det var det vi visade och bevisade på konferensen, och detta är fakta och går ej att förneka.

2017-10-09 14:21  Inlagd av: Ingrid Westman
Hej Hans!
Tack för ditt beröm på slutet av artikeln. Det var kul att träffa en eldsjäl som du som brinner för energieffektivisering. Också kul att höra att du är mer positivt inställd till passivhus, då du fick höra att det handlade om att ta bort köldbryggor. Förstår att det inte är lätt att förstå hela konceptet på två dagars konferens, som vänder sig främst till de som är väl insatta i konceptet. Men som Tommy Wesslund sa i debatten (VVS ingenjör), att förr fick han kompensera dåligt byggda hus med sina tekniska system. Idag när han bara jobbar med passivhus så är klimatskalet så pass bra, att han kan designa helt andra system. Dr Fiest bemötte ditt resonemang med att det är ineffektivt att värma med luft (vilket alla håller med om), med att vi måste ha ventilationen i alla fall, och då kan vi lika gärna värmeväxla den och klara större delen av uppvärmningen, i och med att huset bara behöver 15kWh/m2, år.
Ditt resonemang om var pumpen ska sitta på värmesystemet ska jag försöka få mer info om. Det kanske är så att du har rätt, men att en hel bransch är förblindad och gör som de alltid gjort. Jag ska försöka få reda på varför den alltid sitter där den gör. Kavitationsrisk sa någon, men det var lite svävande. När jag fått några kloka svar så hör jag av mig, så kan vi diskutera just den frågan. Men i ett passivhussammanhang är detta en liten pusselbit av väldigt många, och inte den mest avgörande. Men för energibesparingar så är det "många bäckar små" som gäller. Så vi tar tag i den pucken!
Det var i alla fall modigt av dig att sitta i en panel på en passivhuskonferens och vara den som är emot passivhus och det uppskattar jag. Sedan sa vi innan att vi inte skulle grotta ner oss i siffror, men du kunde inte låta bli, ivrig som du är. Att göra personangrepp förlorar man bara själv på, som du märkte. Där och då fick du alla emot dig, men jag tyckte ändå stämningen var förlåtande, för senare den dagen fick du frågor av Veronica som du tidigare hängt ut.
Vi hörs igen Hans och reder ut pumpens placering!
/Ingrid Westman

2017-10-09 15:32  Inlagd av: Hans Lönn
Inlagd av Hans Lönn som fortfarande vill vara vän med Simone!

Vi är på god väg! Vi har inlett en dialog!

Varför hade man mindre användning av energi i Åkersberga och Knivsta säger du! Jo,för att man har mindre ytor mot uteluft och även om man använder tjockare isolering har mindre material förbrukats när man har bättre formfaktor! Men det har ju ingenting att göra med passivhus! Det har att göra med att de ”gamla” arkitekterna inte hade någon som helst känsla för vad formfaktorn betyder! Och till det kan du lägga att om du gör ett alldeles för stort hus i förhållande till det egentliga behovet så blir ”formfaktorn” ändå sämre!

På samma sätt Simone skulle ju de gamla husen ha försetts med en 800 mm luftintagstrumma men det gjorde man inte på den tiden! Och om det verkligen var så att jag på den snabba genomgången hade fått klart för mig litet andra förutsättningar exempelvis genom att få reda på det tekniska systemet som solceller, värmepumpar och uppmätt energianvändning för delposter som  värme, vv och verksamhetsel etcetera!

Vidare säger du att jag fick en fråga om varför man tycker om/ eller inte om passivhus samt en fråga om hur du tycker att man kan få näranollenergibyggnader i Sverige. När Ingrid avbröt mig första gången utan att jag på något sätt pratat länge så sade jag att jag hade en knorr i mitt snack om hon bara lugnade sig! Det hjälpte inte för hon avbröt mig igen för ni hade tydligen bestämt att sanningen inte skulle komma fram! Här kommer nu mitt svar! Det hade jag redan svarat på genom min lilla beräkning med 0.1 i förbättring och med 3750 graddagar! Och du kan läsa resten av svaret i min artikel och mailandet med Wolfgang idag! Man går för långt och bortser från ekonomin alltså! MEN för att överhuvudtaget få till mera ekonomiska byggnader så måste man veta att det går 172 gånger mera energi till fläktmotorerna än till cirkpumparna! Det påverkar ju om man verkligen skall ha FTX! Det finns exempelvis andra lösningar med frånluftsvärmepumpar! Beträffande nollenergibyggnader så tycker jag att det är komplett vansinne att ha det som en målsättning! Men att få till det i sig är ju hur trivialt som helst, nästan! Det är ju bara att förse husen med solceller – hela fasaderna som i Göteborg! Teknologiska julgranar är det många som är sugna på att göra! Men att optimera en husproduktion är något helt annat!  Och så skulle jag ha sagt att det är löjligt att satsa så mycket på nyproduktionen när det är så mycket att göra i 99 % av bebyggelsebeståndet! Och så hade väl Karin Adalberth fått sig en känga också! Det är inte lönsamt att satsa  en miljon kronor extraför att spara 15000 kWh!

Vad kom det där med 100 % mer i Högåsskolan ifrån? Jag har aldrig sagt något sådant! Det är ju totalt orimligt att jag skulle ha yttrat mig så! Och din kloka och trevliga man höll med mig i växlarrummet att det var helt fel med cirkpumpen och pumpstorleken. Han förklarade också varför! Konsulten har ingen kunskap och ingen förmåga att styra det rätt så branschen går bara på i ullstrumporna!

Och så till sist det där med att dissa folk! Jag har bara dissat veronica Eade och hon förtjänar ingenting annat för hon har dissat mig utan att på något sätt säga varför hon gjorde det! Och jag har inte heller kränkt henne – jag har bara talat om vad hon hade för sig! För att det skall bli en kränkning måste väl hon ha gjort helt rätt på ärliga grunder och jag var ute och cykla totalt, eller? Och det där med att välja en annan väg måste jag också kommentera – deras vägar har inte på något sätt lett till ett bra resultat! Men då syftar jag på alla andra byggnader i Sverige än passivhusen! Det är en sak att tycka ett och  annat och att ha kunskaper! Du vet ju hur sjukt det är i Sverige när jag anmäler en professor för total inkompetens och han avgår frivilligt men CTH erkänner det aldrig att jag hade rätt!

2017-10-09 15:42  Inlagd av: Hans Lönn
Hej Ingrid!
Tack för ett långt och välavvägt svar! Jag säger till dig som till Simone - nu har vi börjat dialogen! Och det är nästan som jag tigger om att du skall komma tillbaka med att din research säger att pumpen skall sitt på sugsidan! Det blir bara ytterligare ett bevis på att hela branschen är oduglig! Jag vet svaret och varför! Men tro nu inte att det bara är att flytta pumpen och sedan är det bra! Pumpen är ju för stor och det leds ut alldeles för mycket värme som måste strypas bort! Om du läser på denna hemsida så ser du på första sidan en klickbar artikel som heter något med "Ett delikat ingenjörsproblem..

2017-10-10 05:16  Inlagd av: Ingrid Westman
Hej Hans!
Jag ska läsa din länk och försöka förstå. Det är inte första gången jag hittar tankevurpor i denna bransch, så jag kommer inte bli förvånad om det visar sig att du har rätt. Men jag behöver involvera mina konsulter, eftersom jag inte är expert på VVS.
Angående de gigantiska luftintagen som du skriver till Simone om så är det inget vi önskar. Men i Sverige har vi dubbelt så höga krav på luftflöden som t.ex Tyskland och Japan. Idiotiskt tycker jag, för det innebär högre energikostnader och torr luft på vintern. Önskar att någon lyfte på den stenen också. En annan energibov är VVC:n. Kravet på 20 sek att få varmvatten borde ses över. Kanske inte alltid behövs? En sista sak som stör mig är att inomhustemperaturen ständigt ökar. När jag gick på förskolan hade alla barn mockasiner med lädersula. Idag klagas det på kalla golv när golvet är 21 grader. Vissa tror till och med att barn skulle bli sjuka av det. Vilka välfärdsproblem!

2017-10-10 08:29  Inlagd av: Hans Lönn
God morgon Ingrid!

Vilken arbetsmyra du är! Skriver till mig när jag fortfarande har min skönhetssömn!

Jag är rädd för att det inte är några tankevurpor i VVS-branschen! Man är helt enkelt felprogrammerade! Och det är bara att konstatera varför – det finns överhuvudtaget ingen undervisning på KTH, CTH eller LTH värd namnet! Och på KTH använder man sig av Catharina af Warfvinges bok som är totalt värdelös i dessa frågor! Du kan ju roa dig med att fråga dina konsulter hur många W det går åt att pumpa runt vattnet i deras system!

Och det är jag tacksam för! Annars hade min metod inte fungerat! Den bygger ju på att allting är minst 100 % överdimensionerat! En enda gång har jag stött på att anläggningen bara var 25 % för stor! Där går gränsen!

Kolla du gärna med dina konsulter! Om de kan något om detta så vill jag köpa en lott med dig nästa gång! Då har du haft världens tur vid ditt val! Det finns nämligen inte en enda konsult i Sverige som kan det jag kan! Den enda som jag beundrade väldigt mycket ställde upp med ett av hans företags projekterade hus som vid kontroll inte fungerade!!

Beträffande ”luftintagen” så blir de gigantiska om man väljer att göra luftvärme! Vilket är idiotiskt! Men helt oberoende av det så drar FTX-systemen 1.72 kW per m³ och sekund! Mycket mer än det vattenburna! Och du vet väl att vi behöver ventilera med 15 à 20 m³ per person och timme? Det motsvarar i snitt 0.5 luftomsättningar. Men i det enskilda fallet så slår det så klart mycket snett! Tänk om en ensam person bor på 75 m² med 2.5 i takhöjd. Då blir det 94 m³ i timmen! Alltså mer än 70 m³ för mycket! Därför ligger det litet i att styra på CO2-halten! Men det finns andra sätt att lösa det på!!

Och så tar vi det där med vvc:n! Det är absolut nödvändigt att ha en vvc! Och det är överhuvudtaget inga förluster i den under eldningssäsongen för spillvärmen tillgodogör sig ju fastigheten av om värmesystemen är i balans!

Och inomhustemperaturerna tenderar att öka! Men det beror inte bara på brukarna utan på att branschen aldrig vill lära sig att få systemen i balans och då måste man höja framledningen så att de kallaste lägenheterna får varmt!

Leve dialogen!

Hans

Tillbaka