Ingen återvändo? Eller ”The river of no return”?

Det är val idag i Sverige! Det mest uppskruvade och vinklade valet i modern tid! Möjligvis  ATP-valet en gång i tiden kan ha skapat lika stora känslor? Skillnaden mot då och nu är dock att vi inte kunde uttrycka våra åsikter till den stora massan som idag. Det här som nu kommer kunde jag bara spika upp på ytterdörren! That´s it!

Valet idag är ett ödesval i allas analyser! Men är det verkligen någon som tror att vi kommer att få några förändringar? Inte jag i alla fall för de exempel jag tar upp på hur urspårat det är är tagna från mitt livsäventyr och tillkomna oberoende av vilken regering vi har haft!

Göran Greider och Alice Teodorescu !SVT kommer att fortsätta med att bjuda in Göran som blint går vidare i livet utan att lyssna och ändra på sin inställning att vänstern är bäst! Idag så sitter han och Alice i morgonteven och ”debatterar”! Alice recenserar Jimmies numera berömda yttrande och konstaterar klockrent att om Jimmie fått tala till punkt så hade alla fått höra vad han sade! Alltså att vi måste hjälpa dessa stackars människor in i samhället så att de kan få jobb! Trots det så fortsätter den blinde med att snacka om vad Jimmie sagt utan att ha lyssnat på Alice! Snälla SVT ni måste nu förstå att en så ideologiskt förblindad person skall ”portförbjudas” och aldrig mera bli inbjuden till TV!

Samhällets översitteri och oförmåga att ta till sig vad som är bäst för miljön.Det pågår ett rättsövergrepp mot alla som inte är anslutna till kommunalt VA. Samhället kan överhuvudtaget inte föra en seriös diskussion om vad som är bäst för miljön och så skiter man högaktningsfullt i att många människor tvingas från hus och hem som man bott i i generationer! Det skall utredas vad som är bästa lösningen för miljön före det att man lägger ut, som det heter, verksamhetsområdet! En nyligen tillsatt utredning för att se över lagstiftningen, LAV, blir bara ett sedvanligt spel för gallerierna! Hur man skall göra utvärderingen av vilket alternativ för lösandet av  VA-frågan lämnas till kommunernas godtycke!

En i sammanhanget liten löjlig historia om en P-bot!Jag har bott på Älgö i 28 år och alltid parkerat i mitt centrum, Tippen, när jag handlar etc. Så plötsligt får jag P-böter på 600 kr! Jag betalar omgående för det måste man göra även om man överklagar! Jag blir helt ställd och förbannad så klart! Vad nu då, P-förbud? Går tillbaka mot färdriktningen för att kolla! Jo, visst är det P-förbud! Men en snabb koll i Vägmärkesförordningen(2007:90) ger att det i 3§ framgår klart och tydligt att skyltarna skall vara så placerade att de kan upptäckas i tid. Skylten på Tippen är vriden parallellt med färdriktningen! Tänk om en skylt om enkelriktning inte skulle ses när man svänger in på gatan!

När jag överklagar till det svinaktiga företaget, PService, som har hand om parkeringen så framför jag detta så klart! Får till svar att jag inte tillfört något nytt så min klagan avslås! Jag blir ändå mer förbannad och undrar om de är riktigt kloka? Och får då till svar att eftersom jag redan betalat så är ärendet avslutat för gott!

Efter en tid har man skyltat om helt korrekt! Då stiger så klart stridsviljan så jag vänder mig till kommunens, Nacka, rådgivning! Jag skall polisanmäla det hela så att jag får det prövat! Jag gör det och får till svar från polisen att de inte kan ta upp det för det är inte ett brott enligt brottsbalken! Jag måste stämma företaget i Nacka Tingsrätt! Träffar en jurist på tingsrätten som berättar att det kostar 600 kr att stämma! Och hon avråder på det bestämdaste att inte stämma för även om jag har rätt så är det inte säkert att jag får det och då åker jag på motpartens advokatkostnader också! Sverige i ett nötskal! Och jag vet att juristen har rätt för jag har fått det bevisat när det gäller att betala min anslutningsavgift till det nya kommunala VA-systemet! Se nästa lilla berättelse om hur det går till i Sverige!

Sverige är den sista Sovjetstaten!Kommunalt VA och breddade vägar har byggts ut på Älgö efter fastställandet av en ny detaljplan för Älgö! Det finns en lagstiftning som reglerar om man skall behöva ansluta sig till det kommunala nätet och om man skall betala för att ansluta sig. Den heter Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV! Jag vägrar att betala 149 000 kr för anslutningen för att jag har ordnat min vattentjänst bättre själv! Jag blir stämd av Nacka kommun för att jag inte betalar anläggningskostnaden! Obs att jag inte behöver ansluta mig bara betala!

I rättegången i Mark och miljödomstolen, MMD tar man inte ens upp den lag som gäller! Jag döms alltså att betala trots att man inte med ett enda ord nämnt något om den lag som det skall dömas efter! Jag överklagar till MMÖD och till HD! Får inte prövningstillstånd! Begär resning, som jag tydligen kan göra trots att jag inte heter Tomas Quick! Beviljas inte prövningstillstånd i MMÖD och HD! Förstår du nu hur korrumperat Sverige är? Om du vill läsa mera detaljerat kan du läsa på länken!

Nu är det avgjort och därmed helt bevisat att Sverige är sista Sovjetstaten! Men inte nog med det – Sverige har blivit bundsförvant till Ryssland!

Gåshaga Brygga!Jag har sparat det fetaste till sist! Det är ett lyxområde med radhus på Lidingö i 10-miljonersklassen per styck! NCC har byggt på mark som inte sanerades före byggnationen! Trots att detaljplanen föreskrev det för att alla visste att den industriella verksamhet som funnit i mer än 100 år på platsen förorenat så att marken var i klass med det berömda Teckomatorp! Det fanns t.o.m. strontium, styren och PAH:er i marken! PAH:erna var 43 gånger gränsvärdena och det uppmättes styrenivåer inomhus på mer än 10 gånger gränsvärdet som är satt för modell plastbåtsindustrier! Det finns inga gränsvärden för styren inomhus för det skall ju överhuvudtaget inte finnas!

En kurskamrat dog av att bo där med nästan 100 %-ig säkerhet efter att ha bott där några år! Jag skriver nästan för det behövs bara att få ta del av sjukjournalerna! Men det får man inte för familjen för det är deras egendom! Men innan du förhoppningsvis läser på länken hela historien så vill jag bara passa på att kittla dig med vad KI kom med för utlåtande! Det var chockande den gången men framstår idag som att det var helt i linje med den katastrofinstitution som KI blivit med mörkläggning, förtigande och förföljande av visselblåsarna! Jag citerar direkt från länken!

”Karolinska Institutet (KI) fick i uppdrag att granska rapporten och ingenting annat! Rapporten som säger att alla tankar och cisterner är borttagna! Men KI blåser sig själva genom att lägga ut texten kring om vilken förändrad markanvändning som kan tänkas tillåtas. Det är ju inte någon fara med den nuvarande markanvändningen! KI är då så blåsta att de börjar redovisa hur mycket grönsaker som kan odlas på marken! Högst några procent av en människas intag får komma från odlingar på Gåshaga Brygga!”

Hur kan en institution som är ansvarig för utbildningen av våra läkare bli så samvetslös att man  ignorerar att marken är så förorenad att man inte kan odla på den men att det inte är farligt att bo på den? Vad kommer hända med Sverige om det här får fortsätta?


BLÅSNINGEN!

Älgö den 9 september 2018


Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2018-09-09 14:23  Inlagd av: Staffan Delin  Betyg: 4
Jag är inte förvånad. Forskningen i Sverige har ställts i samhällets och demokratins tjänst, inte i sanningens. Själv har jag tvingats säga upp mig "frivilligt" från en tjänst som forskare p g a att jag förstört mitt vetenskapliga rykte genom att, på uppmaning av ordföranden för Naturvetenskapliga forskningsrådet, skriva ett utkast till förordet till  forskningsrådets årsbok 1976   Annars skulle jag skjutas som en galen hund.
När jag polisanmälde saken fick jag veta att jag var en bråkstake och när jag överklagade fick jag veta att jag var en misslyckad rättshaverist.

2018-09-09 14:41  Inlagd av: Hans Lönn
Hej Staffan!

Jag hade inte en aaaning om att du varit med om någonting dylikt! Jag måste få höra mera så att jag förstår alla nyanserna! När?

För det är viktigt att samhället inte i smyg skall kunna hålla på med allt skit som man gör! Före Gåshaga Brygga var jag en totalt löjlig idealist som trodde på vårt "kära" Sverige!

2018-09-09 16:02  Inlagd av: Heine Stenlöv
Valtider, Oj, Oj, vilken panik vårt nya frälse politikerna får.
Ett av de mest fantastiska exemplen är Svetsarens upprepande : Vi måste värna den Svenska demokratin
Då tänker jag, Vilken demokrati ? så länge jag levt har vi mesta tiden levt under en minoritetsdiktatur. Dessutom flirtar svetsaren hej vilt med L och C ett av Hitler använt trick. Härska genom att söndra. Försöket ser dock ut att misslyckas, trots att man gradvis fördummat svenskar vilket Palme som skolminister visste att det var lättare att styra obildade människor.
Vi har inte det samhälle vi förtjänar beroende på att det styrs av inkompetenta människor. Varför ska man tvingas rösta på ett parti, Största delen av landets invånare tillhör inte något parti. Vore det inte bättre att rösta på kompetens än parti !!

2018-09-09 18:59  Inlagd av: Hans Lönn
Ja, du Heine! Du har så rätt! Vi får inte välja någon som vi vet har kompetens vi får bara välja på de som står på listorna som partiet utsett! Av den anledningen är jag för diktatur! Och jag har ett par exempel på vilka/vilken som jag gärna skulle se som diktator i Sverige! Oförvitliga personer som inte skulle tveka om att göra det bästa för Sverige och inte prioritera sin egen girighet och maktlystnad! Jag skall någon gång berätta för dig hur vi i lumpen åsidosatte demokratiska spelregler genom att utse en av oss som fick fatta alla beslut. Vi blev bäst, snabbast och oslagbara!

Tillbaka