Vilse i pannkakan!

Vilse i pannkakan var ett svenskt barnprogram i SVT med premiär den 1 september 1975. Den handlar om en pojkes fantasier om de varelser som kan tänkas leva på och inuti en jättelik pannkaka. Min metafor om pannkakan är lätt att inse. Sverige är en enda stor pannkaka när det gäller hur man energieffektiviserar i våra fastigheter. Men min association inledningsvis kommer så klart från min senaste artikel om pannkakan och solen!

Men det finns flera kopplingar. 1978 kom jag ut! Med min mall alltså! Inom läkarvetenskapen finns en oskriven lag om fyrtiårsregeln!

Fyrtioårsregeln.Den handlar om svårigheten att föra ut nya vetenskapliga fakta i allmän tillämpning! Några exempel.

1851 visade läkaren Ignaz Semmelweis att om man tvättade händerna innan man förlöste en kvinna så gick dödligheten ner till en tiondel. Han blev bespottad och hånad och slutade sina dagar på mentalsjukhus. Först 30 till 50 år senare blev det allmänt accepterat att tvätta händerna.

1753 bevisade James Lind att citrusfrukter botar skörbjugg. Men det dröjde ända till 1795 innan den engelska flottan gav sina sjömän citrusfrukter. Detta efter det att 100 000 sjömän dött av skörbjugg!

1955 visade läkaren Abram Hoffer att höga doser av vitamin B3 sänker kolesterolhalten i blodet. Det tog 40 år innan det blev accepterat!

Även den tvåfaldige nobelpristagaren Linus Pauling har rönt samma öde!

Jämförelse av uppmätt och beräknad energiförbrukning i byggnader.1988 kom det ut en forskningsrapport, TN:10, från Statens Institut för byggnadsforskning i Gävle med rubricerad titel. Jämförelsen redovisar fem olika beräkningsmetoder och verklig förbrukning i 330 fastigheter. Senare gjordes en annan undersökning på 1500 fastigheter. Min mall indikerade energianvändningsnivåer kring 30 % under de uppmätta. Det togs som intäkt för att mallen inte var rätt! Men för mig var det självklart att den var det eftersom jag förutsatte att vissa enkla och billiga åtgärder skulle vidtagas. Jag fick med SABO på en undersökning som resulterade i en rapport med titeln ”Ideal energiförbrukning i flerbostadshus”. Jag gick igenom 10 områden över hela Sverige. 4 underkändes direkt för de var felaktigt gjorda, bl.a. ett med Svenska Bostäder som ägare. De övriga 6 låg exakt på mallens nivå!

Några år senare gjorde SABO en undersökning av hur 15 olika databeräkningsprogram låg i beräknad energianvändning i jämförelse med min mall. SABO konstaterade att alla 16 metoder låg inom ett +/- 5 intervall från medelvärdet. Men att eftersom det tog ca 15 minuter att fylla i mallen och det tog 2 hela arbetsdagar att fylla datorerna med ingångsvärdena innan man kunde trycka på Enter så var min metod vida överlägsen! Därmed var det bevisat att alla metoder var korrekta men det som var självklart för mig redan då var att när man sedan uppmätte verklig energianvändning i alla forskningsprojekt så låg den mer än 30 % högre! Varför? Därför att branschen inte kan injustera värmesystemen! Min mall och metod innebär att alla beräkningar av förinställningsvärden m.m. finns med i konceptet. SENIB bygger helt på detta!

Mannen som gick ner som en sol, Erik Albertsson.Det blev en oerhört positiv överraskning att jag plötsligt ”hittade” den första människan, som utanför mitt kompisgäng kring Östen Sandberg, hade kommit fram till sin metod att injustera värmesystem och bygga upp undercentraler! Alldeles på egen hand hade han kommit på att cirk.pumpen skall sitta på trycksidan och med konstanttryckhållning på 2 mvp i lyfthöjd för det dynamiska trycket, att han bara använder litet mer än 10 W per m³ vatten som pumpas runt i värmesystemet! Det vet ju ingen annan i VVS-branschen, eller? Jag använder mig av 1 mvp!

Men blir resultatet av hans jobb att man når ner till den nödvändiga energianvändningsnivån som jag kallar det? Använder han sig av lågflödesmetoden? Det har jag inte fått svar på! Och finns det något som tyder på att han når ”min” nivå? Egentligen ingenting! Men det kan jag inte säkert säga så länge som jag inte fått kontrollera något av hans genomförda projekt! På tal om det ja så har jag efterlyst i decennier att få kolla ett eller flera projekt! Men aldrig fått framgång för det är ju en självbevarelsedrift att inte tala om någonting för då kan man fortsätta med att vilseföra sina beställare!

Men till slut för några år sedan fick jag tillgång till avläsningarna på ett nyuppfört bostadsprojekt i Göteborg som jag verkligen trodde att jag skulle få mina teorier slutgiltigt bekräftade! Men icke sa Nicke! Det var sedvanligt dåligt med en energianvändningsnivå på mer än 30 % över mallen! Men inte nog med det antalet kWh/graddag skiljde sig mellan månaderna under eldningssäsongen på 30 %! I mina genomförda projekt är det en konstant! Jag fick en klar positiv respons på varför det hade blivit så tokigt! Det åtgärdades omedelbart och påstods att allt nu var perfekt! Men när jag nu ville ha nya mätvärden så upphörde kontakten!

Nå, varför ifrågasätter jag solen med sina fläckar?Han gödslar med STAD-ventiler(jag har aldrig använt några), installerar ett eget system Genius Control som är duc med PC panel med energimätning och sensorer i lägenheter som styrs efter verklig inomhustemperatur och minskar effekttoppar genom sättet de programmerar på.

Det här är ett standardbevis på att anläggningen inte kan fungera utan alla dessa styrmedel för att det finns en massa anomalier som måste fixas till! Jag har aldrig aldrig använt mig av något sådant påhitt! Beräknade förinställningsvärden ställs in och vid intrimningen av reglerkurvan så görs efterjusteringar så att det blir jämn temperatur!

Han installerar även ett tryckhållningskärl som kopplas upp så att man kan styra och övervaka tryckhållningen! Det här är ju bara för att det slutna kärlet skall kunna hålla ”rätt” tryck! Vad skall det tjäna till att lägga ner pengar på någonting dylikt? Det spelar ju ingen roll om det statiska trycket förändras under året beroende på nerkylning och uppvärmning av vattnet! Jag har aldrig installerat någonting dylikt!

Han använder sig av ett bra energiberäkningsprogram oftast. I detta fall besparing på 20% beräknat.

Vilket program är det? Jag har aldrig kommit på något program som gör någonting annat än beräknar energianvändningen! Jämför ovan! Inte ett enda beräknar förinställningsvärden och inte ett enda program kan beräkna vad det borde vara för energianvändning under en kort mätperiod!

Älgö den 27 september 2018


Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

Tillbaka