På tal om vaccination mot Covid-19.

En mycket intressant och spännande tanke kom upp på FB häromdagen. Tänk om man kunde vaccinera bort all dumhet och inkompetens i världen på en gång med Covidsprutorna?

Ja, tänk - då skulle min styrelse kanske kunna bli klokare? Men phan tro´t - det är nog omöjligt!Så här skrev jag ett brev till styrelsen för några dagar sedan! Få se om jag får något svar?

Hej styrelsen!Med anledning av bytet av rubricerat(min balkongdörr eller parti) vill jag att styrelsen skall ta sig en funderare på hur inkompetent man får och kan agera!

Först av allt ligger som grund för föreningens verksamhet(tagit ur stadgarna):

§ 2 Ändamål och verksamhetFöreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen....

Föreningen har åsidosatt detta i mer än 20 år nu. Jag injusterade värmesystemet 1999. Det är det i särklass bästa och mest ambitiösa jobb jag gjort! Jag har aldrig gjort ett jobb bättre eftersom jag gjorde det före säsongens början och kunde ostört springa runt till alla lägenheter under en vecka. Jag uppfyllde med råge föreningens beställning om att lägenheterna skulle hålla 19.5 grader när ingen bodde i dem. När sedan den boende flyttar in så stiger temperaturen med minst 1.5 grader! Det var 19.5 +/- 0.5 grader!  Men den oduglige ordföranden, en advokat, hade retat sig på mig så han beställde en ny injustering som bara blev skit för i storleksordningen 100 000 kr. Hade han bett mig justera värmen hade jag på storleksordningen 14 sekunder parallellförskjutit kurvan med 1 grad och temperaturen hade gått upp men 1 grad. På 2 graders förskjutning hade temperaturen stigit med 2 grader. Nu vet ni alla att en oduglig entreprenör från Örebro gjorde om allting igen för några år sedan för 320 000 kr! Föreningen har vid det här laget försnillat minst 1 MSEK under dessa år.

När jag för några år sedan var lekmannarevisor i föreningen så undanhöll man alla verifikationer och underlag av betydelse! Hur skulle jag då kunna revidera? Jag förslog följdriktigt att styrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet! Vid den efterföljande voteringen blev det 22 mot 1! Detta är så klart helt olagligt och straffbart! Men jag orkade så klart inte vidtaga några rättsliga åtgärder! Dumhet och okunskap brukar man ju skämta om är inte straffbart, eller?

På tal om demokrati så kan jag inte låta bli att driva med en av grundvalarna i vårt samhälle. Vi har fått det skitsamhälle vi nu lever i för att med hjälp av demokratins spelregler kan man i lugn och ro rösta bort att Pythagoras sats inte gäller! Tänk på det!

Så till bytet av balkongdörrarna! I föreningens stadgar § 16 framgår Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter. I denna stadga kan man då läsa:

- Är lägenheten försedd med balkong eller altan ansvarar bostadsrättshavaren för
snöröjning och att vattenavrinningen inte blockeras.De balkonger som uppenbart har haft ruttna partier behöver då bytas! Men det är inte bostadsrättshavarens skyldighet att göra detta eftersom man inte snöröjt balkongerna!

Nu fattar styrelsen ändå i strid mot stadgarna beslut om att alla partier skall bytas utan att någon inventering görs om det behövs eller inte! Detta är ett totalt avskyvärt agerande! Jag vet inte hur många det rör sig om som inte skulle ha behövt bytas men en fräck gissning är minst 20 stycken! Skam över ert agerande!

Jag har en enda gång fått info om allt detta skitförfarande skulle verkställas. Träffade för 2(?) år sedan förre ordföranden Mikael Kahn som berättade. Jag svor åt honom att det var idiotiskt och man phan inte skulle byta min dörr som var som ny för jag skött mitt underhåll enligt stadgarna! Han blev förskräckt men lovade att återkomma. Det gjorde han några veckor senare och bekräftade att jag skulle slippa! Så plötsligt för 2 dagar sedan knackar det på min dörr. Jag hinner inte ens öppna innan dörren öppnas med huvudnyckel och 2 hantverkare står utanför dörren med ett parti(2 dörrar) för de skall byta mina dörrar! Jag vägrar! Förutom av den omotiverade och stadgeenliga anledningen att man kommer utan någon som helst förvarning och mitt i vintern när jag bor här! Penibelt agerande!

Då kan det nu vara befogat att titta på vad lagen säger om tillträde till lägenheten!

Tillträde till lägenheten13 §   Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra

Det här visar klart och tydligt att föreningen inte har rätt till tillträde i min lägenhet. Föreningen har ju påtagit sig ett arbete som man inte skall och därmed har man inte rätt att utföra arbetet!

Sammanfattningvis.Föreningen får inte tillträde till min lägenhet. Jag är dock beredd att transportera bort de nya dörrarna på min egen bekostnad!

Med utmärkt högaktning

Hans Lönn 705

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2020-12-05 19:16  Inlagd av: Rafael Ospino  Betyg: 5
Just bostadsrättsföreninger har av bland andra Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin lyfts fram som ett av de stora hindren för att riket skall kunna uppfylla sina förpliktelser enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Många styrelser agerar självsvåldigt och fullständigt planlöst, ofta baserat på lekmannamässigt troende och tyckande.
Det faktum att de så ofta bränner medlemmarnas pengar på onödiga eller i värsta fall kontraproduktiva åtgärder gör att jag tror att det är mycket vanligare än man tror att enskilda styrelsemedlemmar får en dusör under bordet för att genomdriva dem.

2020-12-05 19:38  Inlagd av: Hans Lönn
Ja, du Raffe det är tyvärr så att du har helt rätt! Det finns troligtvis ingenting i samhället som fungerar sämre! Sug på detta faktum också - i artikeln så lade man ner 320 000 kr! Jag erbjöd mig att göra det för 20 000 kr men fick inte jobbet! Det måste bara vara ett fall med s.k. kick-back särskilt som jag som lekmannarevisor inte fick tillgång till några handlingar! Visst lever vi ett sjukt samhälle?

2020-12-06 13:46  Inlagd av: Heine
Ja, Ospino har rätt. Så snart som några får ett förtroendeuppdrag verkar de tro att de står över alla lagar och förordningar. Exemlen är många t.ex. vår svenska minoritets diktatur som även kallas ''den Svenska modellen'', Kommunstyrelser, Kommunfullmäktiger, övriga styrelser och nämnder i politiska sammanhang bestående av Lekmän och Lektanter. Nutidens Adel består av politiker som ofta fostrats i resp, ungdomsförbund och saknar de minst 15 års arbetslivserfarenhet, som borde krävas innan man överhuvudtaget skulle vara berättigad att deltaga i politiken i någon form.
Avstår från betygsättning då det ej klart framgår vad som ska betygsättas !!

2020-12-06 14:09  Inlagd av: Hans Lönn
Hej Heine!
Du har inte öppnat möjligheten för mig att betygsätta din kommentar! Men jag tar mig friheten att ge dig en 5:a med råge eller om du så vill A som det visst heter nuförtiden? Betygsättningen är ju en fråga om att tycka om artikeln var bra skriven och med ett innehåll som är angeläget, eller?
I klartext så gäller om din kommentar att den är klockrent skriven och verkligen visar att du har en lång erfarenhet av hur samhället fungerar!

Tillbaka