Individens frihet vs kollektivets bästa..

I förra veckan så serverade TV4 en diskussion kring rubriken. Den sammanfattar på ett strålande sätt samhällets värderingar. Om individen ges frihet så kommer det att påverka kollektivet så att det inte blir lika bra för samhället eller kollektivet!

Kollektivets bästa tror sig alla uppnå genom ”konsensus”! Det är samhällets största fiende! Konsensus eller demokrati skulle det också kunna jämföras med. Har du tänkt på innebörden  av detta? En massa individer utan kunskaper samlas för att finna konsensus genom kompromisser. Ett antal tyckande som alla är mer eller mindre fel vägs samman i demokratins anda. Det säger sig själv att det aldrig någonsin kan bli den bästa lösningen.

I dagarna har det ännu en gång bevisats för mig. Helsingfors stad utlyste en tävling, Helsinki Energy Challenge, för att få hjälp  med att ofattbart nog ta bort att mer än 50 % av fjärrvärmen eldas med kol. Jag trodde inte att det var möjligt att ett så högt stående grannland var så efterblivet!

Man skulle bilda ett team för att få deltaga. Jag bildade det tillsammans med universitetet i Santiago de Chile eftersom jag leder ett utvecklingsarbete i Chile för att värma och kyla deras hus utan CO2-utsläpp. 252 tävlingsförslag kom in från hela världen. Den ”kvalificerade” juryn hade ingen aning om hur den optimala lösningen ser ut. Man gick på den spektakulära lösningen med att saltlager och AI-teknik skall lösa allt! Eller så skall man forsla 100-gradigt vatten från Lovisa(?) i stora tankar till Helsingfors!

Vårt förslag var att injustera värmesystemen i husen med min lågflödesmetod. Det skulle innebära en energieffektivisering med 30 % med en avkastning på nästan 50 % på insatt kapital. Eftersom returtemperaturen i nätet alltid skulle vara lägre än 50 grader skulle det vara möjligt att installera värmepumpar i systemet med en COP-faktor på 4. Spetsning i nätet skulle behövas från ca minus 4 grader och det skulle ske med förbränning av restprodukterna som återstår efter noggrann separering av soporna. Men soporna skulle även kunna kunna generera el eftersom nätet utnyttjas som en mottrycksanläggning. Sug på siffrorna nu – 100 energienheter blir alltså 70 och med en värmepump blir det 17.5. Och garanterat så kommer det att bli under 10 med sopförbränningen och med ett absolut minimum av CO2-utsläpp.

Men nu kommer slutklämmen till varför jag valt rubriken.Men hör och häpna, IVL, i Sverige får pris för sin medverkan med att göra om fjärrvärmenätet till lågtemperaturnät. Vad är IVL för någonting? Svenska Miljöinstitutet bedriver forskning och uppdrag åt organisationer och företag som behöver experthjälp med miljö och hållbarhetsfrågor. Men förlåt mig om jag ha fel – jag har absolut ingen aning om att IVL någonsin har injusterat ett värmesystem? Man har ingen aning om det! Däremot vet man allt om kadmium, kvicksilver och bly i våra vattendrag och hur dessa gifter påverkar våra fiskar!

Nu är det så att i Sverige bedrivs en av de mest sjuka ”utvecklingsprojekten” som någonsin gjorts. Man skall övergå till lågtemperatursystem. Allt anfört av den lyckligtvis pensionerade professorn Sven Werner vid högskolan i Halmstad. Men inte nog med det Kristina Lygnerud på IVL som tjänat sina sporrar hos Sven Werner är någon form av chef på IVL för lågtemperaturutvecklingen.

Den 10 juni höll man i Helsingfors ett webinarmöte för att belysa de olika förslagen som kommit in till tävlingen, Energy Challenge! Jag anmälde mig så klart omgående och uttryckte en önskan om att kunna få ”medverka” i form av att få komma med muntliga yttranden. Men jag fick inte ens en länk till webinariet för att åtminstone kunna få lyssna! Det är nästan för enkelt att kunna lägga ihop två och två, eller? Lygnerud och Helsinki ville såklart inte ha någon ifrågasättare med!

Nå, vad är mina motiv för att totalt idiotförklara allt vad som har att göra med lågtemperatursystem i fjärrvärmen? Medvetet vill jag inte tala om det för jag njuter så av att vid en offentlig debatt få driva med dessa människor! Men jag känner inte att någon sådan offentlig diskussion kommer att komma tillstånd för det vågar inte det kollektiva samhället!

Älgö den 15 juni 2021

Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2021-06-16 09:20  Inlagd av: Rafael Ospino  Betyg: 5
IVL ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL)vars styrelse till hälften består av ledamöter från näringslivet och till hälften utses av staten. De statliga ledamöterna är som regel högdjur på olika myndigheter. Många hävdar att upplägget tillkom för att inte utomstående skall kunna kräva redovisning av verksamheten enligt offentlighetsprincipen. Titta på styrelsen så kanske du förstår varför det ser ut som det gör!

2021-06-16 10:07  Inlagd av: Hans Lönn
Hej Raffe!

Du är som vanligt mest påläst eller har ungdomens fantastiska förmåga att googla fram allt på nolltid! Det jag skrev i artikeln om IVL fick jag fram på min googling! Inte så bra jämfört med din! Men jag har känt till IVL sedan 60-talet då jag var ansvarig för all VA-forskning i Sverige! Då kunde de men är tydligen helt offside på frågorna de driver i detta fall!

Tillbaka