ÄNTLIGEN!

Rapport från Absurdistan.Tänk att jag skulle behöva leva ett helt liv innan jag äntligen skulle förstå varför jag förtigits i mitt yrke! Kort sammanfattat: Sanningen måste förtigas till varje pris!

Vad har då hänt som gör att jag kommit till klarhet efter 40 år?

För några dagar sedan var jag så fed-up på att ingen bryr sig om hur man skall göra för att energieffektivisera rätt. Jag blev nästan taggad av att IPCC i sin senaste rapport nu målade ut undergången som vi är på väg mot ur klimatsynpunkt! Lagom åt dessa s.k. klimatexperter - bara predika år ut och år in sedan Rio 1992 om att vi måste vidtaga åtgärder utan att en enda gång gång ha kommit med några konkreta förslag på hur vi skall göra för att så mycket som möjligt av växthusgasutsläppen tas bort till rimliga kostnader!

Jag ringer till Rapport och berättar om eländet! Får kontakt med Kalle på rapportredaktionen. För att komma rätt in i mitt känsliga samtal lättar jag upp det hela med att berätta att jag är studentkamrat med Erika Bjerströms pappa! Det går hem! (Jag berättar dock inte att jag tog kontakt med Erika för några år sedan för att berätta om att det hon sagt i sitt inslag var helt fel. Men hon avfärdade mig direkt med att hon var tvungen att lyssna på samhällets s.k. licensierade experter, alltså profeter o.dyl.)

Jag berättade således om hur oduglig VVS-branschen är och om de som bl.a. har tagit fram våra Energideklarationer. Det blev ju bara ett löjligt jippo! Kalle frågade om jag sagt det direkt till Boverket? När jag bekräftade det så kom det reptilsnabba svaret att då förstår du väl att de inte lyssnar på dig? Efter en stund till i samtalet så berättar han dock om en egen erfarenhet av en energideklaration. Han bekräftade att den var totalt meningslös!

Så småningom avslutades samtalet med att det inte fanns något intresse från rapports sida att göra något inslag. Först då framträder sammanhangen klart och tydligt! Inte kan ju en vänstervriden journalistik ta fram att samhället misslyckats! Sanningen måste till varje pris förtigas!

Jag måste nu påminna om vad samhället lyckats med genom åren!När jag berättade för min ”kompis” Enno Abel om min mall och dess geniala ”nya” sort kWh/ graddag så förklarade han frankt att det var alldeles för svårt för en professor på CTH. Enno gjorde sedan allt som stod i hans makt för att förhindra utvecklingen. När en annan vän förebrådde honom för att hans undervisning var värdelös svarade han med att det skall du väl var glad för så att du får göra om alla jobben!

När jag 2000 blev erbjuden att bli professor i Uppvärmnings- Ventilationsteknik på KTH så fick jag i uppdrag att skriva högst ett par sidor om hur jag såg på en professur  därstädes. Jag hade då inte samvete att ljuga ihop något smörigt utan sade sanningen vad jag skulle ta död på i den värdelösa undervisningen! Sedan var KTH stängt med 7-tillhållarlås!

2000 hölls ett upptaktsmöte för att ta fram energideklarationerna. Jag lyckades tvinga mig med men mötet hade bestämt att jag inte skulle få yttra mig. Jag visste redan då och det gäller fortfarande hur energideklarationerna skulle ha genomförts!

Per Fahlén efterträdde Enno Abel och visade sig vara totalt oduglig trots att han var tekn.dr på teknisk fysik. Jag anmälde honom för inkompetens till rektorn. CTH såg mycket allvarligt på min anmälan och tillsatte en expertgrupp med 8 profeter för att såga mig vid fotknölarna! När man inte kunde det så teg man ihjäl allting! Skam över CTH. Men professorn slutade frivilligt!

För 2 år sedan så fick jag ett samtal från Santiago de Chile om jag vill ställa upp som mentor och rådgivare åt regeringen där. Jag tackade ja och har haft ett mycket stimulerande och givande arbete som i dagarna har avslutats. Senaste versionen av SENIB som min son tagit fram datorprogrammet för är världsunikt! Med hjälp av klimatdata från NASA så kan vi optimera energianvändningen för både värme och kyla på hela jordklotet!

När Helsinki för ett drygt år sedan utlyste ett tävling för att ta fram idéer till hur man skall kunna ta bort förbränningen av kol som nu ger mer än hälften av värmen till deras fjärrvärmenät så var det naturligt att bilda ett team med universitetet i Santiago de Chile. 258 förslag kom in från hela jorden. Vi fick inget pris trots att vi kunde visa att genom att ta bort 30% av energibehovet genom att injustera värmesystemen rätt och att sedan med hjälp av värmepumpar med COP 4 och sopförbränning så skulle ca 90 % av CO2-utsläppen tas bort!

Men finnarna är lika odugliga som svenskarna! Ett förslag från IVL i Sverige fick pris för sitt förslag till ett lågtempererat fjärrvärmesystem. Detta är komplett idioti! Det mest sjuka ”utvecklingsprojektet” som någonsin bedrivits i Sverige! Vad är IVL för någonting? Svenska Miljöinstitutet bedriver forskning och uppdrag åt organisationer och företag som behöver experthjälp med miljö och hållbarhetsfrågor. Men förlåt mig om jag ha fel – jag har absolut ingen aning om att IVL någonsin har injusterat ett värmesystem? Man har ingen aning om det! Däremot vet man allt om kadmium, kvicksilver och bly i våra vattendrag och hur dessa gifter påverkar våra fiskar!

Kristina Lygnerud, som tjänat sina sporrar hos Sven Werner är någon form av chef på IVL för lågtemperaturutvecklingen. Jag har erbjudit henne att förklara varför det är idioti men inte fått något svar!

På tal om att tiga ihjäl eller förtiga sanningen så demonstrerade EMTF, energi & miljötekniska föreningen, med ca 5000 medlemmar det på ett suveränt sätt! Rättslöst men i alla fall - man uteslöt mig ur föreningen för att jag kommit med osaklig kritik! Dock kunde man inte med ett enda ord motivera vad min osaklighet bestod av!

PS. Allt som skrivits här och nu finns dokumenterat på denna hemsida!

Älgö den 15 augusti 2021


Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

Tillbaka