Ett osannolikt vittnesmål. Eller hur?

I Sverige pågår det nu en utredning om vita certifikat och kvotpliktsystem. Tramset gör att t.o.m. Energideklarationerna av våra byggnader kan framstå som överlägset bäst i en jämförelse. Trots att ED är det sämsta som samhället har gjort på mycket, mycket länge!

Till ordförande i utredningen av direktivet har landshövdingen i Uppsala utsetts. En mycket kvalificerad typ som dessutom är hedersdoktor på Ultuna. Han har garanterat aldrig genomfört något paket med effektiviseringsåtgärder! Men han utnämndes 2005 till ny ordförande i styrelsen för Formas, som aldrig gjort en enda relevant forskning i dessa frågor! Men han har det fantastiskt goda omdömet att inte anlita mig som har mer än 40 års erfarenhet kring energieffektivisering!

Vita certifikat"Vita certifikat är ett statligt styrmedel för energieffektivisering som skapar en marknad för effektiviseringsåtgärder. Men certifikat kallas det när systemet medger handel mellan olika aktörer i Sverige.I ett typiskt kvotpliktsystem är det ett energibolag (företag) som tilldelats ett kvantifierat åtagande, i form av en kvot (uttrycks oftast i energitermer).

Kvotplikten innebär att energibolaget, under ett år, behöver genomföra energieffektiviseringsåtgärder hos slutanvändare av energi."

Det här betyder att ett energibolag som t.ex. Vattenfall " tilldelas ett kvantifierbart åtagande"! Vadå tilldelats? De har ålagts att energieffektivisera med ett antal MWh. Och det skall de göra hos sina kunder, alltså hos fastighetsägarna, dvs. sekundärsidans energianvändning! Det betyder så vitt jag kan förstå av gällande juridik att man måste göra det lagligt möjligt att gå in och vidtaga åtgärder hos fastighetsägarna! Dvs. inte bara att fixa med undercentralen utan också inne i lägenheterna! Det skulle i så fall skapa en marknad för aktörerna som sysslar med energieffektiviserande åtgärder! Men det måste vara totalt nyss att man sedan skall kunna medge en handel med detta! Skall vattenfall sälja bort rättigheten att energieffektivisera i fastigheten?
Vidare så är det totalt ovederhäftigt att att man bara skall kunna sälja dessa rättigheter. Det måste ställas krav på vad och hur man skall göra!

TypvärdenSumman av energieffektiviseringsåtgärderna ska sammanlagt leda till en minskad energianvändning, som överensstämmer med kvotplikten för energibolaget i fråga. För att förenkla genomförandet har merparten av åtgärder som förväntas genomföras av energibolaget, redan i förväg försetts med en beräknad besparingseffekt utifrån typvärden.

Just det! Man skall göra en seriös budget för vad åtgärderna kommer att ge! Men att göra detta utifrån typvärden är skrämmande att läsa! Detta visar att samhället inte har någon aning om hur verkligheten ser ut! Det finns inga typvärden och om de skulle finnas så kommer de aldrig att uppnås om man inte vet hur man skall injustera värmesystemen och hur man i övrigt tar fram den optimala energianvändningen!

Förlåt då om jag blir direkt störd av sådant här trams? Om det var möjligt att ta fram sådana här relevanta typvärden så skulle summeringen ge hur mycket man skulle energieffektivisera med! Men det är ju totalt omöjligt. En förändring av U-värdet på fasaden kan ju inte räknas om till ett ett visst antal kWh när alla hus är olika!

Jag hoppas att du inte är så okunnig att du inte förstår detta! 1990 gjorde SABO en utvärdering av 15 olika databeräkningsprogram, E-norm, Bris etcetera! Samtliga resultat inklusive min mall låg inom +/- 5 procent från medelvärdet. SABO konstaterade då att min mall var optimalt överlägsen eftersom det tog 15 minuter att fylla i mallen i jämförelse med att det tog flera dagar att mata datorerna! Så konstigt då att SABO inte tog konsekvenserna av detta? Jag vet varför men det är inte lämpligt att tala om det i klartext!

Men vad är min poäng med detta? Så klart att ett exakt dataprogram har givit ett svar på vad energianvändningen skall vara! Men vi vet alla att inte ett enda ”forskningsprojekt” genom åren har nått denna nivå! Överförbrukningen har alltid varit högre än 30 % men det finns även exempel på 100 %! Ett dylikt dataprogram är självklart mycket bättre än summering av alla typvärden! Men var klämmer skon? Självklart att dataprogrammen aldrig talar om hur man skall injustera värmesystemen! Jag har aldrig missat vad min mall säger!

Listan över typvärden skall tas fram av den myndighet som är utsedd som ansvarig för att bedriva tillsyn och administrera kvotpliktssystemet för det offentligas räkning.

Och nu kommer kronan på det idiotiska verket!Utredningen kommer inte att peka ut någon särskild energieffektiviseringsåtgärd som ska genomföras eller föreslå exakt hur energieffektiviseringen ska beräknas eller vilka metoder som ska användas!

Det är beklämmande att få erfara hur inkompetensen nu har nått till samhällets högsta nivåer! Jag är ytterligt tacksam för att jag inte lever i Putinland för då hade jag med all säkerhet fått 15 års fängelse! Men skillnaden är egentligen försumbar för svenska samhället har fått tyst på mig i 40 år i alla fall, eller?

Åre den 17 mars 2022


Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2022-03-17 17:59  Inlagd av: Heine
När jag läser detta förstår jag att politiker måste vara inblandade med i varje fall tillsättandet av så kallade sakkunniga. Betygen blir 5 för Din redovisning och 0,00 för de s.k. sakkunniga.

2022-03-17 21:24  Inlagd av: Hans Lönn
Hej Heine!
Kul att få en reaktion från dig! Det var ett tag sedan sist så jag blev extra glad när jag på så sätt fick en bekräftelse på att allt står väl till med dig!För skärpan i din kommentar är lika hög som du alltid haft!

Tillbaka