Sverige möts!

Och så har det ännu en gång det varit ett program i SVT om klimatkrisen vi står inför! Alla är väl rörande överens om nuförtiden att vi står inför en global klimatkris utom en sådan motvallskäring som Elsa Widding kanske!

Det framkom också tydligt i programmet. Vi måste sluta förbränna saker och ting. Det gäller både fossila bränslen och biobränslen. Det är ju ett rent självbedrägeri att tro att det är hållbart att förbränna biobränslen. CO2 är fortfarande CO2! Då kommer CO2-utsläppen ut nu och inte om 100 år. Då är det för sent!

Jag tar några citat från debatten.

”Vi måste göra det mycket snabbare”

,

”hitta lösningar”

,

”billigt att göra de rätta sakerna”

,

”vi har den teknik vi behöver”

.

Men sanningen är att alla dessa s.k. experter nu har ägnat hela sitt liv åt att undanhålla fakta. Citaten är klockrent sanna. Jag vet vad lösningarna är och har kunskap om den teknik som behövs!

Hur ser då tulipanarosen ut?Jag börjar med en tävling "Helsinki Challenge” som utlystes i somras. Helsingfors fjärrvärme får sin energi från kol med mer än 50 %. Och ”team” från hela världen kunde komma in med förslag till hur man väsentligt reducerar CO2-utsläppen. Jag slog mig ihop med universitet i Santiago de Chile eftersom jag håller på och förändrar hela Chiles sätt att värma och kyla sina hus. 258 förslag kom in. Vi fick inte ens en förfrågan men IVL i Sverige fick  pris, dock inte första pris, för en komplett idiotisk idé i Sverige att näten skall bli lågtempererade. IVL har för övrigt aldrig injusterat ett enda värmesystem och har således ingen aning om denna problematik! Googla på IVL!

Vårt förslag gick ut på att energieffektivisera i husen med lågflödesmetoden. På så sätt får man en mycket låg returtemperatur, 30 grader, i fjärrvärmenätet större delen av året. Den låga temperaturen gör att man i Sverige i alla fall skulle kunna producera 1.5 TWh mera el i mottrycksanläggningarna. Och pumparna som driver runt vattnet i näten skulle skulle göra att man inte behöver bygga ut 32 MW el med vindkraftsproduktion!

Effektiviseringen ger en avkastning på upp till 50  % och tar bort 30 % av energibehovet. Om man sedan värmer vattnet med värmepump får man idag en värmefaktor på kring 4. Och så skall man elda sopor och samtidigt producera el. Visst ger soporna CO2-utsläpp men en modern sopförbränning som t.ex. i Linköping kan en mycket långtgående rening göras. Resultatet skulle alltså bli en CO2- reduktion med ca 90 %.

Uppvärmningen av våra hus tar ca 40 % av energibehovet i Sverige. Men trafiken är ett större problem. Eldrift av bilarna med hjälp av batterier är fel spår!Ett litet exempel-Polestar-har nyligen skrutit om att man nu fått ner CO2-utsläppen för tillverkning av en ny bil till 40.2 ton. Jag kör 1000 mil/år och gör åt 0.75 lit./mil. Det betyder att jag måste köra 23 år för att "förorena" med lika mycket CO2! Redovisa hur mycket vi förstör av jordens miljö och energitillgångar genom att bryta dessa jordartsmetaller. Och tänk efter hur mycket energi det går åt att tillverka en ny bil!

Vätgas, H2, är framtidens lösning. I dagarna har Yamaha utvecklat en vätgasmotor för Toyota med en ofattbar prestanda. Det återstår bara att ta fram ett ”konverteringspaket” som bilbranschen kan använda sig av. Man kommer alltså att kunna bygga om det befintliga beståndet av bilar till vätgasdrivna. Bensin eller dieselmotorer spelar inte någon roll! Priset för konverteringen kan i nuläget uppskattas till 30 000 SEK.

Litet fakta till i en konstruktiv debatt. Att tillverka el intermittent med vindkraft får man för en kWh ut 4 kWh och från kärnkraft ger 1 kWh nästan 100 kWh! Om man skall göra vätgas av el får man ut 1 kWh vätgas ur 2 kWh el! Det betyder alltså att om man tycker att det är ett strålande sätt att lagra vindkraften när det blåser så får man bara ut 2 kWh! Lagringen av både solel och vindkraftsel är alltså ett problem. Den billigaste formen av lagring är att använda sig av pumpkraftverk. Alltså att pumpa upp vatten när elen är billig eller inte behövs till dammen ovanför kraftstationen. Kopplat till Umeälven finns Juktans kraftstation som man för närvarande utreder om man skall återställa som pumpkraftverk på 350 MW.

Och så kan vi höja ribban litet till. Är det vettigt att göra det gröna stålet med vätgas? Det skulle vara intressant att få redovisat hur mycket CO2 som spyrs ut vid tillverkningen av stålet om man använder fossila bränslen! Jag tror att det skulle bli mindre utsläpp om den användes till värmepumpar istället! Nu saknas det visserligen överföringskapcitet från norr till söder av elen. Men vätgasen kan ju användas till bilar också!

Ja, det var en liten orientering för de okunniga! Det skulle inte skada om man förde en sådan här  debatt istället för att optimera energianvändningen och produktionen så att CO2-utsläppen blir minimala! I den nuvarande debatten saknas den totalt. Jag har då åtminstone aldrig sett någon och jag kan lämna avskräckande exempel på hur odugliga man är på KTH och CTH! Där har man medvetet undanhållit sanningen i 40 år!

Älgö den 7 maj 2022


Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2022-05-08 10:05  Inlagd av: Rafael Ospino  Betyg: 5
Det är många tänkvärda fakta du läger fram här, Hans!
En dock, som jänkarna säger "no-brainer", är att det är mycket billigare att spara en kWh än att bygga upp kapacitet för att ett tillföra en! Men det är klart, det är väl mycket roligare att klippa band till en ny solcellspark än att plåtas bredvid en fjärrvärmecentral i en källare...
Detta trots att "våra" 1,5 TWh motsvarar cirka fyra gånger så mycket som all solel i Sverige! Därtill på vintern, när den behövs som allra mest!

2022-05-08 11:52  Inlagd av: Hans Lönn
Rafael Ospino!

Det har du som vanligt rätt i! Men det är ju mycket som är utelämnat i artikeln för att den intelligente läsaren skall bli stimulerad av att dra egna slutsatser! Tag t.ex. att du kan få en avkastning på 50 % om du energieffektiviserar rätt! Det får du som sagt inte på något meningslöst vindkraftverk!

2022-05-08 12:11  Inlagd av: Hans Lönn
Eller Rafael varför inte dra till med Sportpalatset? Satsade 1987 400 000 SEK och sparade första året 1000 MWh för 400 000 SEK! Men det är så klart totalt ointressant i vår sjuka värld!

2022-05-25 20:32  Inlagd av: David Lindström
Stort tack Hans för att vi fick ta del av din klokskap och erfarenhet i samband med vår träff för erfarenhetsutbyte - du är en gigant !

Stort tack från dina anhängare vid västra delen av Östergötland vid
Vätterns strand.

Vilken dag

Tack Hans

2022-05-28 09:27  Inlagd av: Hans Lönn
Hej David!

Det är så inspirerande att ha kontakt med dig!Vår kontakt är verkligen ömsesidig och nyttig för oss båda! Och du framkallar alltid några gamla minnen! Exempelvis det från Katrineholm 1983(?)! Det var minus 18 ute och fjärrvärmen var på över 100 grader och i returen på sekundärsidan kunde jag avläsa 30 grader! Tyvärr är det ju så jävla ointressant för alla i branschen utom VFAB!

Tillbaka