Lär man så länge som man lever?

Svaret på frågan är obetingat ja! Men man lär sig inte det som var meningen med svaret på frågan. I den ligger ju att man primärt skall lära sig i sitt yrke och utveckla sina kunskaper! Men jag har fått lära mig någonting helt annat. Läs och begrunda!

Mitt efternamn har ju betydelsen i hemlighet. Ni känner alla till begrepp som lönn -dörr -fack -fet -krog -mord! Men ni vill inte känna till Lönnmetoden! Det är metod som skulle skulle kunna hjälpa mänskligheten till att överleva den klimatkatastrof som annars är oundviklig. Ni har medvetet begått lönnmord!

Härom natten fick jag en klockren metafor! Duplantis fick till en av de största idrottsbragderna i historien. Han fick redan som barn lägga upp ribban för att utvecklas. Sverige har nogsamt sett till att jag aldrig fått lägga upp ribban! Däremot har Chile låtit mig hoppa högre och högre! Sista höjden jag tog var att man numera inte får bygga hotell i Chile om man inte kan hoppa lika högt som jag. I lönndom har det blivit lag i Chile!

Den här artikeln har sitt ursprung i att jag igår blev slutgiltigt avstängd från mitt konto på Linkedin. Det var första gången. Men mitt liv har kantats av avstängningar eller ignorans av mina kunskaper. Läs vad samhället gått miste om och hur ofantligt mycket pengar som slösats bort! 100-tals miljoner är en underdriven siffra!

Linkedin

.

Linkedins uppdrag är att koppla samman världens proffs så att de kan bli mer produktiva och framgångsrika. Alla skall kunna lära, växa och kommunicera. Jag har nu varit med i många år och aldrig lärt mig någonting utom att det aldrig går att få fram några kunskaper!

För att du skall förstå hur det fungerar vill jag att du läser på länken om en dialog som jag stod som författare till. Men jag  nämnde i en kommentar att någon var en idiot som inte hade förstått triviala samband. Då blev jag utesluten. Men det är enkelt att förstå att Linkedin har blivit utsatt för hot från sådana bakåtsträvande institutioner och företag som känner sig hotade av mig. EVRY, Bengt Dahlgren och Installationsföretagen!  

På Facebook får man i lugn och ro uttrycka sin åsikt om Putin i samma ordalag. Men jag förstår så klart att Linkedin är oerhört nöjda och glada åt att kunna stänga mitt konto för annars riskerar men att all relevant information inte kan förtigas! Om man säger sanningen så trakasserar man! Jag tycker tvärtom att jag trakasserats som aldrig bemöts i en kreativ dialog utan bara blir förtigen!

http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20220713123315

Linkedin vill uppenbart se till att klimatkrisen på jorden bara förvärras! Är det amerikanskt kapital som understödjer denna sjuka ordning? Avslutningsvis vill jag bara förtydliga att jag för min egen del inte bryr mig ett shit om avstängningen. Jag blir däremot upprörd och ledsen över att Linkedin skall kunna fortsätta med sin samhällsförstörande uppgift!

EMTF. Energi & Miljötekniska Föreningen

.

Våren 2015 hände följande. Jag blev utesluten som medlem i EMTF! Jag kände  mig hedrad! Det är fantastiskt att inte få vara med i en förening med flera tusen medlemmar! Då måste det vara något fel på mig, eller? Ja, ”felet” är att jag som enda medlem försökt leva upp till stadgarnas första paragraf - föreningen verkar för kunskapsutveckling, helhetssyn och en ändamålsenlig tekniktillämpning inom föreningens verksamhetsområde. Jag blev utesluten för att jag kommit med osaklig kritik. Men på årsmötet vid uteslutningen kunde man inte redovisa ett enda bevis på min osaklighet. Pinsamt!

http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20150316224219

Men det tog inte slut här. Läs den sjuka efterbörden till stämman!

http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20150522125002

Jag har inte förlorat ett enda dugg på att inte vara medlem. Jag har ju inte gått miste om några kunskaper.  För det som då och då läckt har tydligt visat att föreningen lever upp till sin målsättning att förtiga relevanta sanningar. Vad kan motivet vara att göra så mot samhället? Jag vet bara med säkerhet en anledning – genom att fortsätta skapa alla anomalier i våra värmesystem så får man komma tillbaka och försöka rätta till alla problem! På så sätt kan man få betalt en gång till! Och så har man kunnat föreskriva en massa onödiga prylar som inte behövs som t.ex. STAD-ventiler!

Energideklarationerna. ED.Ett monumentalt misslyckande!

Hela den nuvarande energideklarationen är ett monumentalt misslyckande. Det som kunde ha blivit ett värdefullt avstamp för att ta ner CO2-utsläppen i atmosfären! Så går det i ett samhälle som sätter en ära i att undanhålla relevanta kunskaper i branschen!

Avstampen till deklarationerna togs vid ett möte i Stockholm 2000 med Stem och Boverket som ansvariga. Jag var närvarande men förbjöds att yttra mig trots att framlidne Bengt Lindström hade skrivit till NUTEK att min bok ”Spara Energi” skulle utgöra en utmärkt grund för energideklarationerna!

Efter några år kommer till slut hur energideklarationerna skall göras. ”En helt fiktiv byggnad, som varken finns i verkligheten eller fantasin i Eskilstuna skall utgöra rikslikare för hur mycket energi per m² som skall användas. Kvadratmetern är helt enkelt den statistiska m² som SCB tagit fram i sin statistik.” Detta är totalt nys. Beviset för hur totalt felaktigt detta är framgår i nästa stycke! Och kom ihåg att detta innebär att man håller på och jämför alla värdelöst förvaltade och injusterade hus!

1988 kom det ut en forskningsrapport, TN:10, från Statens Institut för byggnadsforskning i Gävle med titeln,”Jämförelse av uppmätt och beräknad energiförbrukning i byggnader.” Jämförelsen redovisar fem olika beräkningsmetoder och verklig förbrukning i 330 fastigheter. Senare gjordes en annan undersökning på 1500 fastigheter. Min mall indikerade energianvändningsnivåer kring 30 % under de uppmätta. Det togs som intäkt för att mallen inte var rätt! Men för mig var det självklart att den var det eftersom jag förutsatte att vissa enkla och billiga åtgärder skulle vidtagas och göras rätt.

Jag fick med SABO på en undersökning som resulterade i en rapport med titeln ”Ideal energiförbrukning i flerbostadshus”. Jag gick igenom 10 områden över hela Sverige. 4 underkändes direkt för de var felaktigt gjorda, bl.a. ett med Svenska Bostäder som ägare. De övriga 6 låg exakt på mallens nivå!

Några år senare gjorde SABO en undersökning av hur 15 olika databeräkningsprogram låg i beräknad energianvändning i jämförelse med min mall. SABO konstaterade att alla 16 metoder låg inom ett +/- 5 intervall från medelvärdet. Men att eftersom det tog ca 15 minuter att fylla i mallen och det tog 2 hela arbetsdagar att fylla datorerna med ingångsvärdena innan man kunde trycka på ”enter” så var min metod vida överlägsen! Därmed var det bevisat att alla metoder var korrekta men det som var självklart för mig redan då var att när man sedan uppmätte verklig energianvändning i alla forskningsprojekt så låg den mer än 30 % högre! Varför? Därför att branschen inte kan injustera värmesystemen! Min mall och metod innebär att alla beräkningar av förinställningsvärden m.m. finns med i SENIB, som bygger helt på min mall!

Avslutningvis vill jag belysa idiotin med en ED av min egen bostadrättsförening i Åre. Man konstaterar att energianvändningen är väldigt låg för jämförbara hus. Men för 15 000 kr får man yttrandet att fasaderna skall tilläggsisoleras och värmesystemet injusteras. Så går det till i skojarnas inkompetenta värld! Denna gång vill jag minnas av WSP.

Vattenfall.Vattenfall insåg i slutet på 90-talet att det saknades relevanta kunskaper om hur man skall energieffektivisera i våra fastigheter. Så startades Uppdrag 2000.

En styrelse för projektet skulle skapas. Man tog då bl.a. kontakt med Lennart Edström i Luleå (vd mm för Abelko som bl.a. gör styrsystemen för eluppvärmning) med en förfrågan om han ville ingå i styrelsen. Han blev eld och lågor och åkte ner till Stockholm för att få närmare information. Han konstaterade att all tänkt forskning var onödig. Det var bara att vända sig till Hans Lönn som redan hade efterfrågade kunskaper!

Han tackade följdriktigt nej till uppdraget och Vattenfall hörde så klart inte av sig till mig. Vilket bl.a. ledde till att deras värmepumpsprojekt i ett stort villaområde i Surte misslyckades totalt för att effektinstallationen blev dubbelt för stor. Det gjorde att ett projekt som annars skulle ha kunnat redovisas som framgångsrikt var tvunget att tigas ihjäl! Och några år senare blev jag medveten om deras totala misslyckande i ett vp-projekt i Hammarby. Där hade man lärt sig av Surte att begränsa effekten på värmepumpen. Men jag kunde bara konstatera att den nu blivit hälften av optimal storlek och var tvungen att göra om allting. Än i denna dag har Vattenfall inga som helst kunskaper om hur det skall gå till på sekundärsidan och man bara fortsätter att skapa överdimensionerade fjärrvärmesystem med ofantliga tryck för att få fram vattnet!

Vita certifikat.Det pågår f.n. en ”utredning” om Vita certifikat. Förutsättningarna för att genomföra den och att sedan tillämpa det hela är ytterligare ett ”lyckat” trams från samhällets sida. Jag har svårt att riktigt relevant kunna göra en korrekt jämförelse! Men detta projekt är i helt i topp, förlåt botten, av samhällets meningslösa påhitt. Helt på samma plats på toppen av ligan över värdelösa initiativ som ED.

"Vita certifikat är ett statligt styrmedel för energieffektivisering som skapar en marknad för effektiviseringsåtgärder. För att du skall förstå idiotin så är det bara att läsa på länken!

http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20220317144220

IQ Samhällsbyggnad.För ca 10 år sedan så portförbjöd IQ Samhällsbyggnad mig på deras seminarier för att jag sprider en dålig stämning genom att ifrågasätta all meningslös forskning som är en födkrok för administratörerna! Typiskt – för att jag spred en dålig stämning! Inte ett enda ord om vilken meningslös forskning som jag trasat sönder.

http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20130925120645

Chalmers Tekniska högskola.Den 19 augusti 2008 skickade jag ett mail till CTH. Jag trodde aldrig att jag skulle få göra något dylikt i mitt liv och det är totalt oacceptabelt att jag kunde göra det. Då hade inte bara elevernas kunskaper minimerats utan dekadansen hade nått ända till professorsnivån.

Professorn i Installationsteknik, tekn.dr på teknisk fysik, Per Fahlén hade visat avgrundsdjupa  kunskaper i ämnet som han var professor i. Ganska lätt att förstå när han överhuvudtaget inte är yrkesutbildad i ämnet.

http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20080906164928

CTH tog mycket allvarligt på min anmälan till rektorn. Någon dylik anmälan hade aldrig kommit in till skolan. Man tillsatte en arbetsgrupp med 8 profeter för att kunna såga mig vid fotknölarna. Jag erbjöd mig att åka ner till Göteborg men bjöds aldrig in. Jag fick svaret att det inte var skolans bekymmer utan jag fick föra dialogen med institutionen. Men professorn hade redan sagt upp sig och flyttat från Göteborg när jag sent omsider, efter påstötningar, fick meddelandet.

Då fick jag slutgiltigt bevis på att universitetslektorn på CTH som ringde och skällde ut mig för att jag var totalt sjuk och omdömeslös hade helt rätt. Han betonade dessutom att han läst min anmälan åtskilliga gånger men kunde bara bekräfta att jag hade helt rätt! Att jag inte visste och fattade att jag aldrig skulle få CTH att erkänna att det var odugliga var ju korkat av mig!

Sedan utsåg man en ny lika oduglig professor!

Kungliga Tekniska högskolan.För mer än 14 dagar sedan skrev jag ett mail till KTH med anledning av en ny skrift angående ”KTH:s Energiplattform – mot framtidens energi. Den osynliga revolutionen bakom eluttaget.” Jag skrev exakt det som följer. Och notera att KTH nu sällar sig till skaran av översittare som aldrig vill ta åt sig något eller lyssna! Jag har alltså inte bevärdigats med ett svar! ”Tyvärr hittade jag inte en mailadress som jag känner att den är relevant för innehållet i detta mail eftersom jag är en 84 år gammal civilingenjör från KTH 1962 som inte alltid är världsmästare på nuvarande IT-teknik. Men jag får väl fram någonting i alla fall? På Linkedin hittade jag en ny skrift från er. Jag kan inte avhålla mig från några kommentarer. Skriften är en imponerande kunskapskälla för vad som gäller idag och var forskningen står. Jag kan ju inte skryta om att jag kunde allt men "nästan"! Det beklagliga är bara att ännu ett dokument tagits fram som inte egentligen ger något som helst svar på vad vi skall göra för att försöka få stopp på klimatkrisen i världen. Men det är helt i linje med vad som inte hänt sedan Rio 1992. Politikerna har ju bara bluddrat på och satt upp en massa godtyckliga mål. Totalt orealistiska utan någon som helst konsekvensanalys! För att ni skall förstå att jag inte är totalt blåst så vill jag skryta om att jag blev erbjuden att bli professor på KTH 2000. Men jag blev det inte för i min avsiktsförklaring så talade jag om vilken värdelös undervisning som jag skulle avskaffa! Och det har fått till följd att KTH nu medvetet eller omedvetet har förhindrat den utveckling som annars hade kommit tillstånd!"

MSB.Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
Biomimetic Technology Ltd har erbjudit MSB möjlighet att gratis få testa utvecklade absolut giftfria produkter för brandbekämpning gällande skogsbränder respektive soptippar, dock utan att MSB visat något intresse.

Företaget har utvecklat ett flamskyddsmedel som är mycket effektivt för att förhindra bränder. I mindre skala har det visats att det är oerhört effektivt för att förhindra bränder. Allt talar för att det skulle kunna användas och besprutas över skogarna och skapa brandgator! I dessa dagar är det ofattbart att man inte testar möjligheten till att få framgång och inte bara fortsätta med vattensläckning från marken och luften!

Sammanfattning.När jag skriver det här så slås jag av ett mycket omhuldat begrepp att hävda i samhället. Den mänskliga rättigheten! Jag har nog missuppfattat den helt och hållet? Är det så att man med den menar att det är en mänsklig rättighet att bortse från alla försök att hävda att samhället aldrig kan ha fel? Och att den skall garantera att man som tjänsteman/kvinna och politiker kan hålla på och få tjäna så mycket pengar som man önskar genom att sakna kunskaper helt och hållet eller att med rätten bakom sig kan ignorera den helt och hållet?

Och till sist! Dialog är vägen till framgång, eller?

http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20220605180110

Älgö den 28 juli 2020


Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2022-07-31 17:39  Inlagd av: Rodrigo fuentes   Betyg: 5
Bra! jag håller med dig, 100%

2022-08-02 09:23  Inlagd av: Hans Lönn
Jättesynd bara att U-landet Sverige gör allt för att inte ha samma åsikt som regeringen i Chile!

Tillbaka