AB Fastighetsanalys - injustera värmesystem i fastighet - spara energi & pengar In English

SENIB energiberäkningsprogram

SENIB kan användas för att bl.a. beräkna optimal energianvändningsnivå i en fastighet. Sedan version 1.200 ingår gratis automatisk nedladdning av graddagsstatistik från SMHI. Läs mer på www.senib.com.

Injustering av värmesystem ett delikat ingenjörsproblem! Läs här

Film med Östen Sandberg om lågflöde och Kirunametoden.

Vill du göra en av dina bästa affärer någonsin?

Effektivisera energianvändningen i din fastighet.


Vi har mer än 40 års erfarenhet av energieffektivisering i stora byggnader. I 9 av 10 fastigheter kan vi effektivisera energianvändningen. Det är en utbredd missuppfattning i branschen att det behövs mycket kostnadskrävande åtgärder för att effektivisera energianvändningen. Genom att trimma in befintliga installationer med få utbyten av billiga delar kan man i genomsnitt få en trettioprocentig energieffektivisering. Återbetalningstiden för dessa åtgärder överstiger sällan två år.

Nyfiken? Klicka på någon av länkarna nedan.

Senast uppdaterad 2024-04-28
Böcker om byggande: