Sveriges Energiting 2010 – en reflektion!

För tolfte året i rad går nu energitinget av stapeln. Har tinget tillfört några tillämpbara kunskaper? Självklart har jag inte kunskaper om alla ämnen som passerat revy genom åren. Litet ödmjuk måste även jag vara. Vad har jag för kunskaper när det gäller sessionerna som handlar om t.ex. transporter vid årets ting? Svar inga – i varje fall inte några som proffsen inom detta område har.

Men när det gäller det jag kan – energieffektivisering och konvertering inom stora byggnader – så kan jag i lugn och ro hävda att ingenting av väsentligt värde tillförts genom åren!

Som utgångspunkt för mina reflektioner tar jag session 45 som handlar om ”Hinder och möjligheter” för energieffektiviseringsmålen.

Ordföranden Roland Jonsson frågar sig varför många (egentligen de allra flesta) inte kommer igång med alla energieffektiviseringar. Nu skall Roland få litet hjälp på traven med VARFÖR. Jag skall bara ta två färska exempel ur min egen fatabur.

Neglinge gärde, Saltsjöbaden.Ett område med 63 atriumhus, några kedjehus och ett litet flerbostadshus som fått en ny panncentral för 4 miljoner kronor med ny oljepanna och värmepump. Den mycket duktige entreprenören har gjort allting perfekt enligt handlingarna som projekterats av Stockholms fastighetsägareförening!

Allting är så klart ofattbart överdimensionerat. Cirkulationspumpen skulle med stor sannolikhet kunna försörja stora delar av centrala Saltsjöbaden om det skulle vara en fjärrvärmecentral. Eftersom värmesystemet i framförallt atriumhusen aldrig fungerat sedan det byggdes 1963 så insåg man att det måste fixas nu så att alla fick jämn värme!

Undertecknad fick förfrågan av entreprenören att hjälpa honom med injusteringen mm av anläggningen. Av någon ”outgrundlig” anledning så fick vi inte jobbet. Det kan ju bara bero på en sak, att inte ens Fjärrvärmebyrån kunde sin sak!

Och vad hände då? Någon annan gjorde jobbet. Man fick fram värme till alla husen genom att utnyttja den fantastiska cirkulationspumpen! Men någon olja har inte sparats denna vinter! För mig är det självklart varför. Men hur är det för Dig som läsare? Skadeglädjen är som sagt den enda sanna, eller?

Litet bostadsrättshus med 12 lägenheter i Näsby Park.Det gick 22 m3 olja före mina åtgärder som bestod av byte av oljepanna till en med rätt effekt, injustering av värmesystemet och en perfekt dimensionerad värmepump. 2009 gick det 500 liter olja och 50 000 kWh el. Under januari i år har det gått 500 liter olja och el som precis motsvarar årsbehovet. Investeringen var litet drygt 60 000 kr per lägenhet och besparingen är värd ca 200 000 kr per år!

En närliggande förening blev mäkta imponerad av resultatet och kör igång ett eget projekt. Någon konsult behövs inte för man litar till hundra procent på sin värmepumpsleverantör. Men någon olja har man knappt inte sparat  alls denna vinter!!

Vad lär sig Roland av detta?Jo, det är en enorm tur att man inte från beställarsidan är så dum att man genomför några energieffektiviseringsåtgärder! Branschens kunskaper är under all kritik och det mest beklagliga är att VVS-Företagen inte är intresserade av att lära ut någonting vettigt heller. Man kan fråga sig om Roland vet att om man frågar några proffs i VVS-branschen så får man lika många olika svar som man ställt frågor?

Men de andra som skall vara med har väl något att erbjuda?Anders Wijkman har ingen aning om resurseffektivitet. Han ligger ju på nivån att komma med budskapet, ”Det finns tre utmaningar, energipriserna kommer att öka och valet av system kommer därför att bli mycket viktigt, kunskap att se vilken som är den optimala lösningen och rätt typ av incitamentsstruktur i hela samhället”. Detta lär sig ingen något av. Det är bara floskler från en som inte har någon aning om hur energieffektiviseringar går till i verkligheten.

Svante Axelsson skall bl.a. tala om modeller för ny ordning. Svante är världsmästare i floskelskapande. Några kunskaper som verkligen leder till energieffektiviseringar vill han inte ha. Åtminstone inte av mig, för jag är för kärnkraft! Man får leta efter ett sämre argument, eller?

Björn G Karlsson skall tala om att det är rena energislöseriet att spara på fjärrvärmen. Så ytterligt oseriöst! Det gäller så klart för luleåborna eftersom SSAB annars facklar bort energiöverskottet från ståltillverkningen. Och så skulle det kunna gälla vid kraftvärmeproduktion av el i fjärrvärmenät. Men vad finns det att vänta sig från en professor som för åtskilliga år sedan påstod att all marginalel kommer från kolkondens. Så konstigt att det fortfarande inte ens är i närheten av en procent av vår energitillförsel som kommer från kolkondens!

Matts Lindgren skall berätta vad vi kan lära oss av fordonsindustrin. Uppenbart ingenting för Matts har inte fattat någonting av att det bara är det dynamiska trycket från pumpen som driver runt vattnet till radiatorerna. Det statiska trycket har inte med saken att göra! Likaså tillverkar han undercentraler som placerar cirkulationspumpen på sugsidan och alltså står och trycker rätt in i växlaren. Men kronan på verket är nog att han är ute och predikar att man måste göra mätningar i fastigheten som skall energieffektiviseras under ett helt år i förväg och att alla konsulter och entreprenörer skall få göra som de vill! Det senare är ju just det som gällt i århundraden nu - och resultatet är väl känt. Det framstår med önskvärd tydlighet ovan!
Om Du klickar här får Du ta del av Matts "fina" och "proffsiga" resonemang om hur man skall klara av att hålla rätt effektbalans. Scrolla bara ner till de två kommentarerna!

Hans Nilsson skall i egenskap av primus motor i EEF och Energirådgivarna agera i många sammanhang under tinget. Läs min artikel om ”Krönikörernas mästare” på denna hemsida!

Per Fahlén som skall lära deltagarna hur mycket energi som vi kan spara kostnadseffektivt. Förlåt, men det är att sätta bocken till trädgårdsmästare! Per håller på och forskar på att sätta en pump på varje radiator med ingenjörstekniskt felaktiga motiv. Tryckfallet är ju så stort i radiatorventilen enligt Per! På så sätt höjer han drivenergin med en faktor tio!  Hela VVS-Sverige hånskrattar åt honom utom Cerbof, som har beviljat pengar och VVS-utbildningen i Katrineholm!

Nej, nu orkar jag inte skriva mera och för Dig som hängt med så här långt kanske måttet också är rågat! Bara en avslutande reflektion. Det säkraste sättet att bli ledande föredragshållare i Sverige är att bli hånad av undertecknad!

Åre den 12 februari 2010

Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

Tillbaka