Varhelst nollan sig befinne torde han avlägsna sig!

Hösten 1961 var jag dadda på KTH för V-nollorna tillsammans med några andra underbara kurskompisar! Nollningen är en gammal fin tradition som är ett fint sätt att få en chans att lära känna sina kurskompisar. ”Nollans lag” är rättesnöret för vad som gäller! Dess första § lyder som rubriken på denna artikel!

Det har nu blivit helt olidligt när §1 i ”De vuxnas lag”, åtminstone för mig lyder, ”Vad du än framför är det vid fel tillfälle!”

För att bevisa att lagen var fel och jag missuppfattat allting så tog jag per mail kontakt med civilingenjör Mårten Lindström för att följa upp det hela! ”Tyvärr” så blev det dock bara ett klockrent bevis för att lagen gäller! Läs Mårtens och min mailväxling så förstår de litet äldre att det skulle stå VSB efter texten, alltså, Vilket Skulle Bevisas!

Hej Mårten! Jan 26

Det är ynkligt hur dåligt det som kallas forskning sköts i Sverige! Jag noterade att du blev ytterligt irriterad på mig när vi sågs sist! Du väste bara att det jag framförde var vid fel tillfälle! Tyvärr är det så att jag aldrig hittar rätt tillfälle! Men ändå mera pinsamt för vårt samhälle är att trots att jag vetat det jag kan i mer än 30 år så undviker alla att föra en dialog! Det är t.o.m. så dåligt att jag blev portförbjuden på IQ Samhällsbyggnads alla seminarier!

Läs på länken så förstår du hur dåligt allting sköts. Jag har inte den blekaste aning om du är involverad i beslutet om 5 MSEK till UU men jag vet att du är med och påverkar en massa forskning i Sverige som berör oss byggare!

Med förhoppning om att du är en vanlig öppen byggare så hoppas jag att du hör av dig!Hej Hans, 4 feb

Ursäkta sent svar, men som sagt är jag rätt fullt uppbokad med mycket.

Min irritation 5 november hängde ihop med att vi jobbat intensivt med att få till ett möte med tre generaldirektörer (fick bara med två, men det är inte dåligt det) och att vi skulle informera om den utlysning som Formas har och ge en allmän bild av läget framåt. Med en begränsad tid är det viktigt att släppa fram frågor om det framåtriktade och inte ägna tid åt det som varit. Särskilt inte som bägge generaldirektörerna är ganska nya i sina roller och knappast på stående fot skulle kunna kommentera historiska frågor.

Jag har ögnat i länken om Umeå Universitet. Jag har ingen sakkunskap inom området så jag avstår från att kommentera, men det känns som om det är väldigt hårda ord. Att säga att VVS- och energibranschen är totalt inkompetent känns för mig helt främmande. Det finns väl där som i alla branscher både sådana som är synnerligen kompetenta och sådana som är mindre kompetenta. Men som sagt, jag kan inte området.

Jag har ingen aning om hur du ska föra fram dina synpunkter, men i de flesta fall som jag känner till brukar en hög grad av saklighet, en ödmjuk inställning och respekt för andra människor vara en bra grund. Dina uttalanden om VVS- och energibranschen känns i det sammanhanget inte bra.

Jag vill inte påstå att jag påverkar en massa forskning. Jag har förvisso suttit i Formas forskarråd i sex år, utsedd av regeringen, men det är ett par år sedan jag lämnade. Och där kan man påverka huvudinriktning och principer, vilket jag försökte på bästa sätt. Jag slet ganska hårt för att få en organisation där ansökningar skulle bedömas av grupper med bred sammansättning, dvs både forskare och praktiker, forskarna ska inte kunna bara bedöma sig själva. I Formas har man ett väldigt brett ansvarsområde, och jag tycker själv att byggfrågorna fått för lite utrymme och för lite pengar. Därför, och för att det inte bara handlar om mängden pengar utan också om att få pengarna att riktas till relevanta områden, har jag bidragit i det lobbyarbete som ledde fram till att den nu gällande forsknings- och innovationspropositionen, som togs beslut om i Riksdagen för ett par år sedan, ger mer pengar till samhällsbyggnadsforskning än tidigare och att en förutsättning för mer pengar är att näringslivet också ökar sina insatser. Det tror jag är ett bra sätt att säkerställa både att forskningen blir bra och att den ägnas åt relevanta områden, samt att resultaten kan komma ut i praktisk tillämpning, liksom att påverka grundutbildningarna så våra arkitekter och ingenjörer blir uppdaterade på ett bra sätt.

Bästa hälsningar

Hej Mårten! 4 feb

Jag har med stort intresse tagit del av dina kloka ord! Tyvärr så gäller de som den allmänna uppfattningen om hur man skall uppträda! Jag är så klart införstådd med att det inte gagnar mina egna syften om man dömer ut en hel bransch! MEN nu är det tyvärr så att jag har rätt! Branschen är en katastrof och som till yttermera visso aldrig vågar ta en dialog! I mer än 30 år har man nogsamt sett till att kunskaperna undanhålles! Och inte blir det bättre för att den s.k. byggforskningen i Sverige gärna ansluter sig till inkompetensens högborg!

Men först till ditt första stycke! Det är inte med sanningen överensstämmande att jag bara tar upp historiska fakta! Det kan så klart synas så men jag är ju ute efter att det någon gång måste ta slut med all idiotisk forskning på energi- och VVS-området! Det framåtriktade kan ju aldrig komma ur en nutid som är helt kass, eller?

Men innan jag går vidare så måste jag snabbt ge dig en liten uppdatering av hur min yrkesinriktning blev. Jag började med att bli övningsassistent åt professor Reinius i Vattenbyggnad på KTH. Det innebar att jag var lärare i Sjöreglering- och kraftverk men också att jag helt ensam fick sätta ihop tentorna i hydraulik på institutionen liksom att rätta dem! Det betydde att jag fick ett stort "handikapp" med mig i livet! Jag har upplevt att jag är den enda som förstått hydrauliken! VVS-arna har uppenbart inte gjort det i alla fall!

Det här fick direkt till följd att när en praktikens man, Östen Sandberg, på 70-talet fick klart för sig i Kiruna att den största VVS-draken av dem alla, Theorells, uppenbart gjorde allting fel så förstod jag direkt varför! Det skulle jag inte ha gjort och dessutom tagit ställning för en "simpel" f.d VVS-montör som fortbildat sig till läroverksingenjör! De flesta människor är som sagt felprogrammerade - istället för att ta åt sig sanningen så har man gjort allt för att sabotera den!

Eftersom jag nu sysslat med energieffektivisering i mer än 30 år så förstår du att jag är insatt i problematiken! Jag blev t.o.m. erbjuden att bli professor på KTH men när jag skrivit följande "intentionshandling" så stängde Flodis KTH med sjutillhållarlås! Läs på länken!

Men mina kunskaper blev inte sämre för att jag aldrig blev professor! Forskningen som bedrivs på KTH sprider oftast ett löjets skimmer över sig. Åtminstone om jag betonar att jag bara dömer ut det hela när det gäller det som jag har kunskaper ikring!

Läs på länken om ett doktorsarbete som jag kallar "KTH har slagit världsrekordet i suboptimering"!

Bästa Mårten nu måste du förstå att detta inte kan fortsätta och du kan få en mycket viktig roll om du tar dig ann detta! Jag är beredd att när som helst ENSAM ställa upp på ett seminarium mot alla andra! Jag har ingenting att frukta - varifrån skulle alla kunskaper komma ifrån?

Ett brev som detta kan som du förstår inte tala om allt! Vi skulle kunna träffas om du har lust så att jag kan fylla dig med alla fakta jag har med mig i bagaget!

De allra bästa kollegiala hälsningar.

PS. Jag var dadda en gång i tiden bl.a. tillsammans med Per-Olof S.Hej Mårten igen! 9 feb

Jag skall inte dölja mig bakom några fina ord om att jag inte vill stressa dig! För det vill jag! Visa nu att du har ett seriöst engagemang i byggforskningen och sälla dig inte till rådande paradigm att alla "obehagliga" sanningar stoppar man under mattan och ignorerar!

Om du läser på länken om en bok som jag medverkat i så förstår du ytterligare en gång hur illa ställt det är!

Jag väntar med spänning på fortsatt kontakt!Hej Hans, 9 feb

Som jag sagt förut är jag rätt hårt upptagen och har inte ofta tid att kommentera saker som jag inte är direkt inblandad i. Jag står inte bakom någon rådande paradigm om att alla obehagliga sanningar stoppas under mattan. Jag känner inte heller till någon sådan paradigm.

Som jag sagt tidigare har jag inte kompetens inom det område du beskriver och jag kommer därför inte att gå in i någon sakdebatt om det. Däremot kan jag direkt säga att jag tycker dina formuleringar om andra människors inkompetens är så generaliserande och oförskämda att jag inte vill fortsätta någon dialog. Jag tycker man ska behandla människor med respekt.

Bästa hälsningar

Hej Mårten! 9 feb

Tack för din snabba reaktion! Jag har full förståelse för att du inte vill gå in i någon sakdebatt med mig om det som jag kan och du inte kan!

Det var ju inte heller min avsikt så klart utan att du skulle förstå hur illa ställt det är och eventuellt kunna medverka till att öppna några dörrar! Mitt "snack" om paradigm skall du se som en metafor!

Det är bara mycket beklagligt att du nu officiellt sällar dig till dem som tycker att det är mycket enklare ta avstånd från mig genom att jag är oförskämd mot andra människor!

Tror du att jag skulle ha varit det om någon någon gång vågat gå in i en diskussion? Det är ju så mycket enklare att dölja sig bakom ett sådant argument!

Tyvärr då Mårten! Du blir en värdig representant för vad riksdagsmannen från mp, Jan Lindholm, sade en gång i tiden!

"Målet med forskningsmedel är i första hand att underhålla de interna nätverken för trygghet och stabilitet. Ev. kunskap är en biprodukt."

Nu blev jag oförskämd igen, eller? Och jag har än en gång fått det bevisat att det alltid är vid fel tillfälle som jag yttrar mig! Det är viktigare att avfärda tillfället än sakinnehållet!

Bästa hälsningarSammanfattningsvis är det bara att konstatera att samhället nu är nere på en ovanligt låg bottennivå! Att inte ens våga föra en dialog för att jag med emfas hävdar att branschen är totalt kass är bara ynkryggarnas tafatta försök att smita undan sitt ansvar!

Åre den 12 februari 2015

Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

2015-02-12 18:29  Inlagd av: Heine  Betyg: 4
Det måste gå riktigt åt skogen, (det räcker inte med en låg bottennivå) med det mesta, innan man fattar och får upp ögonen för verkligheten.
Det krävs sannolikt att man forskar på till dess man hittar på något riktigt dumt och får gehör för det i praktiken och därmed ett fullskaleprov som kan bevisas ej fungera.
Hur som helst så kanske det bara leder till att det kastas mer kapital på forskning till att forska om hur det kunde gå så snett.
Tala om att vara innovativ när det inte behövs.
Kunskap finns sedan gammalt men tillämpas inte i önskvärd omfattning.
Kanske bäst före datum passerats eller hittats på av någon s.k förståsigpåare.
Fler med kurage att säga sanningar vore mycket önskvärt men som framgår ovan så tystas de ofta då det är smärtsamt att höra sanningar.
2015-02-12 18:52  Inlagd av: Hans Lönn
Klockrent om det där som bevisas ej fungera! Det kan inte bli tydligare än när det gäller enstegsväggarna! Vi får hoppas nu att HD inte klantar till det!

Tillbaka